CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 26/02/2024 ĐẾN NGÀY 03/03/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/02/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 7
6h10 Khám phá biển đảo : Sức sống Cà Mau
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù thủy tập sự- Tập 52 ( Hết )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 31
7h45 Du lịch vòng quanh thế giới : Nước Úc xinh đẹp _ Đảo Bắc Keeling
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 16
9h25 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Khám phá thế giới : Thám hiểm núi lửa
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện hình Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 1
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 8
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h45 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 10
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Tình Xuân cho nhau
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 8
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 4
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 8
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 32
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Sức sống Cà Mau
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 10
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 8
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 7 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 16
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 8
02h15 Khám phá thế giới : Bên dưới đồng cỏ Châu Phi
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 1
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 4

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/02/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 8
6h10 Khám phá biển đảo : Lung linh Hòn Khoai
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Trực tiếp : Lễ giao nhận quân huyện Gò Công Tây
8h00 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 32
8h40 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 17
9h25 Truyền hình huyện hình Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 2
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 9
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 11
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Những cánh hoa âm thầm
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 9
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 5
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 9
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Phóng sự : Xây dựng thế trận lòng dân
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 33
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Lung linh Hòn Khoai
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 11
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 9
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 8 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 17
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 9
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong khoa học
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 2
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 5

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/02/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 9
6h10 Khám phá biển đảo : Về Bạc Liêu
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 33
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 18
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Chương trình nghệ thuật : Hào khí Đông A – Tiếng vọng ngàn năm
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 3
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 10
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 12
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 2 )
15h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Làng cổ Đông Hòa Hiệp
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 10
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 6
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 10
20h30 Phóng sự : Châu Thành về đích Nông thôn mới
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 34
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Về Bạc Liêu
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 12
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 10
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 9 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 18
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 10
02h15 Khám phá thế giới : Vườn quốc gia núi Rocky
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 3
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 6

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/02/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 10
6h10 Khám phá biển đảo : Nơi ấy Gành Hào
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 34
7h45 Phóng sự : Châu Thành về đích Nông thôn mới (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 19
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h40 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 4
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 11
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 13
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình nghệ thuật : Khai mạc Lễ hội Tây Yên Tử
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 11
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 7
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 11
20h30 Phóng sự : Lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch huyện Châu Thành
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 35
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Nơi ấy Gành Hào
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 13
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 11
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 10 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 19
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 11
02h15 Khám phá thế giới : Vương quốc xanh Manaslu
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 7

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/03/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 11
6h10 Khám phá biển đảo : Biển bạc Sóc Trăng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 35
7h45 Phóng sự : Lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch huyện Châu Thành (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 20
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 5
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 12
13h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 14
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Chu kỳ của sự sống _ An toàn trong tổ ấm
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 12
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 8
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 12
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 36 ( Hết )
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Biển bạc Sóc Trăng
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 14
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 12
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 10 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 20
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 12
02h15 Khám phá thế giới : Thú con đáng yêu _ Em bé vùng cực
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 8

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/03/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 12
6h10 Khám phá biển đảo : Nơi sắc màu hội tụ
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Nửa là đường mật nửa là đau thương _ Tập 36 ( Hết )
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 21
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Tình Xuân cho nhau
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 6
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 13
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Khám phá : Thú con trong sở thú
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 15
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 13
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 9
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 13
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Nơi sắc màu hội tụ
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 15
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 13
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 12 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 21
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 13
02h15 Khám phá thế giới : Thú con đáng yêu _ Thú con ở nhà
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 6
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 9

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/03/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 13
6h10 Khám phá biển đảo : Khát vọng biển Tây
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Loài chim săn mồi
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 2 ) ( PL )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 22
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc dông Hậu
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 7
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 14
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 16
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 14
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 10
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể – Tập 14
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Bích huyết kiếm _ Tập 1
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Khát vọng biển Tây
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 16
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 14
00h15 Phim tài liệu : Việt Nam tổ quốc nhìn từ biển ( Tập 13 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng Dương Phú _ Tập 22
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 14
02h15 Khám phá thế giới : Những vườn quốc gia trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 3 ) – Tập 7
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 10