LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2022

KHUNG GIỜ  THỨ 2 28/03/2022 THỨ 3 29/03/2022 THỨ 4 30/03/2022 THỨ 5 31/03/2022 THỨ 6 01/04/2022  THỨ 7 02/04/2022  CHỦ NHẬT 03/04/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T20 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23 PTQ – Địch nhân kiệt T24 PTQ – Địch nhân kiệt T25
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T8 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T9 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T10 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T11 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T12 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T13 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T14
8:35 PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1
11:50 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T3 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T4 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T5 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T6 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T7 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T8 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T9
12:35 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T15 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T16 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T17 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T18 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T19 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T20 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T21
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T28 PVN – Chàng trai không biết ghen T29 PVN – Chàng trai không biết ghen T30 PVN – Chàng trai không biết ghen T31 PVN – Chàng trai không biết ghen T32 PVN – Chàng trai không biết ghen T33 PVN – Chàng trai không biết ghen T34
16:25 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Hậu cung như ý truyện T1 PTQ – Hậu cung như ý truyện T2 PTQ – Hậu cung như ý truyện T3
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T38 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T39 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T40 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T41 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T42 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T43 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T44
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23 PTQ – Địch nhân kiệt T24 PTQ – Địch nhân kiệt T25 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T26
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T9 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T10 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T11 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T12 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T13 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T14 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T15
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T28 PVN – Chàng trai không biết ghen T29 PVN – Chàng trai không biết ghen T30 PVN – Chàng trai không biết ghen T31 PVN – Chàng trai không biết ghen T32 PVN – Chàng trai không biết ghen T33 PVN – Chàng trai không biết ghen T34
23:30 (PL 8:35) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Hậu cung như ý truyện T1 PTQ – Hậu cung như ý truyện T2 PTQ – Hậu cung như ý truyện T3
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T38 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T39 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T40 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T41 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T42 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T43 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T44
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T3 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T4 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T5 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T6 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T7 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T8 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T9
4:15 (PL 12:45) PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T15 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T16 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T17 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T18 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T19 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T20 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T21
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/04/2022 THỨ 3 05/04/2022 THỨ 4 06/04/2022 THỨ 5 07/04/2022 THỨ 6 08/04/2022 THỨ 7 09/04/2022 CHỦ NHẬT 10/04/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T26 PTQ – Địch nhân kiệt T27 PTQ – Địch nhân kiệt T28 PTQ – Địch nhân kiệt T29 PTQ – Địch nhân kiệt T30 PTQ – Địch nhân kiệt T31 PTQ – Địch nhân kiệt T32
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T16 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T17 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T18 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T19 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T20 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T21
8:35 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chuyến xe bão táp T1
11:50 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T10 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T11 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T12 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T13 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T14 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T15 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T16
12:35 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T22 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T23 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T24 (Hết) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T1 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T2 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T3 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T4
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T1 PVN – Gia đình hết sẩy T2 PVN – Gia đình hết sẩy T3 PVN – Gia đình hết sẩy T4 PVN – Gia đình hết sẩy T5 PVN – Gia đình hết sẩy T6 PVN – Gia đình hết sẩy T7
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T4 PTQ – Hậu cung như ý truyện T5 PTQ – Hậu cung như ý truyện T6 PTQ – Hậu cung như ý truyện T7 PTQ – Hậu cung như ý truyện T8 PTQ – Hậu cung như ý truyện T9 PTQ – Hậu cung như ý truyện T10
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T45 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T46 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T47 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T48 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T49 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T50 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T51
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T27 PTQ – Địch nhân kiệt T28 PTQ – Địch nhân kiệt T29 PTQ – Địch nhân kiệt T30 PTQ – Địch nhân kiệt T31 PTQ – Địch nhân kiệt T32 PTQ – Địch nhân kiệt T33
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T16 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T17 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T18 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T19 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T20 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T21 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T1 PVN – Gia đình hết sẩy T2 PVN – Gia đình hết sẩy T3 PVN – Gia đình hết sẩy T4 PVN – Gia đình hết sẩy T5 PVN – Gia đình hết sẩy T6 PVN – Gia đình hết sẩy T7
23:30 (PL 8:35) PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chuyến xe bão táp T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T4 PTQ – Hậu cung như ý truyện T5 PTQ – Hậu cung như ý truyện T6 PTQ – Hậu cung như ý truyện T7 PTQ – Hậu cung như ý truyện T8 PTQ – Hậu cung như ý truyện T9 PTQ – Hậu cung như ý truyện T10
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T45 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T46 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T47 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T48 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T49 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T50 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T51
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T10 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T11 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T12 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T13 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T14 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T15 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T16
4:15 (PL 12:45) PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T22 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T23 PHQ – Bí mật sau lưng mẹ T24 (Hết) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T1 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T2 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T3 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T4
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/04/2022 THỨ 3 12/04/2022 THỨ 4 13/04/2022 THỨ 5 14/04/2022 THỨ 6 15/04/2022 THỨ 7 16/04/2022 CHỦ NHẬT 17/04/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T33 PTQ – Địch nhân kiệt T34 PTQ – Địch nhân kiệt T35 PTQ – Địch nhân kiệt T36 PTQ – Địch nhân kiệt T37 PTQ – Địch nhân kiệt T38
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T22 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T23 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T24 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T25 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T26 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T27 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T28
8:35 PVN – Chuyến xe bão táp T2 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
11:50 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T17 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T18 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T19 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T20 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T21 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T22 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T23
12:35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T5 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T6 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T7 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T8 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T9 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T10 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T11
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T8 PVN – Gia đình hết sẩy T9 PVN – Gia đình hết sẩy T10 PVN – Gia đình hết sẩy T11 PVN – Gia đình hết sẩy T12 PVN – Gia đình hết sẩy T13 PVN – Gia đình hết sẩy T14
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T11 PTQ – Hậu cung như ý truyện T12 PTQ – Hậu cung như ý truyện T13 PTQ – Hậu cung như ý truyện T14 PTQ – Hậu cung như ý truyện T15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T16 PTQ – Hậu cung như ý truyện T17
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T52 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T53 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T54 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T55 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T56 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T57 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T58
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T34 PTQ – Địch nhân kiệt T35 PTQ – Địch nhân kiệt T36 PTQ – Địch nhân kiệt T37 PTQ – Địch nhân kiệt T38 DDVQ PTQ – Địch nhân kiệt T39
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T23 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T24 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T25 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T26 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T27 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T28 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T29
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T8 PVN – Gia đình hết sẩy T9 PVN – Gia đình hết sẩy T10 PVN – Gia đình hết sẩy T11 PVN – Gia đình hết sẩy T12 PVN – Gia đình hết sẩy T13 PVN – Gia đình hết sẩy T14
23:30 (PL 8:35) PVN – Chuyến xe bão táp T2 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T11 PTQ – Hậu cung như ý truyện T12 PTQ – Hậu cung như ý truyện T13 PTQ – Hậu cung như ý truyện T14 PTQ – Hậu cung như ý truyện T15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T16 PTQ – Hậu cung như ý truyện T17
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T52 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T53 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T54 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T55 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T56 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T57 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T58
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T17 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T18 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T19 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T20 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T21 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T22 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T23
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T5 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T6 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T7 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T8 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T9 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T10 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T11
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/04/2022 THỨ 3 19/04/2022 THỨ 4 20/04/2022 THỨ 5 21/04/2022 THỨ 6 22/04/2022 THỨ 7 23/04/2022 CHỦ NHẬT 24/04/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T39 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 PTQ – Địch nhân kiệt T42 PTQ – Địch nhân kiệt T43 PTQ – Địch nhân kiệt T44
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T29 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T30 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T31 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T32 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T33 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T34 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T35
8:35 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1
11:50 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T24 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T25 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T26 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T27 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T28 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T29 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T30
12:35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T12 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T13 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T14 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T15 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T16 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T17 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T18
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T15 PVN – Gia đình hết sẩy T16 PVN – Gia đình hết sẩy T17 PVN – Gia đình hết sẩy T18 PVN – Gia đình hết sẩy T19 PVN – Gia đình hết sẩy T20 PVN – Gia đình hết sẩy T21
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T18 PTQ – Hậu cung như ý truyện T19 PTQ – Hậu cung như ý truyện T20 PTQ – Hậu cung như ý truyện T21 PTQ – Hậu cung như ý truyện T22 PTQ – Hậu cung như ý truyện T23 PTQ – Hậu cung như ý truyện T24
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T59 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T60 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T61 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T62 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T63 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T64 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T65
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 PTQ – Địch nhân kiệt T42 PTQ – Địch nhân kiệt T43 PTQ – Địch nhân kiệt T44 ĐĐVQ PTQ – Địch nhân kiệt T45
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T30 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T31 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T32 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T33 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T34 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T35 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T36
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T15 PVN – Gia đình hết sẩy T16 PVN – Gia đình hết sẩy T17 PVN – Gia đình hết sẩy T18 PVN – Gia đình hết sẩy T19 PVN – Gia đình hết sẩy T20 PVN – Gia đình hết sẩy T21
23:30 (PL 8:35) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T18 PTQ – Hậu cung như ý truyện T19 PTQ – Hậu cung như ý truyện T20 PTQ – Hậu cung như ý truyện T21 PTQ – Hậu cung như ý truyện T22 PTQ – Hậu cung như ý truyện T23 PTQ – Hậu cung như ý truyện T24
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T59 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T60 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T61 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T62 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T63 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T64 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T65
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T24 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T25 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T26 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T27 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T28 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T29 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T30
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T12 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T13 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T14 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T15 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T16 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T17 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T18
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/04/2022 THỨ 3 26/04/2022 THỨ 4 27/04/2022 THỨ 5 28/04/2022 THỨ 6 29/04/2022 THỨ 7 30/04/2022 CHỦ NHẬT 01/05/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T45 PTQ – Địch nhân kiệt T46 (Hết) PTNK – Những kẻ mộng mơ T1 PTNK – Những kẻ mộng mơ T2 PTNK – Những kẻ mộng mơ T3 PTNK – Những kẻ mộng mơ T4
7:05 (PL 21:35) PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T36 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T37 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T38 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T39 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T40 (Hết) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2
8:35 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (hết)
11:50 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T31 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T32 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T33 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T34 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T35 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T36 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T37 (Hết)
12:35 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T19 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T20 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T21 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T22 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T23 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T24 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T25
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T22 PVN – Gia đình hết sẩy T23 PVN – Gia đình hết sẩy T24 PVN – Gia đình hết sẩy T25 PVN – Gia đình hết sẩy T26 (Hết) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T1 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T2
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T26 PTQ – Hậu cung như ý truyện T27 PTQ – Hậu cung như ý truyện T28 PTQ – Hậu cung như ý truyện T29 PTQ – Hậu cung như ý truyện T30 PTQ – Hậu cung như ý truyện T31
17:30 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T66 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T67 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T68 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T69 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T70 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T71 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T72
19:50 PTQ – Địch nhân kiệt T46 (Hết) PTNK – Những kẻ mộng mơ T1 PTNK – Những kẻ mộng mơ T2 PTNK – Những kẻ mộng mơ T3 PTNK – Những kẻ mộng mơ T4 ĐĐVQ PTNK – Những kẻ mộng mơ T5
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T37 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T38 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T39 PTQ – Chuyện tình nàng Tiểu Thiện T40 (Hết) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T22 PVN – Gia đình hết sẩy T23 PVN – Gia đình hết sẩy T24 PVN – Gia đình hết sẩy T25 PVN – Gia đình hết sẩy T26 (Hết) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T1 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T2
23:30 (PL 8:35) PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T26 PTQ – Hậu cung như ý truyện T27 PTQ – Hậu cung như ý truyện T28 PTQ – Hậu cung như ý truyện T29 PTQ – Hậu cung như ý truyện T30 PTQ – Hậu cung như ý truyện T31
1:30  (PL17:30) PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T66 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T67 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T68 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T69 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T70 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T71 PHQ – Kẻ thù từ quá khứ T72
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T31 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T32 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T33 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T34 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T35 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T36 PTQ – Nữ vệ sỹ xinh đẹp T37 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí mật của hạnh phúc T19 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T20 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T21 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T22 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T23 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T24 PTQ – Bí mật của hạnh phúc T25