Không phát hiện Asen vô cơ trong nước mắm

 Chiều tối 22-10, Bộ Y tế đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất, kinh doanh nước mắm. Theo đó, 100% các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Asen vô cơ và các kim loại nặng khác như chì, thủy ngân và cadimi.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các Bộ: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất, kinh doanh nước mắm tại: Hà Nội, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh.

 


Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời lấy 247 mẫu ngẫu nhiên với 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp), trên thị trường và một số siêu thị để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy, 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Asen vô cơ. Kết quả kiểm nghiệm cũng không phát hiện các kim loại nặng khác: chì, thủy ngân và cadimi.

Không phát hiện mẫu nước mắm nào chỉ được sản xuất từ nước và hóa chất. Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối hoặc nước mắm cốt (được sản xuất từ cá và muối) và phụ gia thực phẩm với các tỷ lệ khác nhau.

Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép nếu phụ gia đó nằm trong danh mục cho phép, đúng đối tượng sử dụng, không được vượt ngưỡng theo quy định, bảo đảm độ tinh khiết và không quy định số lượng phụ gia thực phẩm tối đa được phép dùng trong một sản phẩm thực phẩm. Quy định này của Bộ Y tế hoàn toàn phù hợp với quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực ASEAN.

Như vậy, các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho Asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp.

Bộ Y tế cho rằng, vì mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời để bảo đảm quyền lợi kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc cung cấp các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm cần phải bảo đảm khách quan, chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời.

Nhân dân điện tử