LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 02/05/2022 THỨ 3 03/05/2022 THỨ 4 04/05/2022 THỨ 5 05/05/2022 THỨ 6 06/05/2022 THỨ 7 07/05/2022 CHỦ NHẬT 08/05/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T5 PTNK – Những kẻ mộng mơ T6 PTNK – Những kẻ mộng mơ T7 PTNK – Những kẻ mộng mơ T8 PTNK – Những kẻ mộng mơ T9 PTNK – Những kẻ mộng mơ T10 PTNK – Những kẻ mộng mơ T11
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9
8:35 PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại
11:50 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T1 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T2 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T3 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T4 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T5 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T6 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T7
12:35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T26 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T27 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T28 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T29 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T30 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T31 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T32
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T3 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T4 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T5 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T6 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T7 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T8 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T9
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T32 PTQ – Hậu cung như ý truyện T33 PTQ – Hậu cung như ý truyện T34 PTQ – Hậu cung như ý truyện T35 PTQ – Hậu cung như ý truyện T36 PTQ – Hậu cung như ý truyện T37 PTQ – Hậu cung như ý truyện T38
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T73 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T74 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T75 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T76 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T77 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T78 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T79
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T6 PTNK – Những kẻ mộng mơ T7 PTNK – Những kẻ mộng mơ T8 PTNK – Những kẻ mộng mơ T9 PTNK – Những kẻ mộng mơ T10 PTNK – Những kẻ mộng mơ T11 PTNK – Những kẻ mộng mơ T12
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T3 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T4 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T5 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T6 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T7 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T8 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T9
23:30 (PL 8:35) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T32 PTQ – Hậu cung như ý truyện T33 PTQ – Hậu cung như ý truyện T34 PTQ – Hậu cung như ý truyện T35 PTQ – Hậu cung như ý truyện T36 PTQ – Hậu cung như ý truyện T37 PTQ – Hậu cung như ý truyện T38
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T73 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T74 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T75 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T76 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T77 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T78 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T79
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T1 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T2 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T3 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T4 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T5 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T6 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T7
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T26 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T27 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T28 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T29 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T30 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T31 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T32
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/05/2022 THỨ 3 03/05/2022 THỨ 4 04/05/2022 THỨ 5 05/05/2022 THỨ 6 06/05/2022 THỨ 7 07/05/2022 CHỦ NHẬT 08/05/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T12 PTNK – Những kẻ mộng mơ T13 PTNK – Những kẻ mộng mơ T14 PTNK – Những kẻ mộng mơ T15 PTNK – Những kẻ mộng mơ T16 PTNK – Những kẻ mộng mơ T17 PTNK – Những kẻ mộng mơ T18
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16
8:35 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1
11:50 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T8 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T9 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T10 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T11 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T12 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T13 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T14
12:35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T33 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T34 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T36 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T37 (Hết) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T1 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T2
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T10 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T11 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T12 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T13 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T14 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T15 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T16
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T39 PTQ – Hậu cung như ý truyện T40 PTQ – Hậu cung như ý truyện T41 PTQ – Hậu cung như ý truyện T42 PTQ – Hậu cung như ý truyện T43 PTQ – Hậu cung như ý truyện T44 PTQ – Hậu cung như ý truyện T45
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T80 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T81 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T82 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T83 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T84 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T85 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T86
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T13 PTNK – Những kẻ mộng mơ T14 PTNK – Những kẻ mộng mơ T15 PTNK – Những kẻ mộng mơ T16 PTNK – Những kẻ mộng mơ T17 PTNK – Những kẻ mộng mơ T18 PTNK – Những kẻ mộng mơ T19
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T10 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T11 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T12 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T13 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T14 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T15 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T16
23:30 (PL 8:35) PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T39 PTQ – Hậu cung như ý truyện T40 PTQ – Hậu cung như ý truyện T41 PTQ – Hậu cung như ý truyện T42 PTQ – Hậu cung như ý truyện T43 PTQ – Hậu cung như ý truyện T44 PTQ – Hậu cung như ý truyện T45
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T80 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T81 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T82 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T83 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T84 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T85 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T86
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T8 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T9 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T10 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T11 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T12 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T13 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T14
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T33 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T34 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T36 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T37 (Hết) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T1 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T2
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/05/2022 THỨ 3 10/05/2022 THỨ 4 11/05/2022 THỨ 5 12/05/2022 THỨ 6 13/05/2022 THỨ 7 14/05/2022 CHỦ NHẬT 15/05/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T19 PTNK – Những kẻ mộng mơ T20 PTNK – Những kẻ mộng mơ T21 PTNK – Những kẻ mộng mơ T22 PTNK – Những kẻ mộng mơ T23 PTNK – Những kẻ mộng mơ T24 PTNK – Những kẻ mộng mơ T25
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T21 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T22 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23
8:35 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
11:50 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T15 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T16 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T17 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T18 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T19 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T20 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T21
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T3 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T4 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T5 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T6 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T7 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T8 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T9
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T17 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T18 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T19 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T20 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T21 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T22 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T23
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T46 PTQ – Hậu cung như ý truyện T47 PTQ – Hậu cung như ý truyện T48 PTQ – Hậu cung như ý truyện T49 PTQ – Hậu cung như ý truyện T50 PTQ – Hậu cung như ý truyện T51 PTQ – Hậu cung như ý truyện T52
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T87 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T88 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T89 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T90 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T91 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T92 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T93
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T20 PTNK – Những kẻ mộng mơ T21 PTNK – Những kẻ mộng mơ T22 PTNK – Những kẻ mộng mơ T23 PTNK – Những kẻ mộng mơ T24 PTNK – Những kẻ mộng mơ T25 PTNK – Những kẻ mộng mơ T26
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T21 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T22 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T17 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T18 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T19 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T20 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T21 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T22 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T23
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T46 PTQ – Hậu cung như ý truyện T47 PTQ – Hậu cung như ý truyện T48 PTQ – Hậu cung như ý truyện T49 PTQ – Hậu cung như ý truyện T50 PTQ – Hậu cung như ý truyện T51 PTQ – Hậu cung như ý truyện T52
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T87 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T88 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T89 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T90 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T91 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T92 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T93
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T15 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T16 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T17 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T18 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T19 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T20 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T21
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T3 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T4 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T5 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T6 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T7 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T8 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T9
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/05/2022 THỨ 3 17/05/2022 THỨ 4 18/05/2022 THỨ 5 19/05/2022 THỨ 6 20/05/2022 THỨ 7 21/05/2022 CHỦ NHẬT 22/05/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T26 PTNK – Những kẻ mộng mơ T27 PTNK – Những kẻ mộng mơ T28 PTNK – Những kẻ mộng mơ T29 PTNK – Những kẻ mộng mơ T30 PTNK – Những kẻ mộng mơ T31 PTNK – Những kẻ mộng mơ T32
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30
8:35 PVN – Hà Nội mùa đông 46 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1
11:50 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T22 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T23 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T24 (Hết) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T1 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T2 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T3 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T4
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T10 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T11 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T12 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T13 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T14 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T15 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T16
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T24 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T25 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T26 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T27 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T28 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T29 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T30
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T53 PTQ – Hậu cung như ý truyện T54 PTQ – Hậu cung như ý truyện T55 PTQ – Hậu cung như ý truyện T56 PTQ – Hậu cung như ý truyện T57 PTQ – Hậu cung như ý truyện T58 PTQ – Hậu cung như ý truyện T59
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T94 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T95 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T96 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T97 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T98 (Hết)
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T27 PTNK – Những kẻ mộng mơ T28 PTNK – Những kẻ mộng mơ T29 PTNK – Những kẻ mộng mơ T30 PTNK – Những kẻ mộng mơ T31 PTNK – Những kẻ mộng mơ T32 PTNK – Những kẻ mộng mơ T33
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T24 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T25 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T26 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T27 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T28 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T29 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T30
23:30 (PL 8:35) PVN – Hà Nội mùa đông 46 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T53 PTQ – Hậu cung như ý truyện T54 PTQ – Hậu cung như ý truyện T55 PTQ – Hậu cung như ý truyện T56 PTQ – Hậu cung như ý truyện T57 PTQ – Hậu cung như ý truyện T58 PTQ – Hậu cung như ý truyện T59
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T94 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T95 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T96 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T97 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T98 (Hết)
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T22 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T23 PHQ – Bí ẩn căn phòng số 9 T24 (Hết) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T1 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T2 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T3 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T4
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T10 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T11 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T12 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T13 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T14 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T15 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T16
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/05/2022 THỨ 3 24/05/2022 THỨ 4 25/05/2022 THỨ 5 26/05/2022 THỨ 6 27/05/2022 THỨ 7 28/05/2022 CHỦ NHẬT 29/05/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T33 PTNK – Những kẻ mộng mơ T34 PTNK – Những kẻ mộng mơ T35 PTNK – Những kẻ mộng mơ T36 PTNK – Những kẻ mộng mơ T37 PTNK – Những kẻ mộng mơ T38 PTNK – Những kẻ mộng mơ T39
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37
8:35 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết)
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T5 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T6 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T7 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T8 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T9 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T10 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T11
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T17 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T18 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T19 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T20 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T21 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T22 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T23
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T31 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T32 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T33 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T34 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T35 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T36 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T37
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65 PTQ – Hậu cung như ý truyện T66
17:30
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T34 PTNK – Những kẻ mộng mơ T35 PTNK – Những kẻ mộng mơ T36 PTNK – Những kẻ mộng mơ T37 PTNK – Những kẻ mộng mơ T38 PTNK – Những kẻ mộng mơ T39 PTNK – Những kẻ mộng mơ T40
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T31 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T32 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T33 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T34 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T35 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T36 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T37
23:30 (PL 8:35) PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65 PTQ – Hậu cung như ý truyện T66
1:30  (PL17:30)
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T5 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T6 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T7 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T8 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T9 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T10 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T11
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T17 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T18 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T19 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T20 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T21 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T22 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T23
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/05/2022 THỨ 3 31/05/2022 THỨ 4 01/06/2022 THỨ 5 02/06/2022 THỨ 6 03/06/2022 THỨ 7 04/06/2022 CHỦ NHẬT 05/06/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T40 PTNK – Những kẻ mộng mơ T41 PTNK – Những kẻ mộng mơ T42 PTNK – Những kẻ mộng mơ T43 PTNK – Những kẻ mộng mơ T44 PTNK – Những kẻ mộng mơ T45 PTNK – Những kẻ mộng mơ T46
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T43 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T44
8:35 PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3 PVN – Giọt nước của dòng sông T4 PVN – Giọt nước của dòng sông T5 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T12 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T13 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T14 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T15 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T16 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T17 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T18
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T24 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T25 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T26 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T27 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T28 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T29 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T30
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T38 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T39 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T40 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T41 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T42 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T43 (Hết) PVN – Chàng trai không biết ghen T1
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T67 PTQ – Hậu cung như ý truyện T68 PTQ – Hậu cung như ý truyện T69 PTQ – Hậu cung như ý truyện T70 PTQ – Hậu cung như ý truyện T71 PTQ – Hậu cung như ý truyện T72 PTQ – Hậu cung như ý truyện T73
17:30
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T41 PTNK – Những kẻ mộng mơ T42 PTNK – Những kẻ mộng mơ T43 PTNK – Những kẻ mộng mơ T44 PTNK – Những kẻ mộng mơ T45 PTNK – Những kẻ mộng mơ T46 PTNK – Những kẻ mộng mơ T47
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T43 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T44 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T45
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T38 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T39 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T40 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T41 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T42 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T43 (Hết) PVN – Chàng trai không biết ghen T1
23:30 (PL 8:35) PVN – Giọt nước của dòng sông T1 PVN – Giọt nước của dòng sông T2 PVN – Giọt nước của dòng sông T3 PVN – Giọt nước của dòng sông T4 PVN – Giọt nước của dòng sông T5 PVN – Giọt nước của dòng sông T6 PVN – Giọt nước của dòng sông T7
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T67 PTQ – Hậu cung như ý truyện T68 PTQ – Hậu cung như ý truyện T69 PTQ – Hậu cung như ý truyện T70 PTQ – Hậu cung như ý truyện T71 PTQ – Hậu cung như ý truyện T72 PTQ – Hậu cung như ý truyện T73
1:30  (PL17:30)
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T12 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T13 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T14 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T15 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T16 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T17 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T18
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T24 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T25 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T26 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T27 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T28 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T29 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T30