CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 06/05/2024 ĐẾN NGÀY 12/05/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/05/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 19
6h10 Phim tài liệu : Vị tướng của nhân dân
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 24
7h45 Khám phá biển đảo : Lung linh Hòn Khoai
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 16
9h25 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 1 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 4
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 52
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Tác giả Phạm Văn Đằng trưởng thành trong từng tác phẩm
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Đất nước lời ru
16h10 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 8
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 8
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 20
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
21h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 25
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : Du lịch Mỹ Tho tiềm năng và cơ hội ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bản hùng ca bên sông – Tập 2
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 8
00h15 Phim tài liệu : Vị tướng của nhân dân
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 16
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 52
02h15 Khám phá thế giới : Bảo tồn động vật ở Ấn Độ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 8

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 20
6h10 Khám phá miền Tây : Khám phá Hang Tiền
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 25
7h45 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 17
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Vang mãi bản hùng ca Điện Biên
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 5
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 53
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 22
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Bài ca chiến thắng
16h10 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 9
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 9
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 21
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 26
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 22
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 9
00h15 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 17
01h10 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 53
02h15 Khám phá thế giới : Thiên đường xanh
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 9

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 21
6h10 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 1 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 26
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 18
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Chương trình : Nghệ thuật ” The Spotlight of Jazz ” ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 6
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 54
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 1
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 23
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 3
15h50 Chương trình _ Hạt giống tâm hồn ( số 12 )
16h10 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 10
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 10
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 22
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Tình yêu quê hương trong từng tác phẩm của anh lính Cụ Hồ
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 27
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 1 ) ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 23
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 10
00h15 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 18
01h10 Thế giới đó đây : Tìm hiểu về loài chó
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 54
02h15 Khám phá thế giới : Những hòn đảo phương Bắc
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 6
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 22
6h10 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 2 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 27
7h45 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Tình yêu quê hương trong từng tác phẩm của anh lính Cụ Hồ
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 19
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h40 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 7
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 55
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 2
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 24
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Chu kỳ của sự sống
16h15 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 11
17h00 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 11
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 23
20h30 Chuyên đề : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 28
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 2 ) ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 24
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 11
00h15 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 3
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 19
01h10 Thế giới đó đây : Dạo chơi với Khủng Long
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 55
02h15 Khám phá thế giới : Thế giới bí ẩn của loài Sứa
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 7
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 11

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 23
6h10 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 3 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 28
7h45 Chuyên đề : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 20
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 8
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 56
13h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 3
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 25
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 2 ( PL )
15h50 Khám phá thế giới : Đầm lầy đen
16h15 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 12
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 12
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 24
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 29
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 3 ) ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 25
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 12
00h15 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 4
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 20
01h10 Thế giới đó đây : Những ngọn núi thiêng
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 56
02h15 Khám phá thế giới : Những thành phố huyền thoại
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 8
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/05/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 24
6h10 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 4 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 29
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 21
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Nghệ thuật ” The Spotlight of Jazz ” ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 9
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 57
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình – Tập 4
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 26
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 13
17h00 Chuyên đề : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 13
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 25
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 4 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 26
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 13
00h15 Phim tài liệu : Hồn Chiêng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 21
01h10 Thế giới đó đây : Khám phá vẻ đẹp của đảo PERROQUETS
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 57
02h15 Khám phá thế giới : Động vật hoang dã Châu Phi
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 9
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/05/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 25
6h10 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 5 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim tài liệu : Gốm Chăm
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 12 )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 22
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc Sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 10
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 58
13h25 Chuyên đề : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
13h40 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 14
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 14
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Bản tin chuyên đề : Xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 26
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 30
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu : Tiên Lãng miền đất sáng ( Tập 5 ) ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Chương trình : Nghệ thuật ” Tình Huế “
23h30 PhimPhim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 14
00h15 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 22
01h10 Thế giới đó đây : Nam Cực
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 58
02h15 Khám phá thế giới : Những cảnh sắc tuyệt đẹp
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 10
03h45 Ca nhạc
4h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 14