CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 02/10/2017 ĐẾN NGÀY 08/10/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/10/2017


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Hát ru hồn Việt – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Nhà có 5 nàng tiên – Tập 5
7h50 Chương trình : Câu chuyện nông thôn ( HD ) _Phải tiết kiệm nước ( PL )
8h05 Chương trình : Thế giới đó đây
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 32
9h30 Chương trình : Người Việt ưu tiên hàng Việt ( PL sáng NGÀY 1/10/2017 )
10h20 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 3
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Tình ngay lý gian ( P3 ) (PL)
11h15 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Trung thu cho tôi 1 vé về tuổi thơ (PL)
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 25 + 26
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 13
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Chương trình : Du lịch vòng quanh thế giới
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 30
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P1 ) – Tập 13 + 14
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 CT : Làm chủ tay lái _Ô tô không chấp hành vạch kẻ đường
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 5
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h45 Phim : SitCom _Thần tượng đến rồi ( P1 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 3
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 7
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Hồng Kông : Mất dấu – Tập 25
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 25 + 26
03h50 Chương trình : Thế giới đó đây
04h20 Phim tài liệu – Hát ru hồn Việt – Tập 1 ( PL )
04h45 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Hát ru hồn Việt – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 1
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Chương trình : Khám phá thế giới
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 33
9h25 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo (PL)
9h40 Chương trình : Thầy thuốc của bạn ( PL chiều NGÀY 1/10/2017 )
10h30 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 4
10h55 CT : Làm chủ tay lái _Ô tô không chấp hành vạch kẻ đường (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Thần tượng đến rồi ( P1 ) (PL)
11h15 Chương trình : Câu chuyện nông thôn ( HD ) _Phải tiết kiệm nước ( PL )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 27 + 28
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 14
15h00 TRỰC TIẾP CHƯƠNG TRÌNH : THẦY THUỐC CỦA BẠN
16h00 Chương trình : Tự giới thiệu
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 31
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P1 ) – Tập 15 + 16
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 6
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Thần tượng đến rồi ( P2 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 4
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Mê trận tự cai nghiện thuốc lá
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 8
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Hồng Kông : Mất dấu – Tập 26
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 27 + 28
03h50 Chương trình : Thế giới đó đây
04h20 Phim tài liệu – Hát ru hồn Việt – Tập 2 ( PL )
04h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Hát ru hồn Việt – Tập 3
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 2
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Chương trình : Thế giới đó đây
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 34
9h25 CT : Cảnh báo AT sống _ Mê trận tự cai nghiện thuốc lá ( PL )
9h40 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL của sáng NGÀY 30 / 09 /2017 )
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 5
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Thần tượng đến rồi ( P2 ) (PL)
11h15 Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 29 + 30
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 15
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca cổ _ Tình phai
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 32
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P1 ) – Tập 17 + 18
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Người lao động
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 7
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Thần tượng đến rồi ( P3 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 5
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Hiểm họa từ trà sữa hóa chất
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 9
23h15 Chương trình : Ca cổ _ Tình phai (PL)
00h00 Phim truyện Hồng Kông : Mất dấu – Tập 27
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 29 + 30
03h50 Chương trình : Thế giới đó đây
04h20 Phim tài liệu – Hát ru hồn Việt – Tập 3 (PL)
04h45 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Tranh kiếng – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 3
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Chương trình : Khám phá thế giới
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 35
9h25 CT : Cảnh báo AT sống _ Hiểm họa từ trà sữa hóa chất ( PL )
9h45 Giải trí nước ngoài
10h00 Văn nghệ địa phương _ ca cổ : Ký ức thời gian
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 6
10h55 CT : Làm chủ tay lái _Ô tô không chấp hành vạch kẻ đường (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Thần tượng đến rồi ( P3 ) (PL)
11h15 CT: Sổ tay nội trợ _Cá lóc nhồi sốt kim chi
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 31 + 32
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Người lao động (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 16
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Chương trình : Thế giới đó đây
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 33
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P1 ) – Tập 19 + 20
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 8
20h30 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h45 Phim : SitCom _Mãi là số 2 ( P1 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 6
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Hiểm họa từ ma túy đá
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 10
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Hồng Kông : Mất dấu – Tập 28
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 31 + 32
03h50 Văn nghệ địa phương _ ca cổ : Ký ức thời gian (PL)
04h20 Phim tài liệu – Tranh kiếng – Tập 1 (PL )
04h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Tranh kiếng – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 4
7h50 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h05 Chương trình : Thế giới đó đây
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 36
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Hiểm họa từ ma túy đá ( PL )
9h40 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 7
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01
11h01 Phim : SitCom _Mãi là số 2 ( P1 ) (PL)
11h01 Chương trình : Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 33 + 34
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 17
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 CT: Sổ tay nội trợ _Cá lóc nhồi sốt kim chi (PL)
15h35 Chương trình : Hài _ Về quê
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 34
16h30 Phim truyện Đài Loan :Bao thanh thiên ( P1 ) – Tập 21 + 22
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 9
20h30 Chương trình : Vệ sinh an toàn thực phẩm _ Số 6
20h45 Phim : SitCom _Mãi là số 2 ( P2 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 7
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _ Hiểm họa từ hạt nêm giá rẻ
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 11
23h15 Chương trình : Hài _ Về quê (PL)
00h00 Phim truyện Hồng Kông : Mất dấu – Tập 29
00h45 Phim truyện Hồng Kông : Bà xã cát tường _ Tập 13 + 14
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 33 + 34
03h50 Chương trình : Thế giới đó đây
04h25 Phim tài liệu – Tranh kiếng – Tập 2 ( PL )
04h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Phố cổ Hội An
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 5
7h50 Giải trí nước ngoài
7h50 Chương trình : Thế giới đó đây
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 37
9h25 CT : Cảnh báo AT sống _ Hiểm họa từ hạt nêm giá rẻ (PL)
09h40 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Trực tiếp chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Mãi là số 2 ( P2 ) (PL)
11h15 Chương trình : Vệ sinh an toàn thực phẩm _ Số 6 ( PL )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 35 + 36
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 18
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 18
15h00 Trực tiếp chương trình : Tư vấn Pháp Luật
16h00 Chương trình : Tự giới thiệu
16h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P2 ) – Tập 1 + 2
18h00 Chuyên mục : Vị thuốc quanh ta _ Số 9
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h40 CT : Cẩm nang sức khỏe : Bệnh thường gặp ở gan và cách chăm sóc gan khỏe mạnh
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 10
20h30 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Lò đất miền Tây
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 8
21h40 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
22h10 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h40 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 12
23h30 Ca nhạc ( PL )
00h00 Phim truyện Hồng Kông : Mất dấu – Tập 30
00h45 Phim truyện Hồng Kông : Bà xã cát tường _ Tập 15 + 16
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 35 + 36
3h50 Chương trình : Khám phá thế giới
04h10 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Lò đất miền Tây (PL)
04h25 Phim tài liệu – Phố cổ Hội An ( PL )
04h45 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu – Góm cây mai
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 6
7h50 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Lò đất miền Tây (PL)
8h05 Chương trình : Thế giới đó đây
8h30 Phim truyện Philippine : Huyền thoại Indio – Tập 38
9h30 Chương trình : Cảnh báo an toàn sống
9h45 CT: Sổ tay nội trợ _Cá lóc nhồi sốt kim chi (PL)
10h00 Trực tiếp chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Người cao tuổi (PL)
11h15 Chuyên mục : Vị thuốc quanh ta _ số 9 ( PL )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự giới thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 37 (hết)
12h45 Phim truyện Hồng Kông : Tái chiến minh thiên – Tập 1
13h30 Tự giới thiệu
13h45 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sức nặng tình thâm _ Tập 19
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Quà tặng âm nhạc (PL)
16h00 CT : Cẩm nang sức khỏe : Bệnh thường gặp ở gan và cách chăm sóc gan khỏe mạnh ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Đài Loan :Bao thanh thiên ( P2 ) – Tập 3 + 4
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _kỳ 67
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Ẩn thế giả môn – Tập 11
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h45 Phim : SitCom _Mãi là số 2 ( P3 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 9
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Sân khấu _ Kich: Gửi lại yêu thương
00h45 Phim truyện Hồng Kông : Bà xã cát tường _ Tập 17 + 18
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Thâm cung điệp ảnh – Tập 37 (hết)
03h00 Phim truyện Hồng Kông : Tái chiến minh thiên – Tập 1
03h45 Chương trình : Thế giới đó đây
04h25 Phim tài liệu – Góm cây mai ( PL )
04h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)