HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo

(THTG) Chiều ngày 02/11, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Gạo đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.

1

Ảnh: Lê Long

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và đại biểu HĐND huyện Chợ Gạo thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI, cử tri xã Đăng Hưng Phước đã có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: đường giao thông nông thôn xuống cấp gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; quan tâm nâng cấp tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới và một số vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện Chợ Gạo giải trình theo thẩm quyền; riêng những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền cũng đã được ông Lê Văn Hưởng ghi nhận, và sẽ chuyển đến cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết và trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

Thùy Trang