CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 20/05/2024 ĐẾN NGÀY 26/05/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/05/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 3
6h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh _ Người kể chuyện đời ( Tập 1 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 36
7h45 Khám phá biển đảo : Lộc trời
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 30
9h25 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 3 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 3
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 33
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Về Tân Phước quê em
16h10 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 22
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 22
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Bản tin chuyên đề : Bệnh viện phụ sản Tiền Giang đồng hành cùng mẹ và bé
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 4
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
21h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 37
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Lộc trời ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 33
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 22
00h15 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 30
01h10 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 3
02h15 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh ( Phần 6 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 18
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 22

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 4
6h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh _ Người kể chuyện đời ( Tập 2 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 37
7h45 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 31
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Khám phá thế giới : Những đôi cánh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 4
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 2)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 34
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Khúc giao duyên
16h10 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 23
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 23
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 5
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 38
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự tài liệu : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 34
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 23
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 31
01h10 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 4
02h15 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh ( Phần 7 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 19
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 23

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 5
6h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh _ Người kể chuyện đời ( Tập 3 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 38
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 32
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Khám phá thế giới : Lời thì thầm của đại dương
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 20
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 5
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 35
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 5
15h50 Chương trình _ Hạt giống tâm hồn ( số 14 )
16h10 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 24
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 24
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 6
20h30 Chuyên đề : Đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 39
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá Lung Ngọc Hoàng
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 35
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 24
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 32
01h10 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 3 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 5
02h15 Khám phá thế giới : Loài chim cánh cụt
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 20
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 6
6h10 Phóng sự tài liệu : Nơi ấy Gành Hào
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 39
7h45 Chuyên đề : Đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 33
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h40 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 21
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 6
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 36
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Nghệ thuật ” Rạng ngời sắc sen “
16h15 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 25
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 25
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 7
20h30 Chuyên đề : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 40
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự tài liệu : Nơi ấy Gành Hào
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 36
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 25
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 33
01h10 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 4)
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 6
02h15 Khám phá thế giới : Những cuộc gặp gỡ bất ngời trên đồng cỏ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 21
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 7
6h10 Phóng sự tài liệu : Về Bạc Liêu
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 40
7h45 Chuyên đề : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 34
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 22
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 7
13h25 Phố cười thân thiện
13h40 Phim tài liệu : Xứ tro – Tập 1
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 37
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 5 ( PL )
15h50 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
16h15 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 26
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 26
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 8
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 41
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự tài liệu : Về Bạc Liêu
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 37
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 26
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 34
01h10 Phim tài liệu : Xứ tro – Tập 1
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 7
02h15 Khám phá thế giới : Chu kỳ của sự sống
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 22
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/05/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 8
6h10 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 1 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 41
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 35 ( hết )
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
10h45 Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 23
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 8
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Xứ tro – Tập 2
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 38
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Thầy thuốc của bạn _ Bệnh lao, lao kháng đa thuốc
16h15 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 27
17h00 Chuyên đề : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 27
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 9
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 1 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 38
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 27
00h15 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 35 ( hết )
01h10 Phim tài liệu : Xứ tro – Tập 2
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 8
02h15 Khám phá thế giới : Những cuộc xâm lấn của động vật
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 23
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 2
6h10 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 2 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim tài liệu : Đặc trưng nghệ thuật múa rối Việt Nam
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 14 )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 1
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc Sông Hậu
11h15 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 24
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 9
13h25 Chuyên đề : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
13h40 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 4
14h45 Chương trình : Khi chồng tui vào bếp
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h50 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 28
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 28
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Bản tin chuyên đề : Xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 10
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 42
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 2 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Chương trình : Nghệ thuật ” Rạng ngời sắc sen “
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 28
00h15 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 1
01h10 Phố cười thân thiện
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 9
02h15 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 24
03h45 Ca nhạc
4h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 28