Giá xăng tăng 441 đồng/lít

Theo yêu cầu của liên bộ Công thương – Tài chính, từ 16 giờ 45 phút ngày 20-10, xăng RON 92 tăng 441 đồng/lít lên tối đa 16.845 đồng/lít; xăng E5 tăng 392 đồng/lít lên 16.533 đồng/lít; dầu diesel 0,05S tăng 599 đồng/lít lên 13.023 đồng/lít; dầu hỏa tăng 520 đồng/lít lên 11.543 đồng/lít; dầu ma dút 180 CST 3,5S tăng 592 đồng/kg lên 10.065 đồng/kg.

Từ 16 giờ 45 phút ngày 20-10, xăng RON 92 tăng 441 đồng/lít

Mức trích Quỹ bình ổn giá được giữ nguyên như hiện hành. Mức chi có sự thay đổi với xăng. Cụ thể, xăng khoáng và xăng E5 là 600 đồng/lít (trước là 300 đồng/lít); dầu diesel và dầu hỏa 300 đồng/lít.

Nguồn SGGP