CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 17/04/2017 ĐẾN NGÀY 23/04/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 18
7h15 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 1
7h40 Thế giới đó đây : Chân trời khoa học
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 9
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Khám phá thế giới : Đảo cá sấu
10h20 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Thành phố san hô ( P4 ) – Tập 8
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Mất tiền quỹ lớp (PL)
11h15 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Đời muối (PL)
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 7 + 8
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 23
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình Tiền Giang + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
16h15 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và Thôn âm nhạc ( P1 ) – Tập 15
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu – Tập 3 + 4
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Chương trình : Làm chủ tay lái – Mũ bảo hiểm dỏm
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 54
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h45 Phim : SitCom _Thần tượng âm nhạc
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười năm yêu em – Tập 21
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu không tuổi – Tập 66
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – Tập 14
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 7 + 8
03h50 Khám phá thế giới
4h20 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 1 ( PL )
04h45 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 19
7h15 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_Tập 2
7h40 Khám phá thế giới : Vẻ đẹp của thiên nhiên
8h00 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 10
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Phim khoa học : Thế giới trẻ thơ _ Phần 2
10h30 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Thành phố san hô ( P4 ) – Tập 9
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái – Mũ bảo hiểm dỏm (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Thần tượng âm nhạc (PL)
11h15 Chương trình : Câu chuyện nông thôn
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 9 + 10
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 24
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình Tiền Giang + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Thế giới đó đây : Nghệ thuật kiến trúc 10 điển hình đặc sắc
16h15 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và Thôn âm nhạc ( P1 ) – Tập 16
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu – Tập 5 + 6
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 55
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Sự thay đổi của thầy Văn Tích
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười năm yêu em – Tập 22
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu không tuổi – Tập 67
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – Tập 15
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 9 + 10
03h50 Khám phá thế giới
4h20 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 2 ( PL )
04h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 20
7h15 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 3
7h40 Thế giới đó đây : Nghệ thuật kiến trúc 10 điển hình đặc sắc
8h00 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 11
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Chương trình : Thầy thuốc của bạn ( PL )
10h30 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Thành phố san hô ( P4 ) – Tập 10
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Sự thay đổi của thầy Văn Tích (PL)
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 11 + 12
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 25
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình Tiền Giang + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Ca cổ _Tiếp bước cha ông
16h15 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và Thôn âm nhạc ( P1 ) – Tập 17
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu – Tập 7 + 8
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Người lao động
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 56
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Ước mơ
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười năm yêu em – Tập 23
21h50 Chương trình : Phóng sự tài lệu
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu không tuổi – Tập 68
23h15 Chương trình : Ca cổ _Tiếp bước cha ông (PL)
00h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – Tập 16
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 11 + 12
03h50 Khám phá thế giới
4h20 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 3 ( PL )
04h45 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 4 ( Hết )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 21
7h45 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h00 Khám phá thế giới : Vẻ đẹp của thiên nhiên Châu Phi
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 12
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Xuân Mỹ Tho
10h10 Thế giới đó đây : Nghệ thuật kiến trúc 10 điển hình đặc sắc x
10h40 Phim hoạt hình : Thành phố san hô ( P4 ) – Tập 11
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái – Mũ bảo hiểm dỏm (PL) ?
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Ước mơ (PL)
11h15 Chương trình : Sổ tay nội trợ _ Lẩu chay trái cây
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 13 + 14
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Người lao động (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 26
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới
16h15 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và Thôn âm nhạc ( P1 ) – Tập 18
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu – Tập 9 + 10
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 57
20h30 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h45 Phim : SitCom _ Hàng ăn cổng trường
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười năm yêu em – Tập 24
21h50 Chương trình : Nhịp sống Teen _Xiếc cá heo
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu không tuổi – Tập 69
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – Tập 17
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 13 + 14
03h50 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Xuân Mỹ Tho (PL)
4h20 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi_ Tập 4 ( Hết ) ( PL )
04h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam _ Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 22
7h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h00 Khám phá thế giới : Những thành phố huyền thoại
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 13
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h20 Chương trình : Du lịch vòng quanh thế giới x
10h40 Phim hoạt hình : Thành phố san hô ( P4 ) – Tập 12
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _ Hàng ăn cổng trường (PL)
11h15 Chương trình : Nhịp sống Teen _Xiếc cá heo (PL)
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 15 + 16
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 27
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Sổ tay nội trợ _ Lẩu chay trái cây (PL)
15h35 Chương trình : Hài _Cưới liền tay x
16h15 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và Thôn âm nhạc ( P1 ) – Tập 19
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu Tập 11 + 12
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 58
20h30 CT : Biết để làm đúng _ Tìm hiểu về thủ tục căn cước công dân
20h45 Phim : SitCom _Thần xu
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười năm yêu em – Tập 25
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu không tuổi – Tập 70
23h15 Chương trình : Hài _ Cưới liền tay (PL)
00h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – Tập 18
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi _ Tập 43 + 44
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 15 + 16
03h50 Khám phá thế giới
04h20 Phim tài liệu : Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam _ Tập 1 ( PL )
04h45 Chương trình : Biết để làm đúng_ Tìm hiểu về thủ tục căn cước công dân

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam _ Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 23
7h45 Khám phá thế giới : Hoang mạc và sự sống x
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 14
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Giải trí nước ngoài
10h20 x
9h45 Chương trình : Nhịp sống Teen _Xiếc cá heo (PL)
10h00 Trực tiếp Chương trình : Pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Thần xu (PL)
11h15 Chương trình : Ký sự biển đảo _ Tập 1
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 17 + 18
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 28
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc (PL)
16h10 Chuyên mục : Người cao tuổi
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu – Tập 13 + 14
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Cẩm nang sống khỏe _ số 1
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 59
20h30 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Gành Hào cảm hứng từ một bài ca
20h45 Chương trình : Đường đến Vinh Quang
21h40 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
22h10 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h40 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu không tuổi – Tập 71
23h30 Khám phá thế giới x
00h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – Tập 19
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi _ Tập 45 + 46
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 17 + 18
04h00 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Gành Hào cảm hứng từ một bài ca (PL)
04h20 Phim tài liệu : Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam _ Tập 2 ( PL )
04h45 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/04/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam _ Tập 3
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Thiên hạ đệ nhất kiếm – Tập 24
7h45 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Gành Hào cảm hứng từ một bài ca (PL)
8h00 Khám phá thế giới : Niu Di Lân _ Nơi tận cùng của đại dương
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Thương Trường dậy sóng – Tập 15
9h30 Tự giới thiệu
9h45 Chương trình : Sổ tay nội trợ _ Lẩu chay trái cây (PL)
10h00 Chương trình : Đường đến Vinh Quang (PL)
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái – Mũ bảo hiểm dỏm (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Người cao tuổi (PL)
11h15 Giải trí nước ngoài x
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 19 + 20
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Điệp khúc tình – Tập 29
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Quà tặng âm nhạc (PL)
15h50 CT : Biết để làm đúng _ Tìm hiểu về thủ tục căn cước công dân (PL)
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn dấu – Tập 15 + 16
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công ( P3 ) – Tập 60
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h45 Phim : SitCom _Tình người
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Mười năm yêu em – Tập 26
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Sân khấu _Cải lương : Góc khuất trái tim
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi _ Tập 47 + 48
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Thái Lan : Nợ tình – Tập 19 + 20
03h40 Chương trình : Đường đến Vinh Quang (PL)
04h20 Phim tài liệu : Thanh niên xung phong giải phóng Miền Nam _ Tập 3 ( PL )
04h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)

Các bài viết cùng chuyên mục