CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2017

KHUNG GIỜ THỨ 2 25/09/2017 THỨ 3 26/09/2017 THỨ 4 27/09/2017 THỨ 5 28/09/2017 THỨ 6 29/09/2017 THỨ 7 30/09/2017 CHỦ NHẬT 01/10/2017
7:00-7:05 PVN – Nhà có 5 nàng tiên T4
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T31
12:00 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T23,24
14:00 THTT
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T11,12
19:45 PHK – Ẩn thế giả môn T4
21:05 PVN – Vết sẹo T2
22:40 Sân khấu
0:00 Sân khấu
0:45 PHK – Bà xã cát tường T11,12
2:15 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T23,24
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/10/2017 THỨ 3 03/10/2017 THỨ 4 04/10/2017 THỨ 5 05/10/2017 THỨ 6 06/10/2017 THỨ 7 07/10/2017 CHỦ NHẬT 08/10/2017
7:00 PVN – Nhà có 5 nàng tiên T5 (Hết) PVN – Mưa thủy tinh T1 PVN – Mưa thủy tinh T2 PVN – Mưa thủy tinh T3 PVN – Mưa thủy tinh T4 PVN – Mưa thủy tinh T5 PVN – Mưa thủy tinh T6
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T32 PPL – Huyền thoại Indio T33 PPL – Huyền thoại Indio T34 PPL – Huyền thoại Indio T35 PPL – Huyền thoại Indio T36 PPL – Huyền thoại Indio T37 PPL – Huyền thoại Indio T38
12:00 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T25,26 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T27,28 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T29,30 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T31,32 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T33,34 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T35,36 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T37(Hết) PHK – Tái chiến minh thiên  T1
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T13 PVN – Sức nặng tình thâm T14 PVN – Sức nặng tình thâm T15 PVN – Sức nặng tình thâm T16 PVN – Sức nặng tình thâm T17 PVN – Sức nặng tình thâm T18 PVN – Sức nặng tình thâm T19
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T13,14 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T15,16 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T17,18 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T19,20 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T121,22 (Hết) PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T1,2 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T3,4
19:45 PHK – Ẩn thế giả môn T5 PHK – Ẩn thế giả môn T6 PHK – Ẩn thế giả môn T7 PHK – Ẩn thế giả môn T8 PHK – Ẩn thế giả môn T9 PHK – Ẩn thế giả môn T10 PHK – Ẩn thế giả môn T11
21:05 PVN – Vết sẹo T3 PVN – Vết sẹo T4 PVN – Vết sẹo T5 PVN – Vết sẹo T6 PVN – Vết sẹo T7 PVN – Vết sẹo T8 PVN – Vết sẹo T9
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T7 PHQ – Con yêu của mẹ T8 PHQ – Con yêu của mẹ T9 PHQ – Con yêu của mẹ T10 PHQ – Con yêu của mẹ T11 PHQ – Con yêu của mẹ T12 Sân khấu
0:00 PHK – Mất dấu T25 PHK – Mất dấu T26 PHK – Mất dấu T27 PHK – Mất dấu T28 PHK – Mất dấu T29 PHK – Mất dấu T30 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHK – Bà xã cát tường T13,14 PHK – Bà xã cát tường T15,16 PHK – Bà xã cát tường T17,18
2:15 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T25,26 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T27,28 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T29,30 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T31,32 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T33,34 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T35,36 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T37(Hết) PHK – Tái chiến thiên minh T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/10/2017 THỨ 3 10/10/2017 THỨ 4 11/10/2017 THỨ 5 12/10/2017 THỨ 6 13/10/2017 THỨ 7 14/10/2017 CHỦ NHẬT 15/10/2017
7:00 PVN – Mưa thủy tinh T7 PVN – Mưa thủy tinh T8 PVN – Mưa thủy tinh T9 PVN – Mưa thủy tinh T10 PVN – Mưa thủy tinh T11 PVN – Mưa thủy tinh T12 PVN – Mưa thủy tinh T13
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T39 PPL – Huyền thoại Indio T40 PPL – Huyền thoại Indio T41 PPL – Huyền thoại Indio T42 PPL – Huyền thoại Indio T43 PPL – Huyền thoại Indio T44 PPL – Huyền thoại Indio T45
12:00 PHK – Tái chiến minh thiên  T2,3 PHK – Tái chiến minh thiên T4,5 PHK – Tái chiến minh thiênT6,7 PHK – Tái chiến minh thiên T8,9 PHK – Tái chiến minh thiênT10,11 PHK – Tái chiến minh thiên T12,13 PHK – Tái chiến minh thiên T14,15
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T20 PVN – Sức nặng tình thâm T21 PVN – Sức nặng tình thâm T22 PVN – Sức nặng tình thâm T23 PVN – Sức nặng tình thâm T24 PVN – Sức nặng tình thâm T25 PVN – Sức nặng tình thâm T26
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T5,6 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T7,8 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T9,10 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T11,12 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T13,14 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T15,16 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T17,18
19:45 PHK – Ẩn thế giả môn T12 PHK – Ẩn thế giả môn T13 PHK – Ẩn thế giả môn T14 PHK – Ẩn thế giả môn T15 PHK – Ẩn thế giả môn T16 PHK – Ẩn thế giả môn T17 PHK – Ẩn thế giả môn T18
21:05 PVN – Vết sẹo T10 PVN – Vết sẹo T11 PVN – Vết sẹo T12 PVN – Vết sẹo T13 PVN – Vết sẹo T14 THTT PVN – Vết sẹo T15
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T13 PHQ – Con yêu của mẹ T14 PHQ – Con yêu của mẹ T15 PHQ – Con yêu của mẹ T16 PHQ – Con yêu của mẹ T17 PHQ – Con yêu của mẹ T18 Sân khấu
0:00 PHK – Mất dấu T31 (Hết) PTQ – Liêu trai tân truyện T1 PTQ – Liêu trai tân truyện T2 PTQ – Liêu trai tân truyện T3 PTQ – Liêu trai tân truyện T4 PTQ – Liêu trai tân truyện T5 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHK – Bà xã cát tường T19,20 (Hết) PPL – Cạn dòng nước mắt T1,2 PPL – Cạn dòng nước mắt T3,4
2:15 PHK – Tái chiến thiên minh T2,3 PHK – Tái chiến thiên minh T4,5 PHK – Tái chiến thiên minh T6,7 PHK – Tái chiến thiên minh T8,9 PHK – Tái chiến thiên minh T10,11 PHK – Tái chiến thiên minh T12,13 PHK – Tái chiến thiên minh T14,15
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/10/2017 THỨ 3 17/10/2017 THỨ 4 18/10/2017 THỨ 5 19/10/2017 THỨ 6 20/10/2017 THỨ 7 21/10/2017 CHỦ NHẬT 22/10/2017
7:00 PVN – Mưa thủy tinh T14 PVN – Mưa thủy tinh T15 PVN – Mưa thủy tinh T16 PVN – Mưa thủy tinh T17 PVN – Mưa thủy tinh T18 PVN – Mưa thủy tinh T19 PVN – Mưa thủy tinh T20
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T46 PPL – Huyền thoại Indio T47 PPL – Huyền thoại Indio T48 PPL – Huyền thoại Indio T49 PPL – Huyền thoại Indio T50 PPL – Huyền thoại Indio T51 (Hết) PĐL – Ngọc bội uyên ương T1
12:00 PHK – Tái chiến minh thiên T16,17 PHK – Tái chiến minh thiên T18,19 PHK – Tái chiến minh thiên T20 (Hết) PHQ – Kẻ thế mạng  T1 PHQ – Kẻ thế mạng  T2,3 PHQ – Kẻ thế mạng  T4,5 PHQ – Kẻ thế mạng  T6,7 PHQ – Kẻ thế mạng  T8,9
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T27 PVN – Sức nặng tình thâm T28 PVN – Sức nặng tình thâm T29 PVN – Sức nặng tình thâm T30 PVN – Sức nặng tình thâm T31 PVN – Sức nặng tình thâm T32 (Hết) PVN – Khi em đã lớn T1
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T19,20 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T21,22 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T23,24 PĐL – Bao Thanh Thiên P2 T25 (Hết) PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T1 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T2,3 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T4,5 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T6,7
19:45 PHK – Ẩn thế giả môn T19 PHK – Ẩn thế giả môn T20 (Hết) PSGP- Đội đặc nhiệm T1 PSGP- Đội đặc nhiệm T2 PSGP – Đội đặc nhiệm T3 PSGP – Đội đặc nhiệm T4 PSGP- Đội đặc nhiệm T5
21:05 PVN – Vết sẹo T16 PVN – Vết sẹo T17 PVN – Vết sẹo T18 PVN – Vết sẹo T19 PVN – Vết sẹo T20 THTT PVN – Vết sẹo T21
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T19 PHQ – Con yêu của mẹ T20 PHQ – Con yêu của mẹ T21 PHQ – Con yêu của mẹ T22 PHQ – Con yêu của mẹ T23 PHQ – Con yêu của mẹ T24 Sân khấu
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T6 PTQ – Liêu trai tân truyện T7 PTQ – Liêu trai tân truyện T8 PTQ – Liêu trai tân truyện T9 PTQ – Liêu trai tân truyện T10 PTQ – Liêu trai tân truyện T11 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PPL – Cạn dòng nước mắt T5,6 PPL – Cạn dòng nước mắt T7,8 PPL – Cạn dòng nước mắt T9,10
2:15 PHK – Tái chiến thiên minh T16,17 PHK – Tái chiến thiên minh T18,19 PHK – Tái chiến thiên minh T20 (Hết) PHQ – Kẻ thế mạng  T1 PHQ – Kẻ thế mạng  T2,3 PHQ – Kẻ thế mạng  T4,5 PHQ – Kẻ thế mạng  T6,7 PHQ – Kẻ thế mạng  T8,9
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/10/2017 THỨ 3 24/10/2017 THỨ 4 25/10/2017 THỨ 5 26/10/2017 THỨ 6 27/10/2017 THỨ 7 28/10/2017 CHỦ NHẬT 29/10/2017
7:00 PVN – Mưa thủy tinh T21 PVN – Mưa thủy tinh T22 PVN – Mưa thủy tinh T23 PVN – Mưa thủy tinh T24 PVN – Mưa thủy tinh T25 PVN – Mưa thủy tinh T26 PVN – Mưa thủy tinh T27
8:30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T2 PĐL – Ngọc bội uyên ương T3 PĐL – Ngọc bội uyên ương T4 PĐL – Ngọc bội uyên ương T5 PĐL – Ngọc bội uyên ương T6 PĐL – Ngọc bội uyên ương T7 PĐL – Ngọc bội uyên ương T8
12:00 PHQ – Kẻ thế mạng  T10,11 PHQ – Kẻ thế mạng  T12,13 PHQ – Kẻ thế mạng  T14,15 PHQ – Kẻ thế mạng  T16,17 PHQ – Kẻ thế mạng  T18,19 PHQ – Kẻ thế mạng  T20,21 PHQ – Kẻ thế mạng  T22,23
14:00 PVN – Khi em đã lớn T2 PVN – Khi em đã lớn T3 PVN – Khi em đã lớn T4 PVN – Khi em đã lớn T5 PVN – Khi em đã lớn T6 PVN – Khi em đã lớn T7 PVN – Khi em đã lớn T8
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T8,9 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T10,11 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T12,13 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T14,15 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T16,17 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T18,19 PĐL – Bao Thanh Thiên P3 T20,21(Hết)
19:45 PSGP – Đội đặc nhiệm T6 PSGP – Đội đặc nhiệm T7 PSGP – Đội đặc nhiệm T8 PSGP – Đội đặc nhiệm T9 PSGP – Đội đặc nhiệm T10 PSGP – Đội đặc nhiệm T11 PSGP – Đội đặc nhiệm T12
21:05 PVN – Vết sẹo T22 PVN – Vết sẹo T23 PVN – Vết sẹo T24 PVN – Vết sẹo T25 PVN – Vết sẹo T26 THTT PVN – Vết sẹo T27
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T25 PHQ – Con yêu của mẹ T26 PHQ – Con yêu của mẹ T27 PHQ – Con yêu của mẹ T28 PHQ – Con yêu của mẹ T29 PHQ – Con yêu của mẹ T30 Sân khấu
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T12 PTQ – Liêu trai tân truyện T13 PTQ – Liêu trai tân truyện T14 PTQ – Liêu trai tân truyện T15 PTQ – Liêu trai tân truyện T16 PTQ – Liêu trai tân truyện T17 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PPL – Cạn dòng nước mắt T11,12 PPL – Cạn dòng nước mắt T13,14 PPL – Cạn dòng nước mắt T15,16
2:15 PHQ – Kẻ thế mạng  T10,11 PHQ – Kẻ thế mạng  T12,13 PHQ – Kẻ thế mạng  T14,15 PHQ – Kẻ thế mạng  T16,17 PHQ – Kẻ thế mạng  T18,19 PHQ – Kẻ thế mạng  T20,21 PHQ – Kẻ thế mạng  T22,23
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/10/2017 THỨ 3 31/10/2017 THỨ 4 01/11/2017 THỨ 5 02/11/2017 THỨ 6 03/11/2017 THỨ 7 04/11/2017 CHỦ NHẬT 05/11/2017
7:00 PVN – Mưa thủy tinh T28 PVN – Mưa thủy tinh T29
8:30 PĐL – Ngọc bội uyên ương T9 PĐL – Ngọc bội uyên ương T10
12:00 PHQ – Kẻ thế mạng  T24 (Hết) PHK – Đứa con ngoại tộc T1 PHK – Đứa con ngoại tộc T2,3
14:00 PVN – Khi em đã lớn T9 PVN – Khi em đã lớn T10
16:30 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T1,2 PĐL – Bao Thanh Thiên P4 T3,4
19:45 PSGP – Đội đặc nhiệm T13 PSGP – Đội đặc nhiệm T14
21:05 PVN – Vết sẹo T28 PVN – Vết sẹo T29
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T31 PHQ – Con yêu của mẹ T32
0:00 PTQ – Liêu trai tân truyện T18 PTQ – Liêu trai tân truyện T19
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao
2:15 PHQ – Kẻ thế mạng  T24 (Hết) PHK – Đứa con ngoại tộc T1 PHK – Đứa con ngoại tộc T2,3
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.