LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 29/08/2022 THỨ 3 30/08/2022 THỨ 4 31/08/2022 THỨ 5 01/09/2022 THỨ 6 02/09/2022 THỨ 7 03/09/2022 CHỦ NHẬT 04/09/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T123 PTNK – Những kẻ mộng mơ T124 PTNK – Những kẻ mộng mơ T125 PTNK – Những kẻ mộng mơ T126 PTNK – Những kẻ mộng mơ T127 PTNK – Những kẻ mộng mơ T128 PTNK – Những kẻ mộng mơ T129/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T31 PTQ – Hậu cung như ý truyện T32 PTQ – Hậu cung như ý truyện T33 PTQ – Hậu cung như ý truyện T34 PTQ – Hậu cung như ý truyện T35 PTQ – Hậu cung như ý truyện T36 PTQ – Hậu cung như ý truyện T37/87
8:35 PVN – Sao tháng Tám Phần cuối T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1
11:50 PTQ – Cặp đôi oan gia T24 PTQ – Cặp đôi oan gia T25 PTQ – Cặp đôi oan gia T26 PTQ – Cặp đôi oan gia T27 PTQ – Cặp đôi oan gia T28 PTQ – Cặp đôi oan gia T29 PTQ – Cặp đôi oan gia T30/42
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T16 PTQ – Chỉ vì được gặp em T17 PTQ – Chỉ vì được gặp em T18 PTQ – Chỉ vì được gặp em T19 PTQ – Chỉ vì được gặp em T20 PTQ – Chỉ vì được gặp em T21 PTQ – Chỉ vì được gặp em T22/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T93,94,95,96 PVN – Nhất gia bách truyện T97,98,99,100 PVN – Nhất gia bách truyện T101,102,103,104 PVN – Nhất gia bách truyện T105,106,107,108 PVN – Nhất gia bách truyện T109,110,111,112 PVN – Nhất gia bách truyện T113,114,115,116 PVN – Nhất gia bách truyện T117,118,119,120/207
16:25 PSGP – Bông hồng thép T13 PSGP – Bông hồng thép T14 PSGP – Bông hồng thép T15 PSGP – Bông hồng thép T16 PSGP – Bông hồng thép T17 PSGP – Bông hồng thép T18 PSGP – Bông hồng thép T19/20
17:30 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T19 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T20 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T21 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T22 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T23 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T24 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T25/29
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T124 PTNK – Những kẻ mộng mơ T125 PTNK – Những kẻ mộng mơ T126 PTNK – Những kẻ mộng mơ T127 PTNK – Những kẻ mộng mơ T128 PTNK – Những kẻ mộng mơ T129 PTNK – Những kẻ mộng mơ T130/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T32 PTQ – Hậu cung như ý truyện T33 PTQ – Hậu cung như ý truyện T34 PTQ – Hậu cung như ý truyện T35 PTQ – Hậu cung như ý truyện T36 PTQ – Hậu cung như ý truyện T37 PTQ – Hậu cung như ý truyện T38/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T93,94,95,96 PVN – Nhất gia bách truyện T97,98,99,100 PVN – Nhất gia bách truyện T101,102,103,104 PVN – Nhất gia bách truyện T105,106,107,108 PVN – Nhất gia bách truyện T109,110,111,112 PVN – Nhất gia bách truyện T113,114,115,116 PVN – Nhất gia bách truyện T117,118,119,120/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Sao tháng Tám Phần cuối T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu T2 PVN – Rặng trâm bầu T3 (Hết) PVN – Tiếng quốc đêm mưa T1 PVN – Tiếng quốc đêm mưa T2 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1
0:30 (PL 16:25) PSGP – Bông hồng thép T13 PSGP – Bông hồng thép T14 PSGP – Bông hồng thép T15 PSGP – Bông hồng thép T16 PSGP – Bông hồng thép T17 PSGP – Bông hồng thép T18 PSGP – Bông hồng thép T19/20
1:30  (PL17:30) PTL – Chiêu trò nguyên thủy T19 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T20 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T21 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T22 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T23 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T24 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T25/29
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Cặp đôi oan gia T24 PTQ – Cặp đôi oan gia T25 PTQ – Cặp đôi oan gia T26 PTQ – Cặp đôi oan gia T27 PTQ – Cặp đôi oan gia T28 PTQ – Cặp đôi oan gia T29 PTQ – Cặp đôi oan gia T30/42
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T16 PTQ – Chỉ vì được gặp em T17 PTQ – Chỉ vì được gặp em T18 PTQ – Chỉ vì được gặp em T19 PTQ – Chỉ vì được gặp em T20 PTQ – Chỉ vì được gặp em T21 PTQ – Chỉ vì được gặp em T22/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 05/09/2022 THỨ 3 06/09/2022 THỨ 4 07/09/2022 THỨ 5 08/09/2022 THỨ 6 09/09/2022 THỨ 7 10/09/2022 CHỦ NHẬT 11/09/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T130 PTNK – Những kẻ mộng mơ T131 PTNK – Những kẻ mộng mơ T132 PTNK – Những kẻ mộng mơ T133 PTNK – Những kẻ mộng mơ T134 PTNK – Những kẻ mộng mơ T135 PTNK – Những kẻ mộng mơ T136/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T38 PTQ – Hậu cung như ý truyện T39 PTQ – Hậu cung như ý truyện T40 PTQ – Hậu cung như ý truyện T41 PTQ – Hậu cung như ý truyện T42 PTQ – Hậu cung như ý truyện T43 PTQ – Hậu cung như ý truyện T44/87
8:35 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Thung lũng hoang vắng T1 PVN – Thung lũng hoang vắng T2 (Hết) PVN – Trưởng ban dân số T1 PVN – Trưởng ban dân số T2 (Hết)
11:50 PTQ – Cặp đôi oan gia T31 PTQ – Cặp đôi oan gia T32 PTQ – Cặp đôi oan gia T33 PTQ – Cặp đôi oan gia T34 PTQ – Cặp đôi oan gia T35 PTQ – Cặp đôi oan gia T36 PTQ – Cặp đôi oan gia T37/42
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T23 PTQ – Chỉ vì được gặp em T24 PTQ – Chỉ vì được gặp em T25 PTQ – Chỉ vì được gặp em T26 PTQ – Chỉ vì được gặp em T27 PTQ – Chỉ vì được gặp em T28 PTQ – Chỉ vì được gặp em T29/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T121,122,123,124 PVN – Nhất gia bách truyện T125,126,127,128 PVN – Nhất gia bách truyện T129,130,131,132 PVN – Nhất gia bách truyện T133,134,135,136 PVN – Nhất gia bách truyện T137,138,139,140 PVN – Nhất gia bách truyện T141,142,143,144 PVN – Nhất gia bách truyện T145,146,147,148/207
16:25 PSGP – Bông hồng thép T20/20 PHK – Cơn bão trắng T1/30 PHK – Cơn bão trắng T2 PHK – Cơn bão trắng T3 PHK – Cơn bão trắng T4 PHK – Cơn bão trắng T5 PHK – Cơn bão trắng T6/30
17:30 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T26 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T27 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T28 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T29/29 PTQ – Quyền lực vương triều T1/62 PTQ – Quyền lực vương triều T2 PTQ – Quyền lực vương triều T3/62
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T131 PTNK – Những kẻ mộng mơ T132 PTNK – Những kẻ mộng mơ T133 PTNK – Những kẻ mộng mơ T134 PTNK – Những kẻ mộng mơ T135 PTNK – Những kẻ mộng mơ T136 PTNK – Những kẻ mộng mơ T137/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T39 PTQ – Hậu cung như ý truyện T40 PTQ – Hậu cung như ý truyện T41 PTQ – Hậu cung như ý truyện T42 PTQ – Hậu cung như ý truyện T43 PTQ – Hậu cung như ý truyện T44 PTQ – Hậu cung như ý truyện T45/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T121,122,123,124 PVN – Nhất gia bách truyện T125,126,127,128 PVN – Nhất gia bách truyện T129,130,131,132 PVN – Nhất gia bách truyện T133,134,135,136 PVN – Nhất gia bách truyện T137,138,139,140 PVN – Nhất gia bách truyện T141,142,143,144 PVN – Nhất gia bách truyện T145,146,147,148/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Thung lũng hoang vắng T1 PVN – Thung lũng hoang vắng T2 (Hết) PVN – Trưởng ban dân số T1 PVN – Trưởng ban dân số T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PSGP – Bông hồng thép T20/20 PHK – Cơn bão trắng T1/30 PHK – Cơn bão trắng T2 PHK – Cơn bão trắng T3 PHK – Cơn bão trắng T4 PHK – Cơn bão trắng T5 PHK – Cơn bão trắng T6/30
1:30  (PL17:30) PTL – Chiêu trò nguyên thủy T26 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T27 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T28 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T29/29 PTQ – Quyền lực vương triều T1/62 PTQ – Quyền lực vương triều T2 PTQ – Quyền lực vương triều T3/62
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Cặp đôi oan gia T31 PTQ – Cặp đôi oan gia T32 PTQ – Cặp đôi oan gia T33 PTQ – Cặp đôi oan gia T34 PTQ – Cặp đôi oan gia T35 PTQ – Cặp đôi oan gia T36 PTQ – Cặp đôi oan gia T37/42
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T23 PTQ – Chỉ vì được gặp em T24 PTQ – Chỉ vì được gặp em T25 PTQ – Chỉ vì được gặp em T26 PTQ – Chỉ vì được gặp em T27 PTQ – Chỉ vì được gặp em T28 PTQ – Chỉ vì được gặp em T29/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 12/09/2022 THỨ 3 13/09/2022 THỨ 4 14/09/2022 THỨ 5 15/09/2022 THỨ 6 16/09/2022 THỨ 7 17/09/2022 CHỦ NHẬT 18/09/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T137 PTNK – Những kẻ mộng mơ T138 PTNK – Những kẻ mộng mơ T139 PTNK – Những kẻ mộng mơ T140 PTNK – Những kẻ mộng mơ T141 PTNK – Những kẻ mộng mơ T142 PTNK – Những kẻ mộng mơ T143/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T45 PTQ – Hậu cung như ý truyện T46 PTQ – Hậu cung như ý truyện T47 PTQ – Hậu cung như ý truyện T48 PTQ – Hậu cung như ý truyện T49 PTQ – Hậu cung như ý truyện T50 PTQ – Hậu cung như ý truyện T51/87
8:35 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T1 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T2 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T3 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T4 (Hết) PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1
11:50 PTQ – Cặp đôi oan gia T38 PTQ – Cặp đôi oan gia T39 PTQ – Cặp đôi oan gia T40 PTQ – Cặp đôi oan gia T41 PTQ – Cặp đôi oan gia T42/42 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T1/46 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T2
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T30 PTQ – Chỉ vì được gặp em T31 PTQ – Chỉ vì được gặp em T32 PTQ – Chỉ vì được gặp em T33 PTQ – Chỉ vì được gặp em T34 PTQ – Chỉ vì được gặp em T35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T36/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T149,150,151,152 PVN – Nhất gia bách truyện T153,154,155,156 PVN – Nhất gia bách truyện T157,158,159,160 PVN – Nhất gia bách truyện T161,162,163,164 PVN – Nhất gia bách truyện T165,166,167,168 PVN – Nhất gia bách truyện T169,170,171,172 PVN – Nhất gia bách truyện T173,174,175,176/207
16:25 PHK – Cơn bão trắng T7 PHK – Cơn bão trắng T8 PHK – Cơn bão trắng T9 PHK – Cơn bão trắng T10 PHK – Cơn bão trắng T11 PHK – Cơn bão trắng T12 PHK – Cơn bão trắng T13/30
17:30 PTQ – Quyền lực vương triều T4 PTQ – Quyền lực vương triều T5 PTQ – Quyền lực vương triều T6 PTQ – Quyền lực vương triều T7 PTQ – Quyền lực vương triều T8 PTQ – Quyền lực vương triều T9 PTQ – Quyền lực vương triều T10/32
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T138 PTNK – Những kẻ mộng mơ T139 PTNK – Những kẻ mộng mơ T140 PTNK – Những kẻ mộng mơ T141 PTNK – Những kẻ mộng mơ T142 PTNK – Những kẻ mộng mơ T143 PTNK – Những kẻ mộng mơ T144/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T46 PTQ – Hậu cung như ý truyện T47 PTQ – Hậu cung như ý truyện T48 PTQ – Hậu cung như ý truyện T49 PTQ – Hậu cung như ý truyện T50 PTQ – Hậu cung như ý truyện T51 PTQ – Hậu cung như ý truyện T52/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T149,150,151,152 PVN – Nhất gia bách truyện T153,154,155,156 PVN – Nhất gia bách truyện T157,158,159,160 PVN – Nhất gia bách truyện T161,162,163,164 PVN – Nhất gia bách truyện T165,166,167,168 PVN – Nhất gia bách truyện T169,170,171,172 PVN – Nhất gia bách truyện T173,174,175,176/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T1 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T2 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T3 PVN – Vĩ tuyến 17 ngày đêm T4 (Hết) PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1
0:30 (PL 16:25) PHK – Cơn bão trắng T7 PHK – Cơn bão trắng T8 PHK – Cơn bão trắng T9 PHK – Cơn bão trắng T10 PHK – Cơn bão trắng T11 PHK – Cơn bão trắng T12 PHK – Cơn bão trắng T13/30
1:30  (PL17:30) PTQ – Quyền lực vương triều T4 PTQ – Quyền lực vương triều T5 PTQ – Quyền lực vương triều T6 PTQ – Quyền lực vương triều T7 PTQ – Quyền lực vương triều T8 PTQ – Quyền lực vương triều T9 PTQ – Quyền lực vương triều T10/32
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Cặp đôi oan gia T38 PTQ – Cặp đôi oan gia T39 PTQ – Cặp đôi oan gia T40 PTQ – Cặp đôi oan gia T41 PTQ – Cặp đôi oan gia T42/42 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T1/46 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T2
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T30 PTQ – Chỉ vì được gặp em T31 PTQ – Chỉ vì được gặp em T32 PTQ – Chỉ vì được gặp em T33 PTQ – Chỉ vì được gặp em T34 PTQ – Chỉ vì được gặp em T35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T36/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 19/09/2022 THỨ 3 20/09/2022 THỨ 4 21/09/2022 THỨ 5 22/09/2022 THỨ 6 23/09/2022 THỨ 7 24/09/2022 CHỦ NHẬT 25/09/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T144 PTNK – Những kẻ mộng mơ T145 PTNK – Những kẻ mộng mơ T146 PTNK – Những kẻ mộng mơ T147 PTNK – Những kẻ mộng mơ T148 PTNK – Những kẻ mộng mơ T149 PTNK – Những kẻ mộng mơ T150/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T52 PTQ – Hậu cung như ý truyện T53 PTQ – Hậu cung như ý truyện T54 PTQ – Hậu cung như ý truyện T55 PTQ – Hậu cung như ý truyện T56 PTQ – Hậu cung như ý truyện T57 PTQ – Hậu cung như ý truyện T58/87
8:35 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cội nguồn thiêng T1 PVN – Cội nguồn thiêng T2 PVN – Cội nguồn thiêng T3 PVN – Cội nguồn thiêng T4 PVN – Cội nguồn thiêng T5 (Hết) PVN – Hoàng Hoa Thám T1
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T3 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T4 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T5 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T6 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T7 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T8 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T9/46
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T37 PTQ – Chỉ vì được gặp em T38 PTQ – Chỉ vì được gặp em T39 PTQ – Chỉ vì được gặp em T40 PTQ – Chỉ vì được gặp em T41 PTQ – Chỉ vì được gặp em T42 PTQ – Chỉ vì được gặp em T43/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T177,178,179,180 PVN – Nhất gia bách truyện T181,182,183,184 PVN – Nhất gia bách truyện T185,186,187,188 PVN – Nhất gia bách truyện T188,189,190,191 PVN – Nhất gia bách truyện T192,193,194,195 PVN – Nhất gia bách truyện T196,197,198,199 PVN – Nhất gia bách truyện T200,201,202,203/207
16:25 PHK – Cơn bão trắng T14 PHK – Cơn bão trắng T15 PHK – Cơn bão trắng T16 PHK – Cơn bão trắng T17 PHK – Cơn bão trắng T18 PHK – Cơn bão trắng T19 PHK – Cơn bão trắng T20/30
17:30 PTQ – Quyền lực vương triều T11 PTQ – Quyền lực vương triều T12 PTQ – Quyền lực vương triều T13 PTQ – Quyền lực vương triều T14 PTQ – Quyền lực vương triều T15 PTQ – Quyền lực vương triều T16 PTQ – Quyền lực vương triều T17/32
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T145 PTNK – Những kẻ mộng mơ T146 PTNK – Những kẻ mộng mơ T147 PTNK – Những kẻ mộng mơ T148 PTNK – Những kẻ mộng mơ T149 PTNK – Những kẻ mộng mơ T150 PTNK – Những kẻ mộng mơ T151/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T53 PTQ – Hậu cung như ý truyện T54 PTQ – Hậu cung như ý truyện T55 PTQ – Hậu cung như ý truyện T56 PTQ – Hậu cung như ý truyện T57 PTQ – Hậu cung như ý truyện T58 PTQ – Hậu cung như ý truyện T59/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T177,178,179,180 PVN – Nhất gia bách truyện T181,182,183,184 PVN – Nhất gia bách truyện T185,186,187,188 PVN – Nhất gia bách truyện T188,189,190,191 PVN – Nhất gia bách truyện T192,193,194,195 PVN – Nhất gia bách truyện T196,197,198,199 PVN – Nhất gia bách truyện T200,201,202,203/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cội nguồn thiêng T1 PVN – Cội nguồn thiêng T2 PVN – Cội nguồn thiêng T3 PVN – Cội nguồn thiêng T4 PVN – Cội nguồn thiêng T5 (Hết) PVN – Hoàng Hoa Thám T1
0:30 (PL 16:25) PHK – Cơn bão trắng T14 PHK – Cơn bão trắng T15 PHK – Cơn bão trắng T16 PHK – Cơn bão trắng T17 PHK – Cơn bão trắng T18 PHK – Cơn bão trắng T19 PHK – Cơn bão trắng T20/30
1:30  (PL17:30) PTQ – Quyền lực vương triều T11 PTQ – Quyền lực vương triều T12 PTQ – Quyền lực vương triều T13 PTQ – Quyền lực vương triều T14 PTQ – Quyền lực vương triều T15 PTQ – Quyền lực vương triều T16 PTQ – Quyền lực vương triều T17/32
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T3 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T4 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T5 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T6 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T7 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T8 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T9/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T37 PTQ – Chỉ vì được gặp em T38 PTQ – Chỉ vì được gặp em T39 PTQ – Chỉ vì được gặp em T40 PTQ – Chỉ vì được gặp em T41 PTQ – Chỉ vì được gặp em T42 PTQ – Chỉ vì được gặp em T43/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 26/09/2022 THỨ 3 27/09/2022 THỨ 4 28/09/2022 THỨ 5 29/09/2022 THỨ 6 30/09/2022 THỨ 7 01/10/2022 CHỦ NHẬT 02/10/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T151 PTNK – Những kẻ mộng mơ T152 PTNK – Những kẻ mộng mơ T153 PTNK – Những kẻ mộng mơ T154 PTNK – Những kẻ mộng mơ T155 PTNK – Những kẻ mộng mơ T156 PTNK – Những kẻ mộng mơ T157/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T59 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65/87
8:35 PVN – Hoàng Hoa Thám T2 PVN – Hoàng Hoa Thám T3 (Hết) PVN – Ký ức Điện Biên T1 PVN – Ký ức Điện Biên T2 PVN – Ký ức Điện Biên T3 (Hết) PVN – Con thuyền bị đấm T1 PVN – Con thuyền bị đấm T2 (Hết)
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T10 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T11 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T12 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T13 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T14 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T15 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T16/46
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T44 PTQ – Chỉ vì được gặp em T45 PTQ – Chỉ vì được gặp em T46 PTQ – Chỉ vì được gặp em T47 PTQ – Chỉ vì được gặp em T48 PTQ – Chỉ vì được gặp em T49 PTQ – Chỉ vì được gặp em T50/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T204,205,206,207/207 Gõ cửa thăm nhà (Tuần 11) Người kết nối (Tuần 11) Bạn muốn hẹn hò (Tuần 11) Biệt đội X6 (Tuần 11) Alo bác sỹ nghe (Tuần 11) Yêu là cưới (Tuần 11)
16:25 PHK – Cơn bão trắng T21 PHK – Cơn bão trắng T22 PHK – Cơn bão trắng T23 PHK – Cơn bão trắng T24 PHK – Cơn bão trắng T25 PHK – Cơn bão trắng T26 PHK – Cơn bão trắng T27/30
17:30 PTQ – Quyền lực vương triều T18 PTQ – Quyền lực vương triều T19 PTQ – Quyền lực vương triều T20 PTQ – Quyền lực vương triều T21 PTQ – Quyền lực vương triều T22 PTQ – Quyền lực vương triều T23 PTQ – Quyền lực vương triều T24/32
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T152 PTNK – Những kẻ mộng mơ T153 PTNK – Những kẻ mộng mơ T154 PTNK – Những kẻ mộng mơ T155 PTNK – Những kẻ mộng mơ T156 PTNK – Những kẻ mộng mơ T157 PTNK – Những kẻ mộng mơ T158/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65 PTQ – Hậu cung như ý truyện T66/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T204,205,206,207/207 Gõ cửa thăm nhà (Tuần 11) Người kết nối (Tuần 11) Bạn muốn hẹn hò (Tuần 11) Biệt đội X6 (Tuần 11) Alo bác sỹ nghe (Tuần 11) Yêu là cưới (Tuần 11)
23:30 (PL 8:35) PVN – Hoàng Hoa Thám T2 PVN – Hoàng Hoa Thám T3 (Hết) PVN – Ký ức Điện Biên T1 PVN – Ký ức Điện Biên T2 PVN – Ký ức Điện Biên T3 (Hết) PVN – Con thuyền bị đấm T1 PVN – Con thuyền bị đấm T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PHK – Cơn bão trắng T21 PHK – Cơn bão trắng T22 PHK – Cơn bão trắng T23 PHK – Cơn bão trắng T24 PHK – Cơn bão trắng T25 PHK – Cơn bão trắng T26 PHK – Cơn bão trắng T27/30
1:30  (PL17:30) PTQ – Quyền lực vương triều T18 PTQ – Quyền lực vương triều T19 PTQ – Quyền lực vương triều T20 PTQ – Quyền lực vương triều T21 PTQ – Quyền lực vương triều T22 PTQ – Quyền lực vương triều T23 PTQ – Quyền lực vương triều T24/32
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T10 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T11 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T12 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T13 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T14 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T15 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T16/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T44 PTQ – Chỉ vì được gặp em T45 PTQ – Chỉ vì được gặp em T46 PTQ – Chỉ vì được gặp em T47 PTQ – Chỉ vì được gặp em T48 PTQ – Chỉ vì được gặp em T49 PTQ – Chỉ vì được gặp em T50/53