Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 15/4, Liên đoàn Lao  động tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ  nhất, nhiệm kỳ 2015-2020.

         Dù mới được thành  lập từ đầu  năm 2013,  nhưng  Đảng  bộ Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Tiền Giang đã tập  trung  triển khai thực hiện tốt công  tác xây  dựng, chỉnh đốn Đảng, phê  bình  và tự phê  bình.  Thường  xuyên cũng  cố hoạt  động cấp ủy các chi  bộ trực thuộc, thông  qua  việc chỉ đạo thực hiện nghiêm qui  chế làm việc, chương  trình  công tác, giúp các chi  bộ nâng  cao  năng  lực lãnh  đạo  và hiệu  quả hoạt động. Đảng  bộ Liên đoàn Lao  động luôn quan tâm  bồi  dưỡng  nghiệp vụ công  tác Đảng  cho  các Đảng  ủy viên, chi ủy viên và công  tác phát  triển Đảng tại  cơ  sở. Trong  nhiệm  kỳ, có 5 đảng  viên mới  được kết  nạp vào Đảng cộng  sản Việt  Nam.

03

Đại hội đã bầu Ban chấp hành  nhiệm kỳ mới  gồm có 9  đồng  chí. Đồng chí  Lê Minh Hùng được bầu chức danh Bí thư, đồng chí  Đào Ngọc Linh được bầu giữ chức phó bí thư Đảng bộ Liên đoàn Lao  động tỉnh  Tiền Giang  nhiệm kỳ 2015- 2020./.

Công Luận