LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/08/2021 THỨ 3 31/08/2021 THỨ 4 01/09/2021 THỨ 5 02/09/2021 THỨ 6 03/09/2021 THỨ 7 04/09/2021 CHỦ NHẬT 05/09/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T22 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T23 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T24 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T25
8:35 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1
12:00 PTQ _ Mẹ nuôi T16 PTQ _ Mẹ nuôi T17 PTQ _ Mẹ nuôi T18 PTQ _ Mẹ nuôi T19 PTQ _ Mẹ nuôi T20 PTQ _ Mẹ nuôi T21 PTQ _ Mẹ nuôi T22
12:45 PSGP – Nhân danh công lý T9 PSGP – Nhân danh công lý T10 PSGP – Nhân danh công lý T11 PSGP – Nhân danh công lý T12 PSGP – Nhân danh công lý T13 PSGP – Nhân danh công lý T14 PSGP – Nhân danh công lý T15
14:00 PVN – Cô gái kiêu kỳ T24 PVN – Cô gái kiêu kỳ T25 PVN – Cô gái kiêu kỳ T26 PVN – Cô gái kiêu kỳ T27 PVN – Cô gái kiêu kỳ T28 PVN – Cô gái kiêu kỳ T29 PVN – Cô gái kiêu kỳ T30
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T7 PTQ – Hiệp khách hành T8 PTQ – Hiệp khách hành T9 PTQ – Hiệp khách hành T10 PTQ – Hiệp khách hành T11 PTQ – Hiệp khách hành T12 PTQ – Hiệp khách hành T13
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T24 PDL – Chỉ dành cho em T25 PDL – Chỉ dành cho em T26 PDL – Chỉ dành cho em T27 PDL – Chỉ dành cho em T28 PDL – Chỉ dành cho em T29 PDL – Chỉ dành cho em T30
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62
20:50 PVN – Chàng khờ mất vợ T2 PVN – Chàng khờ mất vợ T3 PVN – Chàng khờ mất vợ T4 PVN – Chàng khờ mất vợ T5 PVN – Chàng khờ mất vợ T6 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T7
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T22 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T23 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T24 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T25
22:45 (PL 14:00) PVN – Cô gái kiêu kỳ T24 PVN – Cô gái kiêu kỳ T25 PVN – Cô gái kiêu kỳ T26 PVN – Cô gái kiêu kỳ T27 PVN – Cô gái kiêu kỳ T28 PVN – Cô gái kiêu kỳ T29 PVN – Cô gái kiêu kỳ T30
23:30 (PL 8:35) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T7 PTQ – Hiệp khách hành T8 PTQ – Hiệp khách hành T9 PTQ – Hiệp khách hành T10 PTQ – Hiệp khách hành T11 PTQ – Hiệp khách hành T12 PTQ – Hiệp khách hành T13
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T24 PDL – Chỉ dành cho em T25 PDL – Chỉ dành cho em T26 PDL – Chỉ dành cho em T27 PDL – Chỉ dành cho em T28 PDL – Chỉ dành cho em T29 PDL – Chỉ dành cho em T30
2:15 (PL 20:50) PVN – Chàng khờ mất vợ T2 PVN – Chàng khờ mất vợ T3 PVN – Chàng khờ mất vợ T4 PVN – Chàng khờ mất vợ T5 PVN – Chàng khờ mất vợ T6 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T7
3:30 (PL 12:00) PTQ _ Mẹ nuôi T16 PTQ _ Mẹ nuôi T17 PTQ _ Mẹ nuôi T18 PTQ _ Mẹ nuôi T19 PTQ _ Mẹ nuôi T20 PTQ _ Mẹ nuôi T21 PTQ _ Mẹ nuôi T22
4:15 (PL 12:45) PSGP – Nhân danh công lý T9 PSGP – Nhân danh công lý T10 PSGP – Nhân danh công lý T11 PSGP – Nhân danh công lý T12 PSGP – Nhân danh công lý T13 PSGP – Nhân danh công lý T14 PSGP – Nhân danh công lý T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/09/2021 THỨ 3 07/09/2021 THỨ 4 08/09/2021 THỨ 5 09/09/2021 THỨ 6 10/09/2021 THỨ 7 11/09/2021 CHỦ NHẬT 12/09/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1 PTQ – Diên hy công lược T2
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T26 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T27 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T28 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T29
8:35 PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
12:00 PTQ _ Mẹ nuôi T23 PTQ _ Mẹ nuôi T24 PTQ _ Mẹ nuôi T25 PTQ _ Mẹ nuôi T26 PTQ _ Mẹ nuôi T27 PTQ _ Mẹ nuôi T28 PTQ _ Mẹ nuôi T29
12:45 PSGP – Nhân danh công lý T16 PSGP – Nhân danh công lý T17 PSGP – Nhân danh công lý T18 PSGP – Nhân danh công lý T19 PSGP – Nhân danh công lý T20 PSGP – Nhân danh công lý T21 PSGP – Nhân danh công lý T22
14:00 PVN – Cô gái kiêu kỳ T31 PVN – Cô gái kiêu kỳ T32 PVN – Cô gái kiêu kỳ T33 (Hết) PVN – Hoa hồng không dành cho em T1 PVN – Hoa hồng không dành cho em T2 PVN – Hoa hồng không dành cho em T3 PVN – Hoa hồng không dành cho em T4
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T14 PTQ – Hiệp khách hành T15 PTQ – Hiệp khách hành T16 PTQ – Hiệp khách hành T17 PTQ – Hiệp khách hành T18 PTQ – Hiệp khách hành T19 PTQ – Hiệp khách hành T20
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T31 PDL – Chỉ dành cho em T32 PDL – Chỉ dành cho em T33 PDL – Chỉ dành cho em T34 PDL – Chỉ dành cho em T35 PDL – Chỉ dành cho em T36 PDL – Chỉ dành cho em T37
19:48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1 PTQ – Diên hy công lược T2 PTQ – Diên hy công lược T3
20:50 PVN – Chàng khờ mất vợ T2 PVN – Chàng khờ mất vợ T3 PVN – Chàng khờ mất vợ T4 PVN – Chàng khờ mất vợ T5 PVN – Chàng khờ mất vợ T6 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T7
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T26 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T27 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T28 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T29
22:45 (PL 14:00) PVN – Cô gái kiêu kỳ T31 PVN – Cô gái kiêu kỳ T32 PVN – Cô gái kiêu kỳ T33 (Hết) PVN – Hoa hồng không dành cho em T1 PVN – Hoa hồng không dành cho em T2 PVN – Hoa hồng không dành cho em T3 PVN – Hoa hồng không dành cho em T4
23:30 (PL 8:35) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T14 PTQ – Hiệp khách hành T15 PTQ – Hiệp khách hành T16 PTQ – Hiệp khách hành T17 PTQ – Hiệp khách hành T18 PTQ – Hiệp khách hành T19 PTQ – Hiệp khách hành T20
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T31 PDL – Chỉ dành cho em T32 PDL – Chỉ dành cho em T33 PDL – Chỉ dành cho em T34 PDL – Chỉ dành cho em T35 PDL – Chỉ dành cho em T36 PDL – Chỉ dành cho em T37
2:15 (PL 20:50) PVN – Chàng khờ mất vợ T2 PVN – Chàng khờ mất vợ T3 PVN – Chàng khờ mất vợ T4 PVN – Chàng khờ mất vợ T5 PVN – Chàng khờ mất vợ T6 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T7
3:30 (PL 12:00) PTQ _ Mẹ nuôi T23 PTQ _ Mẹ nuôi T24 PTQ _ Mẹ nuôi T25 PTQ _ Mẹ nuôi T26 PTQ _ Mẹ nuôi T27 PTQ _ Mẹ nuôi T28 PTQ _ Mẹ nuôi T29
4:15 (PL 12:45) PSGP – Nhân danh công lý T16 PSGP – Nhân danh công lý T17 PSGP – Nhân danh công lý T18 PSGP – Nhân danh công lý T19 PSGP – Nhân danh công lý T20 PSGP – Nhân danh công lý T21 PSGP – Nhân danh công lý T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/09/2021 THỨ 3 14/09/2021 THỨ 4 15/09/2021 THỨ 5 16/09/2021 THỨ 6 17/09/2021 THỨ 7 18/09/2021 CHỦ NHẬT 19/09/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T3 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6 PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8 PTQ – Diên hy công lược T9
7:05 (PL 21:35) PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T30 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T31 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T32 (Hết) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T1
8:35 PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1
12:00 PTQ _ Mẹ nuôi T30 PTQ _ Mẹ nuôi T31 PTQ _ Mẹ nuôi T32 PTQ _ Mẹ nuôi T33 PTQ _ Mẹ nuôi T34 PTQ _ Mẹ nuôi T35 PTQ _ Mẹ nuôi T36
12:45 PSGP – Nhân danh công lý T23 PSGP – Nhân danh công lý T24 PSGP – Nhân danh công lý T25 PSGP – Nhân danh công lý T26 PSGP – Nhân danh công lý T27 PSGP – Nhân danh công lý T28 PSGP – Nhân danh công lý T29
14:00 PVN – Hoa hồng không dành cho em T5 PVN – Hoa hồng không dành cho em T6 PVN – Hoa hồng không dành cho em T7 PVN – Hoa hồng không dành cho em T8 PVN – Hoa hồng không dành cho em T9 PVN – Hoa hồng không dành cho em T10 PVN – Hoa hồng không dành cho em T11
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T21 PTQ – Hiệp khách hành T22 PTQ – Hiệp khách hành T23 PTQ – Hiệp khách hành T24 PTQ – Hiệp khách hành T25 PTQ – Hiệp khách hành T26 PTQ – Hiệp khách hành T27
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T38 PDL – Chỉ dành cho em T39 PDL – Chỉ dành cho em T40 PDL – Chỉ dành cho em T41 PDL – Chỉ dành cho em T42 PDL – Chỉ dành cho em T43 PDL – Chỉ dành cho em T44
19:48 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6 PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8 PTQ – Diên hy công lược T9 PTQ – Diên hy công lược T10
20:50 PVN – Chàng khờ mất vợ T8 PVN – Chàng khờ mất vợ T9 PVN – Chàng khờ mất vợ T10 PVN – Chàng khờ mất vợ T11 PVN – Chàng khờ mất vợ T12 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T13
21:35 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T30 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T31 PVN – Khi yêu đừng nói lời chia tay T32 (Hết) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T1
22:45 (PL 14:00) PVN – Hoa hồng không dành cho em T5 PVN – Hoa hồng không dành cho em T6 PVN – Hoa hồng không dành cho em T7 PVN – Hoa hồng không dành cho em T8 PVN – Hoa hồng không dành cho em T9 PVN – Hoa hồng không dành cho em T10 PVN – Hoa hồng không dành cho em T11
23:30 (PL 8:35) PVN – Đêm cuối năm T1 PVN – Đêm cuối năm T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T21 PTQ – Hiệp khách hành T22 PTQ – Hiệp khách hành T23 PTQ – Hiệp khách hành T24 PTQ – Hiệp khách hành T25 PTQ – Hiệp khách hành T26 PTQ – Hiệp khách hành T27
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T38 PDL – Chỉ dành cho em T39 PDL – Chỉ dành cho em T40 PDL – Chỉ dành cho em T41 PDL – Chỉ dành cho em T42 PDL – Chỉ dành cho em T43 PDL – Chỉ dành cho em T44
2:15 (PL 20:50) PVN – Chàng khờ mất vợ T8 PVN – Chàng khờ mất vợ T9 PVN – Chàng khờ mất vợ T10 PVN – Chàng khờ mất vợ T11 PVN – Chàng khờ mất vợ T12 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T13
3:30 (PL 12:00) PTQ _ Mẹ nuôi T30 PTQ _ Mẹ nuôi T31 PTQ _ Mẹ nuôi T32 PTQ _ Mẹ nuôi T33 PTQ _ Mẹ nuôi T34 PTQ _ Mẹ nuôi T35 PTQ _ Mẹ nuôi T36
4:15 (PL 12:45) PSGP – Nhân danh công lý T23 PSGP – Nhân danh công lý T24 PSGP – Nhân danh công lý T25 PSGP – Nhân danh công lý T26 PSGP – Nhân danh công lý T27 PSGP – Nhân danh công lý T28 PSGP – Nhân danh công lý T29
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/09/2021 THỨ 3 21/09/2021 THỨ 4 22/09/2021 THỨ 5 23/09/2021 THỨ 6 24/09/2021 THỨ 7 25/09/2021 CHỦ NHẬT 26/09/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T10 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T2 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T3 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T4 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T5
8:35 PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1
12:00 PTQ _ Mẹ nuôi T37 PTQ _ Mẹ nuôi T38 PTQ _ Mẹ nuôi T39 PTQ _ Mẹ nuôi T40 (Hết) PTQ – Cô nàng hoàn hảo T1 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T2 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T3
12:45 PSGP – Nhân danh công lý T30 (Hết) PAD – Chuyện tình lọ lem T1 PAD – Chuyện tình lọ lem T2 PAD – Chuyện tình lọ lem T3 PAD – Chuyện tình lọ lem T4 PAD – Chuyện tình lọ lem T5 PAD – Chuyện tình lọ lem T6
14:00 PVN – Hoa hồng không dành cho em T12 PVN – Hoa hồng không dành cho em T13 PVN – Hoa hồng không dành cho em T14 PVN – Hoa hồng không dành cho em T15 PVN – Hoa hồng không dành cho em T16 PVN – Hoa hồng không dành cho em T17 PVN – Hoa hồng không dành cho em T18
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T28 PTQ – Hiệp khách hành T29 PTQ – Hiệp khách hành T30 PTQ – Hiệp khách hành T31 PTQ – Hiệp khách hành T32 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 PTQ – Địch nhân kiệt T2
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T45 PDL – Chỉ dành cho em T46 PDL – Chỉ dành cho em T47 PDL – Chỉ dành cho em T48 PDL – Chỉ dành cho em T49 PDL – Chỉ dành cho em T50 PDL – Chỉ dành cho em T51
19:48 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17
20:50 PVN – Chàng khờ mất vợ T14 PVN – Chàng khờ mất vợ T15 PVN – Chàng khờ mất vợ T16 PVN – Chàng khờ mất vợ T17 PVN – Chàng khờ mất vợ T18 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T19
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T2 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T3 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T4 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T5
22:45 (PL 14:00) PVN – Hoa hồng không dành cho em T12 PVN – Hoa hồng không dành cho em T13 PVN – Hoa hồng không dành cho em T14 PVN – Hoa hồng không dành cho em T15 PVN – Hoa hồng không dành cho em T16 PVN – Hoa hồng không dành cho em T17 PVN – Hoa hồng không dành cho em T18
23:30 (PL 8:35) PVN – Năm ngày trong đời vị tướng T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T28 PTQ – Hiệp khách hành T29 PTQ – Hiệp khách hành T30 PTQ – Hiệp khách hành T31 PTQ – Hiệp khách hành T32 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 PTQ – Địch nhân kiệt T2
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T45 PDL – Chỉ dành cho em T46 PDL – Chỉ dành cho em T47 PDL – Chỉ dành cho em T48 PDL – Chỉ dành cho em T49 PDL – Chỉ dành cho em T50 PDL – Chỉ dành cho em T51
2:15 (PL 20:50) PVN – Chàng khờ mất vợ T14 PVN – Chàng khờ mất vợ T15 PVN – Chàng khờ mất vợ T16 PVN – Chàng khờ mất vợ T17 PVN – Chàng khờ mất vợ T18 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T19
3:30 (PL 12:00) PTQ _ Mẹ nuôi T37 PTQ _ Mẹ nuôi T38 PTQ _ Mẹ nuôi T39 PTQ _ Mẹ nuôi T40 (Hết) PTQ – Cô nàng hoàn hảo T1 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T2 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T3
4:15 (PL 12:45) PSGP – Nhân danh công lý T30 (Hết) PAD – Chuyện tình lọ lem T1 PAD – Chuyện tình lọ lem T2 PAD – Chuyện tình lọ lem T3 PAD – Chuyện tình lọ lem T4 PAD – Chuyện tình lọ lem T5 PAD – Chuyện tình lọ lem T6
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/09/2021 THỨ 3 28/09/2021 THỨ 4 29/09/2021 THỨ 5 30/09/2021 THỨ 6 01/10/2021 THỨ 7 02/10/2021 CHỦ NHẬT 03/10/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T17 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20 PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22 PTQ – Diên hy công lược T23
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T6 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T7 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T8 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T9
8:35 PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
12:00 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T4 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T5 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T6 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T7 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T8 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T9 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T10
12:45 PAD – Chuyện tình lọ lem T7 PAD – Chuyện tình lọ lem T8 PAD – Chuyện tình lọ lem T9 PAD – Chuyện tình lọ lem T10 PAD – Chuyện tình lọ lem T11 PAD – Chuyện tình lọ lem T12 PAD – Chuyện tình lọ lem T13
14:00 PVN – Hoa hồng không dành cho em T19 PVN – Hoa hồng không dành cho em T20 PVN – Hoa hồng không dành cho em T21 PVN – Hoa hồng không dành cho em T22 PVN – Hoa hồng không dành cho em T23 PVN – Hoa hồng không dành cho em T24 PVN – Hoa hồng không dành cho em T25
16:25 PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T6 PTQ – Địch nhân kiệt T7 PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T9
17:30 PDL – Chỉ dành cho em T52 PDL – Chỉ dành cho em T53 PDL – Chỉ dành cho em T54 PDL – Chỉ dành cho em T55 PDL – Chỉ dành cho em T56 PDL – Chỉ dành cho em T57 PDL – Chỉ dành cho em T58
19:48 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20 PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22 PTQ – Diên hy công lược T23 PTQ – Diên hy công lược T24
20:50 PVN – Chàng khờ mất vợ T20 PVN – Chàng khờ mất vợ T21 PVN – Chàng khờ mất vợ T22 PVN – Chàng khờ mất vợ T23 PVN – Chàng khờ mất vợ T24 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T25
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T6 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T7 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T8 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T9
22:45 (PL 14:00) PVN – Hoa hồng không dành cho em T19 PVN – Hoa hồng không dành cho em T20 PVN – Hoa hồng không dành cho em T21 PVN – Hoa hồng không dành cho em T22 PVN – Hoa hồng không dành cho em T23 PVN – Hoa hồng không dành cho em T24 PVN – Hoa hồng không dành cho em T25
23:30 (PL 8:35) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T6 PTQ – Địch nhân kiệt T7 PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T9
1:30  (PL17:30) PDL – Chỉ dành cho em T52 PDL – Chỉ dành cho em T53 PDL – Chỉ dành cho em T54 PDL – Chỉ dành cho em T55 PDL – Chỉ dành cho em T56 PDL – Chỉ dành cho em T57 PDL – Chỉ dành cho em T58
2:15 (PL 20:50) PVN – Chàng khờ mất vợ T20 PVN – Chàng khờ mất vợ T21 PVN – Chàng khờ mất vợ T22 PVN – Chàng khờ mất vợ T23 PVN – Chàng khờ mất vợ T24 ĐĐVQ PVN – Chàng khờ mất vợ T25
3:30 (PL 12:00) PTQ – Cô nàng hoàn hảo T4 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T5 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T6 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T7 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T8 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T9 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T10
4:15 (PL 12:45) PAD – Chuyện tình lọ lem T7 PAD – Chuyện tình lọ lem T8 PAD – Chuyện tình lọ lem T9 PAD – Chuyện tình lọ lem T10 PAD – Chuyện tình lọ lem T11 PAD – Chuyện tình lọ lem T12 PAD – Chuyện tình lọ lem T13