LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/08/2022 THỨ 3 02/08/2022 THỨ 4 03/08/2022 THỨ 5 04/08/2022 THỨ 6 05/08/2022 THỨ 7 06/08/2022 CHỦ NHẬT 07/08/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T96 PTNK – Những kẻ mộng mơ T97 PTNK – Những kẻ mộng mơ T98 PTNK – Những kẻ mộng mơ T99 PTNK – Những kẻ mộng mơ T100 PTNK – Những kẻ mộng mơ T101 PTNK – Những kẻ mộng mơ T102/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T3 PTQ – Hậu cung như ý truyện T4 PTQ – Hậu cung như ý truyện T5 PTQ – Hậu cung như ý truyện T6 PTQ – Hậu cung như ý truyện T7 PTQ – Hậu cung như ý truyện T8 PTQ – Hậu cung như ý truyện T9/87
8:35 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
11:50 PHQ – Kẻ thứ ba T18 PHQ – Kẻ thứ ba T19 PHQ – Kẻ thứ ba T20 PHQ – Kẻ thứ ba T21 PHQ – Kẻ thứ ba T22/22 (Hết) PTQ – Cặp đôi oan gia T1/42 PTQ – Cặp đôi oan gia T2
12:35 PTQ – Báu vật của cha T40 PTQ – Báu vật của cha T41 PTQ – Báu vật của cha T42 PTQ – Báu vật của cha T43 PTQ – Báu vật của cha T44 PTQ – Báu vật của cha T45 PTQ – Báu vật của cha T46/52
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T23 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T24 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T25 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T26/26 (Hết) PVN – Nhất gia bách truyện T1,2,3,4/207 PVN – Nhất gia bách truyện T5,6,7,8/207
16:25 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T5 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T6 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T7 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T8 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T9 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T10 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T11/20
17:30 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T11 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T12 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T13 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T14 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T15 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T16 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T17/20
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T97 PTNK – Những kẻ mộng mơ T98 PTNK – Những kẻ mộng mơ T99 PTNK – Những kẻ mộng mơ T100 PTNK – Những kẻ mộng mơ T101 PTNK – Những kẻ mộng mơ T102 PTNK – Những kẻ mộng mơ T103/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T4 PTQ – Hậu cung như ý truyện T5 PTQ – Hậu cung như ý truyện T6 PTQ – Hậu cung như ý truyện T7 PTQ – Hậu cung như ý truyện T8 PTQ – Hậu cung như ý truyện T9 PTQ – Hậu cung như ý truyện T10/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T23 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T24 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T25 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T26/26 (Hết) PVN – Nhất gia bách truyện T1,2,3,4/207 PVN – Nhất gia bách truyện T5,6,7,8/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T5 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T6 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T7 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T8 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T9 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T10 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T11/20
1:30  (PL17:30) PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T11 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T12 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T13 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T14 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T15 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T16 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T17/20
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Kẻ thứ ba T18 PHQ – Kẻ thứ ba T19 PHQ – Kẻ thứ ba T20 PHQ – Kẻ thứ ba T21 PHQ – Kẻ thứ ba T22/22 (Hết) PTQ – Cặp đôi oan gia T1/42 PTQ – Cặp đôi oan gia T2
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T40 PTQ – Báu vật của cha T41 PTQ – Báu vật của cha T42 PTQ – Báu vật của cha T43 PTQ – Báu vật của cha T44 PTQ – Báu vật của cha T45 PTQ – Báu vật của cha T46/52
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/08/2022 THỨ 3 09/08/2022 THỨ 4 10/08/2022 THỨ 5 11/08/2022 THỨ 6 12/08/2022 THỨ 7 13/08/2022 CHỦ NHẬT 14/08/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T103 PTNK – Những kẻ mộng mơ T104 PTNK – Những kẻ mộng mơ T105 PTNK – Những kẻ mộng mơ T106 PTNK – Những kẻ mộng mơ T107 PTNK – Những kẻ mộng mơ T108 PTNK – Những kẻ mộng mơ T109/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T10 PTQ – Hậu cung như ý truyện T11 PTQ – Hậu cung như ý truyện T12 PTQ – Hậu cung như ý truyện T13 PTQ – Hậu cung như ý truyện T14 PTQ – Hậu cung như ý truyện T15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T16/87
8:35 PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết)
11:50 PTQ – Cặp đôi oan gia T3 PTQ – Cặp đôi oan gia T4 PTQ – Cặp đôi oan gia T5 PTQ – Cặp đôi oan gia T6 PTQ – Cặp đôi oan gia T7 PTQ – Cặp đôi oan gia T8 PTQ – Cặp đôi oan gia T9/42
12:35 PTQ – Báu vật của cha T47 PTQ – Báu vật của cha T48 PTQ – Báu vật của cha T49 PTQ – Báu vật của cha T50 PTQ – Báu vật của cha T51 PTQ – Báu vật của cha T52/52 (Hết) PTQ – Chỉ vì được gặp em T1/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T9,10,11,12 PVN – Nhất gia bách truyện T13,14,15,16 PVN – Nhất gia bách truyện T17,18,19,20 PVN – Nhất gia bách truyện T21,22,23,24 PVN – Nhất gia bách truyện T25,26,27,28 PVN – Nhất gia bách truyện T29,30,31,32 PVN – Nhất gia bách truyện T33,34,35,36/207
16:25 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T12 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T13 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T14 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T15 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T16 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T17 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T18/20
17:30 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T18 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T19 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T20/20 (Hết) PTL – Chiêu trò nguyên thủy T1/ 29 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T2 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T3 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T4/29
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T104 PTNK – Những kẻ mộng mơ T105 PTNK – Những kẻ mộng mơ T106 PTNK – Những kẻ mộng mơ T107 PTNK – Những kẻ mộng mơ T108 PTNK – Những kẻ mộng mơ T109 PTNK – Những kẻ mộng mơ T110
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T11 PTQ – Hậu cung như ý truyện T12 PTQ – Hậu cung như ý truyện T13 PTQ – Hậu cung như ý truyện T14 PTQ – Hậu cung như ý truyện T15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T16 PTQ – Hậu cung như ý truyện T17/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T9,10,11,12 PVN – Nhất gia bách truyện T13,14,15,16 PVN – Nhất gia bách truyện T17,18,19,20 PVN – Nhất gia bách truyện T21,22,23,24 PVN – Nhất gia bách truyện T25,26,27,28 PVN – Nhất gia bách truyện T29,30,31,32 PVN – Nhất gia bách truyện T33,34,35,36/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T12 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T13 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T14 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T15 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T16 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T17 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T18/20
1:30  (PL17:30) PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T18 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T19 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T20/20 (Hết) PTL – Chiêu trò nguyên thủy T1/ 29 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T2 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T3 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T4/29
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Cặp đôi oan gia T3 PTQ – Cặp đôi oan gia T4 PTQ – Cặp đôi oan gia T5 PTQ – Cặp đôi oan gia T6 PTQ – Cặp đôi oan gia T7 PTQ – Cặp đôi oan gia T8 PTQ – Cặp đôi oan gia T9/42
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T47 PTQ – Báu vật của cha T48 PTQ – Báu vật của cha T49 PTQ – Báu vật của cha T50 PTQ – Báu vật của cha T51 PTQ – Báu vật của cha T52/52 (Hết) PTQ – Chỉ vì được gặp em T1/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/08/2022 THỨ 3 16/08/2022 THỨ 4 17/08/2022 THỨ 5 18/08/2022 THỨ 6 19/08/2022 THỨ 7 20/08/2022 CHỦ NHẬT 21/08/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T110 PTNK – Những kẻ mộng mơ T111 PTNK – Những kẻ mộng mơ T112 PTNK – Những kẻ mộng mơ T113 PTNK – Những kẻ mộng mơ T114 PTNK – Những kẻ mộng mơ T115 PTNK – Những kẻ mộng mơ T116/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T17 PTQ – Hậu cung như ý truyện T18 PTQ – Hậu cung như ý truyện T19 PTQ – Hậu cung như ý truyện T20 PTQ – Hậu cung như ý truyện T21 PTQ – Hậu cung như ý truyện T22 PTQ – Hậu cung như ý truyện T23/87
8:35 PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1
11:50 PTQ – Cặp đôi oan gia T10 PTQ – Cặp đôi oan gia T11 PTQ – Cặp đôi oan gia T12 PTQ – Cặp đôi oan gia T13 PTQ – Cặp đôi oan gia T14 PTQ – Cặp đôi oan gia T15 PTQ – Cặp đôi oan gia T16/42
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T2 PTQ – Chỉ vì được gặp em T3 PTQ – Chỉ vì được gặp em T4 PTQ – Chỉ vì được gặp em T5 PTQ – Chỉ vì được gặp em T6 PTQ – Chỉ vì được gặp em T7 PTQ – Chỉ vì được gặp em T8/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T37,38,39,40 PVN – Nhất gia bách truyện T41,42,43,44 PVN – Nhất gia bách truyện T45,46,47,48 PVN – Nhất gia bách truyện T49,50,51,52 PVN – Nhất gia bách truyện T53,54,55,56 PVN – Nhất gia bách truyện T57,58,59,60 PVN – Nhất gia bách truyện T61,62,63,64/207
16:25 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T19 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T20/20 (Hết) PSGP – Bông hồng thép T1/20 PSGP – Bông hồng thép T2 PSGP – Bông hồng thép T3 PSGP – Bông hồng thép T4 PSGP – Bông hồng thép T5/20
17:30 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T5 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T6 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T7 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T8 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T9 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T10 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T11/29
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T111 PTNK – Những kẻ mộng mơ T112 PTNK – Những kẻ mộng mơ T113 PTNK – Những kẻ mộng mơ T114 PTNK – Những kẻ mộng mơ T115 PTNK – Những kẻ mộng mơ T116 PTNK – Những kẻ mộng mơ T117/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T18 PTQ – Hậu cung như ý truyện T19 PTQ – Hậu cung như ý truyện T20 PTQ – Hậu cung như ý truyện T21 PTQ – Hậu cung như ý truyện T22 PTQ – Hậu cung như ý truyện T23 PTQ – Hậu cung như ý truyện T24/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T37,38,39,40 PVN – Nhất gia bách truyện T41,42,43,44 PVN – Nhất gia bách truyện T45,46,47,48 PVN – Nhất gia bách truyện T49,50,51,52 PVN – Nhất gia bách truyện T53,54,55,56 PVN – Nhất gia bách truyện T57,58,59,60 PVN – Nhất gia bách truyện T61,62,63,64/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1
0:30 (PL 16:25) PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T19 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T20/20 (Hết) PSGP – Bông hồng thép T1/20 PSGP – Bông hồng thép T2 PSGP – Bông hồng thép T3 PSGP – Bông hồng thép T4 PSGP – Bông hồng thép T5/20
1:30  (PL17:30) PTL – Chiêu trò nguyên thủy T5 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T6 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T7 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T8 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T9 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T10 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T11/29
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Cặp đôi oan gia T10 PTQ – Cặp đôi oan gia T11 PTQ – Cặp đôi oan gia T12 PTQ – Cặp đôi oan gia T13 PTQ – Cặp đôi oan gia T14 PTQ – Cặp đôi oan gia T15 PTQ – Cặp đôi oan gia T16/42
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T2 PTQ – Chỉ vì được gặp em T3 PTQ – Chỉ vì được gặp em T4 PTQ – Chỉ vì được gặp em T5 PTQ – Chỉ vì được gặp em T6 PTQ – Chỉ vì được gặp em T7 PTQ – Chỉ vì được gặp em T8/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/08/2022 THỨ 3 23/08/2022 THỨ 4 24/08/2022 THỨ 5 25/08/2022 THỨ 6 26/08/2022 THỨ 7 27/08/2022 CHỦ NHẬT 28/08/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T117 PTNK – Những kẻ mộng mơ T118 PTNK – Những kẻ mộng mơ T119 PTNK – Những kẻ mộng mơ T120 PTNK – Những kẻ mộng mơ T121 PTNK – Những kẻ mộng mơ T122 PTNK – Những kẻ mộng mơ T123/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T24 PTQ – Hậu cung như ý truyện T25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T26 PTQ – Hậu cung như ý truyện T27 PTQ – Hậu cung như ý truyện T28 PTQ – Hậu cung như ý truyện T29 PTQ – Hậu cung như ý truyện T30/87
8:35 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Sao tháng Tám, phần đầu T1 PVN – Sao tháng Tám, phần đầu T2 (Hết) PVN – Sao tháng Tám, phần cuối T1 PVN – Sao tháng Tám, phần cuối T2 (Hết)
11:50 PTQ – Cặp đôi oan gia T17 PTQ – Cặp đôi oan gia T18 PTQ – Cặp đôi oan gia T19 PTQ – Cặp đôi oan gia T20 PTQ – Cặp đôi oan gia T21 PTQ – Cặp đôi oan gia T22 PTQ – Cặp đôi oan gia T23/42
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T9 PTQ – Chỉ vì được gặp em T10 PTQ – Chỉ vì được gặp em T11 PTQ – Chỉ vì được gặp em T12 PTQ – Chỉ vì được gặp em T13 PTQ – Chỉ vì được gặp em T14 PTQ – Chỉ vì được gặp em T15/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T65,66,67,68 PVN – Nhất gia bách truyện T69,70,71,72 PVN – Nhất gia bách truyện T73,74,75,76 PVN – Nhất gia bách truyện T77,78,79,80 PVN – Nhất gia bách truyện T81,82,83,84 PVN – Nhất gia bách truyện T85,86,87,88 PVN – Nhất gia bách truyện T89,90,91,92/207
16:25 PSGP – Bông hồng thép T6 PSGP – Bông hồng thép T7 PSGP – Bông hồng thép T8 PSGP – Bông hồng thép T9 PSGP – Bông hồng thép T10 PSGP – Bông hồng thép T11 PSGP – Bông hồng thép T12/20
17:30 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T12 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T13 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T14 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T15 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T16 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T17 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T18/29
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T118 PTNK – Những kẻ mộng mơ T119 PTNK – Những kẻ mộng mơ T120 PTNK – Những kẻ mộng mơ T121 PTNK – Những kẻ mộng mơ T122 PTNK – Những kẻ mộng mơ T123 PTNK – Những kẻ mộng mơ T124/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T26 PTQ – Hậu cung như ý truyện T27 PTQ – Hậu cung như ý truyện T28 PTQ – Hậu cung như ý truyện T29 PTQ – Hậu cung như ý truyện T30 PTQ – Hậu cung như ý truyện T31/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T65,66,67,68 PVN – Nhất gia bách truyện T69,70,71,72 PVN – Nhất gia bách truyện T73,74,75,76 PVN – Nhất gia bách truyện T77,78,79,80 PVN – Nhất gia bách truyện T81,82,83,84 PVN – Nhất gia bách truyện T85,86,87,88 PVN – Nhất gia bách truyện T89,90,91,92/207
23:30 (PL 8:35) PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Sao tháng Tám, phần đầu T1 PVN – Sao tháng Tám, phần đầu T2 (Hết) PVN – Sao tháng Tám, phần cuối T1 PVN – Sao tháng Tám, phần cuối T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PSGP – Bông hồng thép T6 PSGP – Bông hồng thép T7 PSGP – Bông hồng thép T8 PSGP – Bông hồng thép T9 PSGP – Bông hồng thép T10 PSGP – Bông hồng thép T11 PSGP – Bông hồng thép T12/20
1:30  (PL17:30) PTL – Chiêu trò nguyên thủy T12 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T13 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T14 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T15 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T16 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T17 PTL – Chiêu trò nguyên thủy T18/29
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Cặp đôi oan gia T17 PTQ – Cặp đôi oan gia T18 PTQ – Cặp đôi oan gia T19 PTQ – Cặp đôi oan gia T20 PTQ – Cặp đôi oan gia T21 PTQ – Cặp đôi oan gia T22 PTQ – Cặp đôi oan gia T23/42
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T9 PTQ – Chỉ vì được gặp em T10 PTQ – Chỉ vì được gặp em T11 PTQ – Chỉ vì được gặp em T12 PTQ – Chỉ vì được gặp em T13 PTQ – Chỉ vì được gặp em T14 PTQ – Chỉ vì được gặp em T15/53