LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 26/09/2022 THỨ 3 27/09/2022 THỨ 4 28/09/2022 THỨ 5 29/09/2022 THỨ 6 30/09/2022 THỨ 7 01/10/2022 CHỦ NHẬT 02/10/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T151 PTNK – Những kẻ mộng mơ T152 PTNK – Những kẻ mộng mơ T153 PTNK – Những kẻ mộng mơ T154 PTNK – Những kẻ mộng mơ T155 PTNK – Những kẻ mộng mơ T156 PTNK – Những kẻ mộng mơ T157/161
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T59 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65/87
8:35 PVN – Cội nguồn thiêng T4 PVN – Cội nguồn thiêng T5 (Hết) PVN – Hoàng Hoa Thám T1 PVN – Hoàng Hoa Thám T2 PVN – Hoàng Hoa Thám T3 (Hết) PVN – Ký ức Điện Biên T1 PVN – Ký ức Điện Biên T2
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T10 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T11 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T12 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T13 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T14 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T15 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T16/46
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T44 PTQ – Chỉ vì được gặp em T45 PTQ – Chỉ vì được gặp em T46 PTQ – Chỉ vì được gặp em T47 PTQ – Chỉ vì được gặp em T48 PTQ – Chỉ vì được gặp em T49 PTQ – Chỉ vì được gặp em T50/53
14:00 PVN – Nhất gia bách truyện T,205,206,207/207 Gõ cửa thăm nhà (Tuần 11) Người kết nối (Tuần 11) Bạn muốn hẹn hò (Tuần 11) Biệt đội X6 (Tuần 11) Alo bác sỹ nghe (Tuần 11) Yêu là cưới (Tuần 11)
16:25 PHK – Cơn bão trắng T21 PHK – Cơn bão trắng T22 PHK – Cơn bão trắng T23 PHK – Cơn bão trắng T24 PHK – Cơn bão trắng T25 PHK – Cơn bão trắng T26 PHK – Cơn bão trắng T27/30
17:30 PTQ – Quyền lực vương triều T14 PTQ – Quyền lực vương triều T15 PTQ – Quyền lực vương triều T16 PTQ – Quyền lực vương triều T17 PTQ – Quyền lực vương triều T18 PTQ – Quyền lực vương triều T19 PTQ – Quyền lực vương triều T20/62
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T152 PTNK – Những kẻ mộng mơ T153 PTNK – Những kẻ mộng mơ T154 PTNK – Những kẻ mộng mơ T155 PTNK – Những kẻ mộng mơ T156 PTNK – Những kẻ mộng mơ T157 PTNK – Những kẻ mộng mơ T158/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65 PTQ – Hậu cung như ý truyện T66/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhất gia bách truyện T204,205,206,207/207 Gõ cửa thăm nhà (Tuần 11) Người kết nối (Tuần 11) Bạn muốn hẹn hò (Tuần 11) Biệt đội X6 (Tuần 11) Alo bác sỹ nghe (Tuần 11) Yêu là cưới (Tuần 11)
23:30 (PL 8:35) PVN – Cội nguồn thiêng T4 PVN – Cội nguồn thiêng T5 (Hết) PVN – Hoàng Hoa Thám T1 PVN – Hoàng Hoa Thám T2 PVN – Hoàng Hoa Thám T3 (Hết) PVN – Ký ức Điện Biên T1 PVN – Ký ức Điện Biên T2
0:30 (PL 16:25) PHK – Cơn bão trắng T21 PHK – Cơn bão trắng T22 PHK – Cơn bão trắng T23 PHK – Cơn bão trắng T24 PHK – Cơn bão trắng T25 PHK – Cơn bão trắng T26 PHK – Cơn bão trắng T27/30
1:30  (PL17:30) PTQ – Quyền lực vương triều T18 PTQ – Quyền lực vương triều T19 PTQ – Quyền lực vương triều T20 PTQ – Quyền lực vương triều T21 PTQ – Quyền lực vương triều T22 PTQ – Quyền lực vương triều T23 PTQ – Quyền lực vương triều T24/32
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T10 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T11 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T12 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T13 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T14 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T15 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T16/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T44 PTQ – Chỉ vì được gặp em T45 PTQ – Chỉ vì được gặp em T46 PTQ – Chỉ vì được gặp em T47 PTQ – Chỉ vì được gặp em T48 PTQ – Chỉ vì được gặp em T49 PTQ – Chỉ vì được gặp em T50/53
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/10/2022 THỨ 3 04/10/2022 THỨ 4 05/10/2022 THỨ 5 06/10/2022 THỨ 6 07/10/2022 THỨ 7 08/10/2022 CHỦ NHẬT 09/10/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T158 PTNK – Những kẻ mộng mơ T159 PTNK – Những kẻ mộng mơ T160 PTNK – Những kẻ mộng mơ T161/161 Hết PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T1 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T2 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T3
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hậu cung như ý truyện T66 PVN – Mắt lụa T1 PVN – Mắt lụa T2 PVN – Mắt lụa T3 PVN – Mắt lụa T4 PVN – Mắt lụa T5 PVN – Mắt lụa T6
8:35 PVN – Ký ức Điện Biên T3 (Hết) PVN – Tình khúc mùa thu T1 PVN – Tình khúc mùa thu T2 PVN – Tình khúc mùa thu T3 PVN – Tình khúc mùa thu T4 PVN – Tình khúc mùa thu T5
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T17 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T18 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T19 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T20 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T21 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T22 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T23/46
12:35 PTQ – Chỉ vì được gặp em T51 PTQ – Chỉ vì được gặp em T52 PTQ – Chỉ vì được gặp em T53/53 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T1/44 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T2 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T3 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T4/44
14:00 PVN – Trái tim hoa hồng T1 PVN – Trái tim hoa hồng T2 PVN – Trái tim hoa hồng T3 PVN – Trái tim hoa hồng T4 PVN – Trái tim hoa hồng T5 PVN – Trái tim hoa hồng T6 PVN – Trái tim hoa hồng T7
16:25 PHK – Cơn bão trắng T28 PHK – Cơn bão trắng T29 PHK – Cơn bão trắng T30/30 PVN – Bóng tối rực rỡ T1 PVN – Bóng tối rực rỡ T2 PVN – Bóng tối rực rỡ T3 PVN – Bóng tối rực rỡ T4
17:30 PVN – Bờ bến lạ T1 PVN – Bờ bến lạ T2 PVN – Bờ bến lạ T3 PVN – Bờ bến lạ T4 PVN – Bờ bến lạ T5 PVN – Bờ bến lạ T6 PVN – Bờ bến lạ T7
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T159 PTNK – Những kẻ mộng mơ T160 PTNK – Những kẻ mộng mơ T161/161 Hết PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T1 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T2 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T3 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T4
8:50:00 PM (30 phút) PVN – Những đóa ngọc lan T1 PVN – Những đóa ngọc lan T2 PVN – Những đóa ngọc lan T3 PVN – Những đóa ngọc lan T4 PVN – Những đóa ngọc lan T5 PVN – Những đóa ngọc lan T6 PVN – Những đóa ngọc lan T7
21:15 PVN – Mắt lụa T1 PVN – Mắt lụa T2 PVN – Mắt lụa T3 PVN – Mắt lụa T4 PVN – Mắt lụa T5 PVN – Mắt lụa T6 PVN – Mắt lụa T7
22:45 (PL 14:00) PVN – Trái tim hoa hồng T1 PVN – Trái tim hoa hồng T2 PVN – Trái tim hoa hồng T3 PVN – Trái tim hoa hồng T4 PVN – Trái tim hoa hồng T5 PVN – Trái tim hoa hồng T6 PVN – Trái tim hoa hồng T7
23:30 (PL 8:35) PVN – Ký ức Điện Biên T3 (Hết) PVN – Tình khúc mùa thu T1 PVN – Tình khúc mùa thu T2 PVN – Tình khúc mùa thu T3 PVN – Tình khúc mùa thu T4 PVN – Tình khúc mùa thu T5
0:30 (PL 16:25) PHK – Cơn bão trắng T28 PHK – Cơn bão trắng T29 PHK – Cơn bão trắng T30/30 PVN – Bóng tối rực rỡ T1 PVN – Bóng tối rực rỡ T2 PVN – Bóng tối rực rỡ T3 PVN – Bóng tối rực rỡ T4
1:30  (PL17:30) PVN – Bờ bến lạ T1 PVN – Bờ bến lạ T2 PVN – Bờ bến lạ T3 PVN – Bờ bến lạ T4 PVN – Bờ bến lạ T5 PVN – Bờ bến lạ T6 PVN – Bờ bến lạ T7
2:15 (PL 20:50) 30 phút PVN – Những đóa ngọc lan T1 PVN – Những đóa ngọc lan T2 PVN – Những đóa ngọc lan T3 PVN – Những đóa ngọc lan T4 PVN – Những đóa ngọc lan T5 PVN – Những đóa ngọc lan T6 PVN – Những đóa ngọc lan T7
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T17 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T18 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T19 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T20 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T21 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T22 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T23/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Chỉ vì được gặp em T51 PTQ – Chỉ vì được gặp em T52 PTQ – Chỉ vì được gặp em T53/53 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T1/44 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T2 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T3 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T4/44
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/10/2022 THỨ 3 11/10/2022 THỨ 4 12/10/2022 THỨ 5 13/10/2022 THỨ 6 14/10/2022 THỨ 7 15/10/2022 CHỦ NHẬT 16/10/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T4 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T5 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T6 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T7 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T8 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T9 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T10
7:05 (PL 21:35) PVN – Mắt lụa T7 PVN – Mắt lụa T8 PVN – Mắt lụa T9 PVN – Mắt lụa T10 PVN – Mắt lụa T11 PVN – Mắt lụa T12 PVN – Mắt lụa T13
8:35 PVN – Tình khúc mùa thu T6 PVN – Tình khúc mùa thu T7 PVN – Tình khúc mùa thu T8 PVN – Tình khúc mùa thu T9 PVN – Tình khúc mùa thu T10 PVN – Tình khúc mùa thu T11 PVN – Tình khúc mùa thu T12
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T24 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T25 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T26 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T27 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T28 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T29 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T30/46
12:35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất 5 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T6 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T7 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T8 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T9 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T10 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T11/44
14:00 PVN – Trái tim hoa hồng T8 PVN – Trái tim hoa hồng T9 PVN – Trái tim hoa hồng T10 PVN – Trái tim hoa hồng T11 PVN – Trái tim hoa hồng T12 PVN – Trái tim hoa hồng T13 PVN – Trái tim hoa hồng T14
16:25 PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 PVN – Bóng tối rực rỡ T7 PVN – Bóng tối rực rỡ T8 PVN – Bóng tối rực rỡ T9 PVN – Bóng tối rực rỡ T10 PVN – Bóng tối rực rỡ T11
17:30 PVN – Bờ bến lạ T8 PVN – Bờ bến lạ T9 PVN – Bờ bến lạ T10 PVN – Bờ bến lạ T11 PVN – Bờ bến lạ T12 PVN – Bờ bến lạ T13 PVN – Bờ bến lạ T14
19:50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T5 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T6 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T7 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T8 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T9 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T10 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T11
8:50:00 PM (30 phút) PVN – Những đóa ngọc lan T8 PVN – Những đóa ngọc lan T9 PVN – Những đóa ngọc lan T10 PVN – Những đóa ngọc lan T11 PVN – Những đóa ngọc lan T12 PVN – Những đóa ngọc lan T13 PVN – Những đóa ngọc lan T14
21:15 PVN – Mắt lụa T8 PVN – Mắt lụa T9 PVN – Mắt lụa T10 PVN – Mắt lụa T11 PVN – Mắt lụa T12 PVN – Mắt lụa T13 PVN – Mắt lụa T14
22:45 (PL 14:00) PVN – Trái tim hoa hồng T8 PVN – Trái tim hoa hồng T9 PVN – Trái tim hoa hồng T10 PVN – Trái tim hoa hồng T11 PVN – Trái tim hoa hồng T12 PVN – Trái tim hoa hồng T13 PVN – Trái tim hoa hồng T14
23:30 (PL 8:35) PVN – Tình khúc mùa thu T6 PVN – Tình khúc mùa thu T7 PVN – Tình khúc mùa thu T8 PVN – Tình khúc mùa thu T9 PVN – Tình khúc mùa thu T10 PVN – Tình khúc mùa thu T11 PVN – Tình khúc mùa thu T12
0:30 (PL 16:25) PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 PVN – Bóng tối rực rỡ T7 PVN – Bóng tối rực rỡ T8 PVN – Bóng tối rực rỡ T9 PVN – Bóng tối rực rỡ T10 PVN – Bóng tối rực rỡ T11
1:30  (PL17:30) PVN – Bờ bến lạ T8 PVN – Bờ bến lạ T9 PVN – Bờ bến lạ T10 PVN – Bờ bến lạ T11 PVN – Bờ bến lạ T12 PVN – Bờ bến lạ T13 PVN – Bờ bến lạ T14
2:15 (PL 20:50) 30 phút PVN – Những đóa ngọc lan T8 PVN – Những đóa ngọc lan T9 PVN – Những đóa ngọc lan T10 PVN – Những đóa ngọc lan T11 PVN – Những đóa ngọc lan T12 PVN – Những đóa ngọc lan T13 PVN – Những đóa ngọc lan T14
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T24 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T25 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T26 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T27 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T28 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T29 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T30/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T5 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T6 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T7 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T8 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T9 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T10 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T11/44
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/10/2022 THỨ 3 18/10/2022 THỨ 4 19/10/2022 THỨ 5 20/10/2022 THỨ 6 21/10/2022 THỨ 7 22/10/2022 CHỦ NHẬT 23/10/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T11 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T12 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T13 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T14 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T15 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T16 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T17
7:05 (PL 21:35) PVN – Mắt lụa T14 PVN – Mắt lụa T15 PVN – Mắt lụa T16 PVN – Mắt lụa T17 PVN – Mắt lụa T18 PVN – Mắt lụa T19 PVN – Mắt lụa T20
8:35 PVN – Tình khúc mùa thu T13 PVN – Tình khúc mùa thu T14 PVN – Tình khúc mùa thu T15 PVN – Tình khúc mùa thu T16 PVN – Tình khúc mùa thu T17 PVN – Tình khúc mùa thu T18
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T31 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T32 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T33 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T34 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T35 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T36 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T37/46
12:35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T12 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T13 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T14 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T15 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T16 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T17 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T18/44
14:00 PVN – Trái tim hoa hồng T15 PVN – Trái tim hoa hồng T16 PVN – Trái tim hoa hồng T17 PVN – Trái tim hoa hồng T18 PVN – Trái tim hoa hồng T19 PVN – Trái tim hoa hồng T20 PVN – Trái tim hoa hồng T21
16:25 PVN – Bóng tối rực rỡ T12 PVN – Bóng tối rực rỡ T13 PVN – Bóng tối rực rỡ T14 PVN – Bóng tối rực rỡ T15 PVN – Bóng tối rực rỡ T16 PVN – Bóng tối rực rỡ T17 PVN – Bóng tối rực rỡ T18
17:30 PVN – Bờ bến lạ T15 PVN – Bờ bến lạ T16 PVN – Bờ bến lạ T17 PVN – Bờ bến lạ T18 PVN – Bờ bến lạ T19 PVN – Bờ bến lạ T20 PVN – Bờ bến lạ T21
19:50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T12 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T13 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T14 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T15 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T16 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T17 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T18
8:50:00 PM (30 phút) PVN – Những đóa ngọc lan T15 PVN – Những đóa ngọc lan T16 PVN – Những đóa ngọc lan T17 PVN – Những đóa ngọc lan T18 PVN – Những đóa ngọc lan T19 PVN – Những đóa ngọc lan T20 PVN – Những đóa ngọc lan T21
21:15 PVN – Mắt lụa T15 PVN – Mắt lụa T16 PVN – Mắt lụa T17 PVN – Mắt lụa T18 PVN – Mắt lụa T19 PVN – Mắt lụa T20 PVN – Mắt lụa T21
22:45 (PL 14:00) PVN – Trái tim hoa hồng T15 PVN – Trái tim hoa hồng T16 PVN – Trái tim hoa hồng T17 PVN – Trái tim hoa hồng T18 PVN – Trái tim hoa hồng T19 PVN – Trái tim hoa hồng T20 PVN – Trái tim hoa hồng T21
23:30 (PL 8:35) PVN – Tình khúc mùa thu T13 PVN – Tình khúc mùa thu T14 PVN – Tình khúc mùa thu T15 PVN – Tình khúc mùa thu T16 PVN – Tình khúc mùa thu T17 PVN – Tình khúc mùa thu T18
0:30 (PL 16:25) PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 PVN – Bóng tối rực rỡ T7 PVN – Bóng tối rực rỡ T8 PVN – Bóng tối rực rỡ T9 PVN – Bóng tối rực rỡ T10 PVN – Bóng tối rực rỡ T11
1:30  (PL17:30) PVN – Bờ bến lạ T15 PVN – Bờ bến lạ T16 PVN – Bờ bến lạ T17 PVN – Bờ bến lạ T18 PVN – Bờ bến lạ T19 PVN – Bờ bến lạ T20 PVN – Bờ bến lạ T21
2:15 (PL 20:50) 30 phút PVN – Những đóa ngọc lan T15 PVN – Những đóa ngọc lan T16 PVN – Những đóa ngọc lan T17 PVN – Những đóa ngọc lan T18 PVN – Những đóa ngọc lan T19 PVN – Những đóa ngọc lan T20 PVN – Những đóa ngọc lan T21
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T31 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T32 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T33 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T34 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T35 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T36 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T37/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T12 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T13 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T14 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T15 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T16 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T17 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T18/44
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/10/2022 THỨ 3 25/10/2022 THỨ 4 26/10/2022 THỨ 5 27/10/2022 THỨ 6 28/10/2022 THỨ 7 29/10/2022 CHỦ NHẬT 30/10/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T18 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T19 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T20 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T21 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T22 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T23 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T24
7:05 (PL 21:35) PVN – Mắt lụa T21 PVN – Mắt lụa T22 PVN – Mắt lụa T23 PVN – Mắt lụa T24 PVN – Mắt lụa T25 PVN – Mắt lụa T26 PVN – Mắt lụa T27
8:35 PVN – Tình khúc mùa thu T19 PVN – Tình khúc mùa thu T20 PVN – Tình khúc mùa thu T21 PVN – Tình khúc mùa thu T22 PVN – Tình khúc mùa thu T23 PVN – Tình khúc mùa thu T24 PVN – Tình khúc mùa thu T25
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T38 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T39 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T40 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T41 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T42 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T43 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T44/46
12:35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T19 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T20 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T21 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T22 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T23 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T24 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T25/44
14:00 PVN – Trái tim hoa hồng T22 PVN – Trái tim hoa hồng T23 PVN – Trái tim hoa hồng T24 PVN – Trái tim hoa hồng T25 PVN – Trái tim hoa hồng T26 PVN – Trái tim hoa hồng T27 PVN – Trái tim hoa hồng T28
16:25 PVN – Bóng tối rực rỡ T19 PVN – Bóng tối rực rỡ T20 PVN – Bóng tối rực rỡ T21 PVN – Bóng tối rực rỡ T22 PVN – Bóng tối rực rỡ T23 PVN – Bóng tối rực rỡ T24 PVN – Bóng tối rực rỡ T25
17:30 PVN – Bờ bến lạ T22 PVN – Bờ bến lạ T23 PVN – Bờ bến lạ T24 PVN – Bờ bến lạ T25 PVN – Bờ bến lạ T26 PVN – Bờ bến lạ T27 PVN – Bờ bến lạ T28
19:50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T19 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T20 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T21 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T22 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T23 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T24 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T25
8:50:00 PM (30 phút) PVN – Những đóa ngọc lan T22 PVN – Những đóa ngọc lan T23 PVN – Những đóa ngọc lan T23 PVN – Những đóa ngọc lan T24 PVN – Những đóa ngọc lan T25 PVN – Những đóa ngọc lan T26 PVN – Những đóa ngọc lan T27
21:15 PVN – Mắt lụa T22 PVN – Mắt lụa T23 PVN – Mắt lụa T24 PVN – Mắt lụa T25 PVN – Mắt lụa T26 PVN – Mắt lụa T27 PVN – Mắt lụa T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Trái tim hoa hồng T22 PVN – Trái tim hoa hồng T23 PVN – Trái tim hoa hồng T24 PVN – Trái tim hoa hồng T25 PVN – Trái tim hoa hồng T26 PVN – Trái tim hoa hồng T27 PVN – Trái tim hoa hồng T28
23:30 (PL 8:35) PVN – Tình khúc mùa thu T19 PVN – Tình khúc mùa thu T20 PVN – Tình khúc mùa thu T21 PVN – Tình khúc mùa thu T22 PVN – Tình khúc mùa thu T23 PVN – Tình khúc mùa thu T24 PVN – Tình khúc mùa thu T25
0:30 (PL 16:25) PVN – Bóng tối rực rỡ T19 PVN – Bóng tối rực rỡ T20 PVN – Bóng tối rực rỡ T21 PVN – Bóng tối rực rỡ T22 PVN – Bóng tối rực rỡ T23 PVN – Bóng tối rực rỡ T24 PVN – Bóng tối rực rỡ T25
1:30  (PL17:30) PVN – Bờ bến lạ T22 PVN – Bờ bến lạ T23 PVN – Bờ bến lạ T24 PVN – Bờ bến lạ T25 PVN – Bờ bến lạ T26 PVN – Bờ bến lạ T27 PVN – Bờ bến lạ T28
2:15 (PL 20:50) (30 phút) PVN – Những đóa ngọc lan T22 PVN – Những đóa ngọc lan T23 PVN – Những đóa ngọc lan T23 PVN – Những đóa ngọc lan T24 PVN – Những đóa ngọc lan T25 PVN – Những đóa ngọc lan T26 PVN – Những đóa ngọc lan T27
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T38 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T39 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T40 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T41 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T42 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T43 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T44/46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T19 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T20 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T21 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T22 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T23 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T24 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T25/44