CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 30/10/2023 ĐẾN NGÀY 05/11/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 23
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 51
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 25
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Đất xưa kể chuyện anh hùng
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 8
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện hình Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 26
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 32
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 18
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Mùa trăng bến hẹn 3 ( P3 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 8
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 12
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 24
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 28
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 26
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 18
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 8
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 8
01h10 Phóng sự tài liệu : Dù Kê hướng đến di sản nhân loại
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 32
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 28
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 26
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 24
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 52 ( Hết )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 26
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 9
9h20 Truyền hình huyện hình Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 27
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 33
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 19
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tình đắng lý khổ qua
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 9
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 13
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 25
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 29
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 27
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 19
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 9
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 9
01h10 Phim tài liệu : Người giữ lửa ca Huế
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 33
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 29
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 27
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 25
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Những lưu ý khi chở trẻ nhỏ trên xe máy
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 1
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 27
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 10
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 28
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 34
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h45 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
13h50 Khám phá : Sông Loire ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 20 ( Hết )
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Khai mạc chương trình đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao Nguyên Đá Đồng Văn lần thứ III ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 10
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 22 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 14
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 26
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 30
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 28
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 20 ( Hết )
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 10
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 10
01h10 Phim tài liệu : Hào khí Nguyễn Trung Trực
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 34
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 30
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 28
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 26
6h15 Phóng sự tài liệu : Kỳ thú hang động Quảng Bình
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 2
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 28
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 11
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 33 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 29
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 35 ( Hết )
13h25 Chuyên đề : Chuyển đổi số
13h45 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 1
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Khai mạc chương trình đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao Nguyên Đá Đồng Văn lần thứ III ( Phần 2 )
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 11
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 15
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 27
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 29
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 1
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 11
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Đời võng
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 35 ( Hết )
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 31
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 29
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/11/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 27
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Gây tai nạn rồi bỏ chạy
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 3
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 29
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 12
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 30
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hôn hoán đổi vận may – Tập 1
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h45 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 2
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Địa Trung Hải _ Nữ hoàng bóng đêm
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 12
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 16
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 28
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 39 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 32
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 30
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 2
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 12
00h15 Khám phá thế giới : Cứu hộ động vật hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 12
01h10 Phim tài liệu : Về xứ Gò Công
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hôn hoán đổi vận may – Tập 1
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 32
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 30
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 28
6h10 Chuyên đề : Chuyển đổi số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 4
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 30
7h50 Phóng sự tài liệu : Tháp Mười miền đất sen hồng
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 13
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Thời trang Thổ cẩm
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề _ Bản tin thị trường lao động ( Kỳ 2 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 31
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hôn hoán đổi vận may – Tập 2
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 3
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h20 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 13
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 17
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 29
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h25 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 31
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 3
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 13
00h15 Khám phá thế giới : Cứu hộ động vật hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Hồn quê
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hôn hoán đổi vận may – Tập 2
02h15 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 31
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 29
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Trách nhiệm của người đi đường khi gặp tai nạn giao thông
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Khám phá biển đảo quê hương : Lung linh Hòn Khoai
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 31
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 14
9h20 Câu chuyện nông thôn : Có ai cấm đâu
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h05 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 32
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hôn hoán đổi vận may – Tập 3
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 4
14h45 Hành trình trái đất
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 14
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 18
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 30
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 33
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 32
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 4
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 14
00h15 Khám phá thế giới : Cứu hộ động vật hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Đình Bảng đất vua
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hôn hoán đổi vận may – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 33
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 32
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 18