LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 29/11/2021 THỨ 3 30/11/2021 THỨ 4 01/12/2021 THỨ 5 02/12/2021 THỨ 6 03/12/2021 THỨ 7 04/12/2021 CHỦ NHẬT 05/12/2021
5:30 (PL 19:45) PVN – Hiệp khách hành T9 PVN – Hiệp khách hành T10 PVN – Hiệp khách hành T11 PVN – Hiệp khách hành T12 PVN – Hiệp khách hành T13 PVN – Hiệp khách hành T14 PVN – Hiệp khách hành T15
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46
8:35 PVN – Hà Nội mùa đông 46 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T25 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T26 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T27 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T28 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T29 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T30 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T31
12:45 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T3 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T4 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T5 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T6 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T7 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T8 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T9
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật T9 PVN – Biệt đội tất tần tật T10 PVN – Biệt đội tất tần tật T11 PVN – Biệt đội tất tần tật T11 PVN – Biệt đội tất tần tật T12 PVN – Biệt đội tất tần tật T13 PVN – Biệt đội tất tần tật T14
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T38 PTQ – Phù dao hoàng hậu T39 PTQ – Phù dao hoàng hậu T40 PTQ – Phù dao hoàng hậu T41 PTQ – Phù dao hoàng hậu T42 PTQ – Phù dao hoàng hậu T43 PTQ – Phù dao hoàng hậu T44
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T10 PHQ – Ngược dòng P1 T11 PHQ – Ngược dòng P1 T12 PHQ – Ngược dòng P1 T13 PHQ – Ngược dòng P1 T14 PHQ – Ngược dòng P1 T15 PHQ – Ngược dòng P1 T16
19:48 PVN – Hiệp khách hành T10 PVN – Hiệp khách hành T11 PVN – Hiệp khách hành T12 PVN – Hiệp khách hành T13 PVN – Hiệp khách hành T14 PVN – Hiệp khách hành T15 PVN – Hiệp khách hành T16
20:50 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T8 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T9 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T10 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T11 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T12 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T13
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật T9 PVN – Biệt đội tất tần tật T10 PVN – Biệt đội tất tần tật T11 PVN – Biệt đội tất tần tật T11 PVN – Biệt đội tất tần tật T12 PVN – Biệt đội tất tần tật T13 PVN – Biệt đội tất tần tật T14
23:30 (PL 8:35) PVN – Hà Nội mùa đông 46 T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T38 PTQ – Phù dao hoàng hậu T39 PTQ – Phù dao hoàng hậu T40 PTQ – Phù dao hoàng hậu T41 PTQ – Phù dao hoàng hậu T42 PTQ – Phù dao hoàng hậu T43 PTQ – Phù dao hoàng hậu T44
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T10 PHQ – Ngược dòng P1 T11 PHQ – Ngược dòng P1 T12 PHQ – Ngược dòng P1 T13 PHQ – Ngược dòng P1 T14 PHQ – Ngược dòng P1 T15 PHQ – Ngược dòng P1 T16
2:15 (PL 20:50) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T8 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T9 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T10 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T11 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T12 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T13
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T25 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T26 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T27 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T28 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T29 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T30 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T31
4:15 (PL 12:45) PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T3 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T4 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T5 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T6 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T7 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T8 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T9
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/12/2021 THỨ 3 07/12/2021 THỨ 4 08/12/2021 THỨ 5 09/12/2021 THỨ 6 10/12/2021 THỨ 7 11/12/2021 CHỦ NHẬT 12/12/2021
5:30 (PL 19:45) PVN – Hiệp khách hành T16 PVN – Hiệp khách hành T17 PVN – Hiệp khách hành T18 PVN – Hiệp khách hành T19 PVN – Hiệp khách hành T20 PVN – Hiệp khách hành T21 PVN – Hiệp khách hành T22
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51
8:35 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T32 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T33 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T34 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T35 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T36 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T37 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T38
12:45 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T10 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T11 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T12 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T13 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T14 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T15 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T16
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật T15 PVN – Biệt đội tất tần tật T16 PVN – Biệt đội tất tần tật T17 PVN – Biệt đội tất tần tật T18 PVN – Biệt đội tất tần tật T19 PVN – Biệt đội tất tần tật T20 PVN – Biệt đội tất tần tật T21
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T45 PTQ – Phù dao hoàng hậu T46 PTQ – Phù dao hoàng hậu T47 PTQ – Phù dao hoàng hậu T48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T49 PTQ – Phù dao hoàng hậu T50 PTQ – Phù dao hoàng hậu T51
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T17 PHQ – Ngược dòng P1 T18 PHQ – Ngược dòng P1 T19 PHQ – Ngược dòng P1 T20 PHQ – Ngược dòng P1 T21 PHQ – Ngược dòng P1 T22 PHQ – Ngược dòng P1 T23
19:48 PVN – Hiệp khách hành T17 PVN – Hiệp khách hành T18 PVN – Hiệp khách hành T19 PVN – Hiệp khách hành T20 PVN – Hiệp khách hành T21 PVN – Hiệp khách hành T22 PVN – Hiệp khách hành T23
20:50 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T14 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T15 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T16 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T17 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T18 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T19
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật T15 PVN – Biệt đội tất tần tật T16 PVN – Biệt đội tất tần tật T17 PVN – Biệt đội tất tần tật T18 PVN – Biệt đội tất tần tật T19 PVN – Biệt đội tất tần tật T20 PVN – Biệt đội tất tần tật T21
23:30 (PL 8:35) PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng mười T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T45 PTQ – Phù dao hoàng hậu T46 PTQ – Phù dao hoàng hậu T47 PTQ – Phù dao hoàng hậu T48 PTQ – Phù dao hoàng hậu T49 PTQ – Phù dao hoàng hậu T50 PTQ – Phù dao hoàng hậu T51
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T17 PHQ – Ngược dòng P1 T18 PHQ – Ngược dòng P1 T19 PHQ – Ngược dòng P1 T20 PHQ – Ngược dòng P1 T21 PHQ – Ngược dòng P1 T22 PHQ – Ngược dòng P1 T23
2:15 (PL 20:50) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T14 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T15 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T16 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T17 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T18 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T19
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T32 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T33 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T34 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T35 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T36 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T37 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T38
4:15 (PL 12:45) PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T10 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T11 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T12 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T13 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T14 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T15 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T16
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/12/2021 THỨ 3 14/12/2021 THỨ 4 15/12/2021 THỨ 5 16/12/2021 THỨ 6 17/12/2021 THỨ 7 18/12/2021 CHỦ NHẬT 19/12/2021
5:30 (PL 19:45) PVN – Hiệp khách hành T23 PVN – Hiệp khách hành T24 PVN – Hiệp khách hành T25 PVN – Hiệp khách hành T26 PVN – Hiệp khách hành T27 PVN – Hiệp khách hành T28 PVN – Hiệp khách hành T29
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56
8:35 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T39 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T40 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T41 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T42 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T43 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T44 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T45
12:45 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T17 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T18 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T19 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T20 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T21 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T22 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T23
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật T22 PVN – Biệt đội tất tần tật T23 PVN – Biệt đội tất tần tật T24 PVN – Biệt đội tất tần tật T25 PVN – Biệt đội tất tần tật T26 (Hết) PVN – Gia đình hết sẩy T1 PVN – Gia đình hết sẩy T2
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54 PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T24 PHQ – Ngược dòng P1 T25 PHQ – Ngược dòng P1 T26 PHQ – Ngược dòng P1 T27 PHQ – Ngược dòng P1 T28 PHQ – Ngược dòng P1 T29 PHQ – Ngược dòng P1 T30
19:48 PVN – Hiệp khách hành T24 PVN – Hiệp khách hành T25 PVN – Hiệp khách hành T26 PVN – Hiệp khách hành T27 PVN – Hiệp khách hành T28 PVN – Hiệp khách hành T29 PVN – Hiệp khách hành T30 (Hết)
20:50 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T20 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T21 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T23 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T24 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T25
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật T22 PVN – Biệt đội tất tần tật T23 PVN – Biệt đội tất tần tật T24 PVN – Biệt đội tất tần tật T25 PVN – Biệt đội tất tần tật T26 (Hết) PVN – Gia đình hết sẩy T1 PVN – Gia đình hết sẩy T2
23:30 (PL 8:35) PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54 PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T24 PHQ – Ngược dòng P1 T25 PHQ – Ngược dòng P1 T26 PHQ – Ngược dòng P1 T27 PHQ – Ngược dòng P1 T28 PHQ – Ngược dòng P1 T29 PHQ – Ngược dòng P1 T30
2:15 (PL 20:50) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T20 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T21 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T23 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T24 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T25
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T39 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T40 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T41 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T42 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T43 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T44 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T45
4:15 (PL 12:45) PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T18 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T19 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T20 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T21 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T22 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T23 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T24
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/12/2021 THỨ 3 21/12/2021 THỨ 4 22/12/2021 THỨ 5 23/12/2021 THỨ 6 24/12/2021 THỨ 7 25/12/2021 CHỦ NHẬT 26/12/2021
5:30 (PL 19:45) PVN – Hiệp khách hành T30 (Hết) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61
8:35 PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T46 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T47 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T48 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T49 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T50 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T6
12:45 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T24 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T25 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 PTQ – Địch nhân kiệt T2 PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T7
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T3 PVN – Gia đình hết sẩy T4 PVN – Gia đình hết sẩy T5 PVN – Gia đình hết sẩy T6 PVN – Gia đình hết sẩy T7 PVN – Gia đình hết sẩy T8 PVN – Gia đình hết sẩy T9
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T31 PHQ – Ngược dòng P1 T32 PHQ – Ngược dòng P1 T33 PHQ – Ngược dòng P1 T34 PHQ – Ngược dòng P1 T35 PHQ – Ngược dòng P1 T36 PHQ – Ngược dòng P1 T37
19:48 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T1 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T2 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T3 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T4 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7
20:50 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T26 (Hết) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T1 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T2 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T3 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T4 ĐĐVQ PVN – Em chưa muốn lấy chồng T5
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T3 PVN – Gia đình hết sẩy T4 PVN – Gia đình hết sẩy T5 PVN – Gia đình hết sẩy T6 PVN – Gia đình hết sẩy T7 PVN – Gia đình hết sẩy T8 PVN – Gia đình hết sẩy T9
23:30 (PL 8:35) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Pháo đài Tức Dụp T1 PVN – Pháo đài Tức Dụp T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T31 PHQ – Ngược dòng P1 T32 PHQ – Ngược dòng P1 T33 PHQ – Ngược dòng P1 T34 PHQ – Ngược dòng P1 T35 PHQ – Ngược dòng P1 T36 PHQ – Ngược dòng P1 T37
2:15 (PL 20:50) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T26 (Hết) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T1 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T2 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T3 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T4 ĐĐVQ PVN – Em chưa muốn lấy chồng T5
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T46 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T47 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T48 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T49 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T50 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T4 PTQ – Địch nhân kiệt T6
4:15 (PL 12:45) PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T24 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T25 (Hết) PTQ – Địch nhân kiệt T1 PTQ – Địch nhân kiệt T2 PTQ – Địch nhân kiệt T3 PTQ – Địch nhân kiệt T5 PTQ – Địch nhân kiệt T7
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/12/2021 THỨ 3 28/12/2021 THỨ 4 29/12/2021 THỨ 5 30/12/2021 THỨ 6 31/12/2021 THỨ 7 01/01/2022 CHỦ NHẬT 02/02/2022
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67
8:35 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Bản tình ca trong đêm T1 PVN – Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết)
12:00 PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T10 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T14 PTQ – Địch nhân kiệt T16 PTQ – Địch nhân kiệt T18 PTQ – Địch nhân kiệt T20
12:45 PTQ – Địch nhân kiệt T9 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T13 PTQ – Địch nhân kiệt T15 PTQ – Địch nhân kiệt T17 PTQ – Địch nhân kiệt T19 PTQ – Địch nhân kiệt T21
14:00 PVN – Gia đình hết sẩy T10 PVN – Gia đình hết sẩy T11 PVN – Gia đình hết sẩy T12 PVN – Gia đình hết sẩy T13 PVN – Gia đình hết sẩy T14 PVN – Gia đình hết sẩy T15 PVN – Gia đình hết sẩy T16
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PVN – Chàng trai không biết ghen T1 PVN – Chàng trai không biết ghen T2 PVN – Chàng trai không biết ghen T3 PVN – Chàng trai không biết ghen T4 PVN – Chàng trai không biết ghen T5 PVN – Chàng trai không biết ghen T6
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T38 PHQ – Ngược dòng P1 T39 PHQ – Ngược dòng P1 T40 PHQ – Ngược dòng P1 T41 PHQ – Ngược dòng P1 T42 PHQ – Ngược dòng P1 T43 PHQ – Ngược dòng P1 T44
19:48 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14
20:50 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T6 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T7 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T8 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T9 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T10 ĐĐVQ PVN – Em chưa muốn lấy chồng T11
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68
22:45 (PL 14:00) PVN – Gia đình hết sẩy T10 PVN – Gia đình hết sẩy T11 PVN – Gia đình hết sẩy T12 PVN – Gia đình hết sẩy T13 PVN – Gia đình hết sẩy T14 PVN – Gia đình hết sẩy T15 PVN – Gia đình hết sẩy T16
23:30 (PL 8:35) PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Bản tình ca trong đêm T1 PVN – Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PVN – Chàng trai không biết ghen T1 PVN – Chàng trai không biết ghen T2 PVN – Chàng trai không biết ghen T3 PVN – Chàng trai không biết ghen T4 PVN – Chàng trai không biết ghen T5 PVN – Chàng trai không biết ghen T6
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T38 PHQ – Ngược dòng P1 T39 PHQ – Ngược dòng P1 T40 PHQ – Ngược dòng P1 T41 PHQ – Ngược dòng P1 T42 PHQ – Ngược dòng P1 T43 PHQ – Ngược dòng P1 T44
2:15 (PL 20:50) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T6 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T7 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T8 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T9 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T10 ĐĐVQ PVN – Em chưa muốn lấy chồng T11
3:30 (PL 12:00) PTQ – Địch nhân kiệt T8 PTQ – Địch nhân kiệt T10 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T14 PTQ – Địch nhân kiệt T16 PTQ – Địch nhân kiệt T18 PTQ – Địch nhân kiệt T20
4:15 (PL 12:45) PTQ – Địch nhân kiệt T9 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T13 PTQ – Địch nhân kiệt T15 PTQ – Địch nhân kiệt T17 PTQ – Địch nhân kiệt T19 PTQ – Địch nhân kiệt T21