CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 11/04/2022 ĐẾN NGÀY 17/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/04/2022


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 33
6h20 Làm chủ tay lái : Nguy hiểmtừ hành vi sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chương trình : Sắc màu tuổi thơ _ Kỳ 5 ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 22
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 2
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Cái chẹt nghĩa tình
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 5
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Thờ Quốc tổ – Linh thiêng một niềm tin
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 8
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một lần đến với quê em
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 6
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 10
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 52
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với nhân viên đường sắt sử dụng rượu bia.
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 34
20h35 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 23
22h00 Khám phá : Gấu và cá hồi ( Phần 3 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 10
01h10 Phim tài liệu : Từ khu di tích đến khu du lịch quốc gia
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 52
02h15 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Thiết kế đương đại
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 17
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 5

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 34
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với nhân viên đường sắt sử dụng rượu bia.
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 6
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 23
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Còn mãi với thời gian
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 6
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 9
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 28
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 7
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 11
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 53
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 35
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 24
22h00 Khám phá : Gấu và cá hồi ( Phần 4 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Làng thêu Quất Động – Tập 1
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 53
02h15 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
02h15 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Những ngôi nhà đặc thù
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 18
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 6

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 35
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguy hiểmtừ hành vi sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 7
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 24
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 7
13h25 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 10
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tự tình với quê hương
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 8
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 12
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 54
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 36
20h35 Bản tin chyên đề : Hợp tác xã trên đường phát triển ( Kỳ 5 )
20h50 Chương trình : Biệt đội 6X
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 25
22h00 Phóng sự tài liệu : Linh thiêng lửa Hồng Nhật Tảo
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 10
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 12
01h10 Phim tài liệu : Làng thêu Quất Động – Tập 2
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 54
02h15 Chương trình : Biệt đội 6X
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Những ngôi nhà đắc địa
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 19
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 7

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 36
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với nhân viên đường sắt sử dụng rượu bia.
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 8
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 25
7h50 Bản tin chyên đề : Hợp tác xã trên đường phát triển ( Kỳ 5 ) ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 1
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Làng cổ Đông Hòa Hiệp
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 20
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 8
13h25 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 11
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá : Những khám phá vĩ đại của Ai Cập
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 9
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 13
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 55
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 37
20h35 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Chương trình : Con đã lớn khôn
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 26
22h00 Phóng sự tài liệu : Bánh xe hoa
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 11
23h30 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Đời Don
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 55
02h15 Chương trình : Con đã lớn khôn
02h40 Khám phá tự nhiên : Những nhà bảo vệ động vật
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 20
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 8

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/04/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 37
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguy hiểmtừ hành vi sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 9
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 26
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 21
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 9
13h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 12
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Thông điệp ngàn năm
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 10
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 14
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 56
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 38
20h35 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Chương trình : Người kết nối
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 27
22h00 Phóng sự tài liệu : Sức sống một làng nghề
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Phố cổ Hội An
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 56
02h15 Chương trình : Người kết nối
02h40 Khám phá tự nhiên : Thiên nhiên hoang dã Thái Lan
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 21
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 9

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 38
6h15 Phóng sự tài liệu : Qua những vùng sinh thái
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 10
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 27
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 1
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một lần đến với quê em
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Vường quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 22
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 10
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 13
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 11
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 15
17h15 Phố cười thân thiện : Cuồng phim Hàn
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 57
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Đường đến vinh quang _ Những hình ảnh nổi bật đến vòng chung kết ĐĐVQ của các thí sinh
20h20 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 15 )
20h35 “Chương trình : Sức khỏe gia đình ( Số 14 )
20h50 Chương trình : Yêu là cưới
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 28
22h00 Phóng sự tài liệu : Huyền thoại nàng Phù Dung
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 13
23h30 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Gốm Chăm
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 57
02h15 Chương trình : Yêu là cưới
02h40 Khám phá tự nhiên : Loài sư tử biển
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 22
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Khám phá thế giới : Phương Bắc hoang dã
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với nhân viên đường sắt sử dụng rượu bia.
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 11
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 28
8h00 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 2
8h45 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
9h10 Trực tiếp : Chung kết Đường đến vinh quang năm 2021 – 2022
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 23
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 11
13h20 Khám phá thế giới : Vũ khí của loài vật
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 14
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 15 )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 16
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 58
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 39
20h35 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 29
22h00 Phóng sự tài liệu : Du âm Hà Tiên Tháp Vịnh
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 14
23h30 Phim truyện Việt Nam : Đường thư – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 16
01h10 Phim tài liệu : Hồn Chiêng
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 58
02h15 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
02h40 Khám phá tự nhiên : Loài sư tử
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 23
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 11