CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 18/04/2022 ĐẾN NGÀY 24/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/04/2022


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 39
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc dừng , đỗ ô tô đúng quy định trên đường bộ
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phóng sự tài liệu : Chuyện ở làng Gốm Bồ Bát
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 29
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội mùa đông 1946 – Tập 1
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lượng : Đất gọi tình người ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 24
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 12
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h40 Chương trình : Nhiếp ảnh gia mạo hiểm
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 15
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dòng sông quê hương
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 12
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 17
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 59
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Quy định về độ tuổi bắt buộc đội nón bảo hiểm
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 40
20h35 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 30
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 15
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội mùa đông 1946 – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 17
01h10 Phim tài liệu : Gốm cây mai
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 59
02h15 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
02h40 Khám phá vũ trụ : Robot
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 24
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 40
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Quy định về độ tuổi bắt buộc đội nón bảo hiểm
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 12
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 30
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội mùa đông 1946 – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lượng : Đất gọi tình người ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 25
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 13
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h40 Chương trình : Nhiếp ảnh gia mạo hiểm
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 16
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 29
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 13
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 18
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 60
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 41
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 31
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 16
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội mùa đông 1946 – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 18
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 60
02h15 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
02h15 Khám phá vũ trụ : Cắm trại phương xa
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 25
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 41
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc dừng , đỗ ô tô đúng quy định trên đường bộ ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 13
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 31
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Những hòn đảo mong manh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 26
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 14
13h25 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những khỏanh khắc của tự nhiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 17
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Dưới bóng cờ sao
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 14
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 19
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 61
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 42
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Chương trình : Biệt đội 6X
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 32
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 17
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 19
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 61
02h15 Chương trình : Biệt đội 6X
02h40 Khám phá vũ trụ : Thăm dò sao hỏa
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 26
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 42
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Quy định về độ tuổi bắt buộc đội nón bảo hiểm
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 14
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 32
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 2
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 27
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 15
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những khỏanh khắc của tự nhiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 18
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong thế giới hoang dã ( Phần 1 )
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 15
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 20
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 62
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 43
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Chương trình : Con đã lớn khôn
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 33
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 18
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 20
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 62
02h15 Chương trình : Con đã lớn khôn
02h40 Khám phá vũ trụ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 27
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/04/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 43
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc dừng , đỗ ô tô đúng quy định trên đường bộ ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 15
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 33
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Huyền thoại về người mẹ – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 28
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 16
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những khỏanh khắc của tự nhiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 19
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong thế giới hoang dã ( Phần 2 )
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 16
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 21
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 63
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 44
20h35 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Chương trình : Người kết nối
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 34
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 19
23h30 Phim truyện Việt Nam : Huyền thoại về người mẹ – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 21
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 63
02h15 Chương trình : Người kết nối
02h40 Khám phá vũ trụ : Sự thông minh ngoài trái đất
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 28
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 44
6h15 Phóng sự tài liệu : Tháp Mười miền đất sen hồng
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 16
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 34
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Huyền thoại về người mẹ – Tập 2
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phố cười thân thiện : Ghen lầm
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 29
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 17
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những miền đất bí ẩn
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 20
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 22
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 64
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Chung kết : Đường đến vinh quang năm 2021 – 2022
20h35 “Chương trình : Sức khỏe gia đình
20h50 Chương trình : Yêu là cưới
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 35
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 20
23h30 Phim truyện Việt Nam : Huyền thoại về người mẹ – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 22
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 64
02h15 Chương trình : Yêu là cưới
02h40 Khám phá tự nhiên : Gia đình động vật
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 29
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Quy định về độ tuổi bắt buộc đội nón bảo hiểm
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Hành trình trái đất
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 35
8h05 Ca nhạc
8h00 Phim truyện Việt Nam : Hồi chuông màu da cam – Tập 1
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h05 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h25 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
10h45 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 16 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h05 Phóng sự : Tuyên truyền Đề án 938
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 30
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 18
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những miền đất bí ẩn
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 21
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 23
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 65
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 45
20h35 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 36
22h00 Hành trình trái đất
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 21
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hồi chuông màu da cam – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 23
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 65
02h15 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
02h40 Khám phá thế giới : Núi lửa
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 30
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 18