Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII

LHPT toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Phát thanh hiện đại trên đa nền tảng” là dịp để những người làm báo nói gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm.

hinh anh: khai mac lien hoan phat thanh toan quoc lan thu xii hinh 1