CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN NGÀY 03/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/11/2023


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 2
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 23
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 53
7h50 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 36
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Bóng hồng sa mạc ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện hình Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 54
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 25
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường
13h40 Khám phá : Du lịch cực điểm
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 26
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Con tàu thời gian
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Kich : Còn đó một niềm tin
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 36
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 40
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 3
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 52
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 54
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 26
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 36
00h15 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 36
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 52
02h40 Khám phá vũ trụ : Robot
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 54
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 40

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 3
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 24
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 54
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 37
9h20 Truyền hình huyện hình Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Bóng hồng sa mạc ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 55
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 26
13h25 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 27
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Câu chuyện của tôi
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Ru lại câu hò
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 37
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 41
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 4
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 53
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 55
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 27
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 37
00h15 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 37
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 26
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 53
02h40 Khám phá vũ trụ : Cắm trại phương xa
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 55
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 41

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 4
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 25
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 55
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 38
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 56
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 27
13h25 Chuyên mục : Kinh tế ( PL )
13h40 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
13h45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Rượu ơi là rượu
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 28
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Tình yêu Hải phòng
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Tiếp mục : Tiếp sức đến trường ( Số 1 )
15h35 Khám phá thế giới _ Thiên nhiên Nhật Bản
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 38
17h00 Phố cười thân thiện
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 42
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 5
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 54
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 56
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 28
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 38
00h15 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 3
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 38
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 27
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 54
02h40 Khám phá vũ trụ : Thăm dò sao hỏa
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 56
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 42

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 5
6h15 Khám phá miền tây : Tháp Mười miền đất sen hồng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 26
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 56
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 39
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 37 )
10h50 Tiếp mục : Tiếp sức đến trường ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 57
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 28
13h25 Chuyên đề : Chuyển đổi số
13h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 29
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Hải An, quê ta yêu quý
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Khai mạc Giải Marathon Cà Mau 2023 _ Cúp PETROVIETNAM
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 39
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 43
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 6
20h35 Chương trình : Khi chồng tui vào bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 55
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 57
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 29
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 39
00h15 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 4
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 39
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 28
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 55
02h40 Khám phá vũ trụ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 57
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 43

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/12/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 6
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 27
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 57
7h50 Phim tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 40
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 58
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 29
13h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 30
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Nhạc sĩ Hoàng Vân
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Khám phá thế giới : Bên dưới đồng cỏ Châu Phi
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 40
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 44
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 7
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 43 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 56
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 58
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 30
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 40
00h15 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 5
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 40
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 29
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 56
02h40 Khám phá vũ trụ : Sự sống ngoài trái đất
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 58
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 44

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/12/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 7
6h10 Chuyên đề : Chuyển đổi số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 28
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 58
7h50 Phóng sự tài liệu : Về Gò Công
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 41
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Quê mới
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 59
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 30
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 31
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Bé dắt mùa sang
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 41
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 45
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 8
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 59
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 31
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 41
00h15 Phim tài liệu : Người giữ lửa ca Huế
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 41
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 30
02h15 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã Australia
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 59
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 45

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/12/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 8
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phóng sự tài liệu : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 59
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 42
9h30 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h50 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 60
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 31
13h25 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Khám phá : Du lịch cực điểm
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 32
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Tình mẹ tình quê
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 42
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 46
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 9
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 57
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 60 ( Hết )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 32
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 42
00h15 Phim tài liệu : Nguyễn Gia Thiều người của non nước
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 42
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 57
02h40 Khám phá thế giới : Thế giới loài chim
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 60
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 46