Công đoàn ngành y tế hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

(THTG) Ngày 22/4, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công đoàn ngành giai  đoạn 2010-2015.

Từ năm 2010-2014, công tác thi đua khen thưởng của ngành đã có những chuyển biến mạnh mẽ và thật sự trở thành động lực thúc đẩy trong toàn ngành.

Hầu hết các cơ sở y tế trong tỉnh được xây dựng cơ bản, đầy đủ trang thiết bị chẩn đoán điều trị, trình độ chuyên môn của cán bộ nâng lên

Lĩnh vực y tế dự phòng và phòng chống các bệnh xã hội chuyển biến tích cực: tỉ lệ trẻ được tiêm chủng hàng năm đạt trên 95%; nhiều năm liền không có tử vong do sốt rét; Công tác nghiên cứu khoa học ngày được quan tâm , qua đó xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân xuất sắc được tặng Huân chương lao động, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh cùng các danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, của tỉnh, của cơ sở.

1

Ghi nhận những kết quả đạt được của các tổ chức, cá nhân, hội nghị trao giấy khen cho 29 cá nhân có thành tích xuất sắc lao động giỏi và lao động sáng tạo.

Hữu Nghị