CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 11/09/2023 ĐẾN NGÀY 17/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/09/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 42
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 9
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 41
7h50 Khám phá : Trở lại Hà Tiên
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 57
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cha và con ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 11
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 29
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Tiền Giang quê tôi
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 62
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 36
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 43
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 27
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 42
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 62
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 57
01h10 Phóng sự tài liệu : Những món ngon Cần Thơ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 29
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 27
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 36

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 43
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 10
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 42
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 58
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cha và con ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 12
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 30
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Huyền thọai mẹ – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Khúc vọng quê
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 63
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 37
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 44
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 28
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 43
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Huyền thọai mẹ – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 63
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 58
01h10 Phóng sự tài liệu : Sức sống một làng nghề
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 30
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 28
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 12
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 37

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 44
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 11
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 43
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 59
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Khám phá thế giới : Lời thì thầm của đại dương
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 31
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Huyền thọai mẹ – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Lễ Khai mạc ” Festival nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023 ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 64
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 15 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 38
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 45
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Có ai cấm đâu
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 29
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 44
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Huyền thọai mẹ – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 64
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 59
01h10 Phóng sự tài liệu : Những ngày trên Đảo Ngọc _ Mở cuộc hành trình
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 29
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 13
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 38

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 45
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 12
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 44
7h50 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Có ai cấm đâu (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 60
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 26)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 32
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h45 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Lễ Khai mạc ” Festival nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023 ( Phần 2 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 65
17h00 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 39
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 46
20h35 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 30
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 45
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 65
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 4 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 60
01h10 Phóng sự tài liệu : Những ngày trên Đảo Ngọc _ Mũi Dinh Cậu
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 32
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 30
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 14
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 39

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/09/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 46
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 13
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 45
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 61
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 33
13h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
13h45 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 4 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 66
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 40
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 47
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 32 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 46
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 66
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 5 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 61
01h10 Phóng sự tài liệu : Những ngày trên Đảo Ngọc _ Đi chợ Dương Đông
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 33
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 31
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 15
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 40

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 47
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 14
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 46
7h50 Khám phá : Dư âm Tháp Vịnh
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 62
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Tiền Giang quê tôi
10h45 Phóng sự : Phụ nữ Tiền Giang
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Bình đẳng giới
11h04 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 16
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 34
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Trực tiếp chương trình : Thầy thuốc của bạn
16h15 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 67
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 41
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 48
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Chung kết ” Đường đến vinh quang năm 2022 – 2023 “
21h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 47
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h50 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 67
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 6 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 62
01h10 Phóng sự tài liệu : Những ngày trên Đảo Ngọc _ Thăm bảo tàng cội nguồn
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 34
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 16
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 41

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 48
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Những trường họp không nên vượt
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 47
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h10 Chương trình : Nét Việt
8h15 Trực tiếp : Khoa học giáo dục
9h05 Ca nhạc
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Chương trình nghệ thuật : Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h05 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 35
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá : Khu vườn Java ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Người cao tuổi
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 68
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 42
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 49
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 32
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 48
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 68
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội ( Tập 7 )
00h30 Khám phá thế giới
01h10 Phóng sự tài liệu : Những ngày trên Đảo Ngọc _ Đi về phía thượng nguồn
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 35
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 32
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 17
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 42