CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 04/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 26/03/2018 THỨ 3 27/03/2018 THỨ 4 28/03/2018 THỨ 5 29/03/2018 THỨ 6 30/03/2018 THỨ 7 31/03/2018 CHỦ NHẬT 01/04/2018
7:05 PTQ – Thần thám kỳ tài T36
8:30 PHQ – Son môi hồng T15
12:00 PTQ – Nếu như yêu T5,6
14:00 PVN – Khúc tương tư T25
16:25 PTQ – Mối thù gia tộc T12
17:30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T5
19:47 PTQ – Thần thám kỳ tài T37
20:50 PVN – Con dâu T28
21:35 PTL Linh hồn đáng yêu T14
22:45 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T15
1:00 PTQ – Mối thù gia tộc T12
PTQ – Vụ án cây trâm vàng T5
3:15 PTQ – Nếu như yêu T5,6
KHUNG GIỜ THỨ 2 02/04/2018 THỨ 3 03/04/2018 THỨ 4 04/04/2018 THỨ 5 05/04/2018 THỨ 6 06/04/2018 THỨ 7 07/04/2018 CHỦ NHẬT 08/04/2018
7:05 PTQ – Thần thám kỳ tài T37 PTQ – Thần thám kỳ tài T38 PTQ – Thần thám kỳ tài T39 PTQ – Thần thám kỳ tài T40 (Hết) PVN Bến vạn hoa T1 PVN Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Tỷ phú tưng T1
8:30 PHQ – Son môi hồng T16 PHQ – Son môi hồng T17 PHQ – Son môi hồng T18 PHQ – Son môi hồng T19 PHQ – Son môi hồng T20 PHQ – Son môi hồng T21 PHQ – Son môi hồng T22
12:00 PTQ – Nếu như yêu T7,8 PTQ – Nếu như yêu T9,10 PTQ – Nếu như yêu T11,12 PTQ – Nếu như yêu T13,14 PTQ – Nếu như yêu T15,16 PTQ – Nếu như yêu T17,18 PTQ – Nếu như yêu T19,20
14:00 PVN – Khúc tương tư T26 PVN – Khúc tương tư T27 PVN – Khúc tương tư T28 PVN – Khúc tương tư T29 PVN – Khúc tương tư T30 (Hết) PVN – Tỷ phú tưng T1 PVN – Tỷ phú tưng T2
16:25 PTQ – Mối thù gia tộc T13 PTQ – Mối thù gia tộc T14 PTQ – Mối thù gia tộc T15 PTQ – Mối thù gia tộc T16 PTQ – Mối thù gia tộc T17 PTQ – Mối thù gia tộc T18 PTQ – Mối thù gia tộc T19
17:30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T6 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T7 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T8 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T9 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T10 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T11 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T12
19:47 PTQ – Thần thám kỳ tài T38 PTQ – Thần thám kỳ tài T39 PTQ – Thần thám kỳ tài T40 (Hết) PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T1 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T2 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T3 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T4
20:50 PVN – Con dâu T29 PVN – Con dâu T30 PVN – Con dâu T31 PVN – Con dâu T32 PVN – Con dâu T33 ĐĐVQ PVN – Con dâu T34 (Hết)
21:35 PTL Linh hồn đáng yêu T15 PTL Linh hồn đáng yêu T16 PTL Linh hồn đáng yêu T17 PTL Linh hồn đáng yêu T18 PTL Linh hồn đáng yêu T19 PTL Linh hồn đáng yêu T20 PTL Linh hồn đáng yêu T21
22:45 PTQ Tiêu thập nhất lang T5 PTQ Tiêu thập nhất lang T6 PTQ Tiêu thập nhất lang T7 PTQ Tiêu thập nhất lang T8 PTQ Tiêu thập nhất lang T9 PTQ Tiêu thập nhất lang T10 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T16 PHQ – Son môi hồng T17 PHQ – Son môi hồng T18 PHQ – Son môi hồng T19 PHQ – Son môi hồng T20 PHQ – Son môi hồng T21 PHQ – Son môi hồng T22
1:00 PTQ – Mối thù gia tộc T13 PTQ – Mối thù gia tộc T14 PTQ – Mối thù gia tộc T15 PTQ – Mối thù gia tộc T16 PTQ – Mối thù gia tộc T17 PTQ – Mối thù gia tộc T18 PTQ – Mối thù gia tộc T19
PTQ – Vụ án cây trâm vàng T6 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T7 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T8 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T9 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T10 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T11 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T12
3:15 PTQ – Nếu như yêu T8,9 PTQ – Nếu như yêu T9,10 PTQ – Nếu như yêu T11,12 PTQ – Nếu như yêu T13,14 PTQ – Nếu như yêu T15,16 PTQ – Nếu như yêu T17,18 PTQ – Nếu như yêu T19,20
KHUNG GIỜ THỨ 2 09/04/2018 THỨ 3 10/04/2018 THỨ 4 11/04/2018 THỨ 5 12/04/2018 THỨ 6 13/04/2018 THỨ 7 14/04/2018 CHỦ NHẬT 15/04/2018
7:05 PVN – Tỷ phú tưng T2 PVN – Tỷ phú tưng T3 PVN – Tỷ phú tưng T4 PVN – Tỷ phú tưng T5 PVN – Tỷ phú tưng T6 PVN – Tỷ phú tưng T7 PVN – Tỷ phú tưng T8
8:30 PHQ – Son môi hồng T23 PHQ – Son môi hồng T24 PHQ – Son môi hồng T25 PHQ – Son môi hồng T26 PHQ – Son môi hồng T27 PHQ – Son môi hồng T28 PHQ – Son môi hồng T29
12:00 PTQ – Nếu như yêu T21,22 PTQ – Nếu như yêu T23,24 PTQ – Nếu như yêu T25,26 PTQ – Nếu như yêu T27,28 PTQ – Nếu như yêu T29,30 PTQ – Nếu như yêu T31,32 PTQ – Nếu như yêu T33,34
14:00 PVN – Tỷ phú tưng T3 PVN – Tỷ phú tưng T4 PVN – Tỷ phú tưng T5 PVN – Tỷ phú tưng T6 PVN – Tỷ phú tưng T7 PVN – Tỷ phú tưng T8 PVN – Tỷ phú tưng T9
16:25 PTQ – Mối thù gia tộc T20 PTQ – Mối thù gia tộc T21 PTQ – Mối thù gia tộc T22 PTQ – Mối thù gia tộc T23 PTQ – Mối thù gia tộc T24 PTQ – Mối thù gia tộc T25 PTQ – Mối thù gia tộc T26
17:30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T13 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T14 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T15 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T16 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T17 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T18 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T19
19:47 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T5 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T6 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T7 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T8 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T9 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T10 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T11
20:50 PVN Mặn hơn muối T1 PVN Mặn hơn muối T2 PVN Mặn hơn muối T3 PVN Mặn hơn muối T4 PVN Mặn hơn muối T5 ĐĐVQ PVN Mặn hơn muối T6
21:35 PTL Linh hồn đáng yêu T22 PTL Linh hồn đáng yêu T23 PTL Linh hồn đáng yêu T24 PTL Linh hồn đáng yêu T25 PTL Linh hồn đáng yêu T26 PTL Linh hồn đáng yêu T27 PTL Linh hồn đáng yêu T28
22:45 PTQ Tiêu thập nhất lang T11 PTQ Tiêu thập nhất lang T12 PTQ Tiêu thập nhất lang T13 PTQ Tiêu thập nhất lang T14 PTQ Tiêu thập nhất lang T15 PTQ Tiêu thập nhất lang T16 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T23 PHQ – Son môi hồng T24 PHQ – Son môi hồng T25 PHQ – Son môi hồng T26 PHQ – Son môi hồng T27 PHQ – Son môi hồng T28 PHQ – Son môi hồng T29
1:00 PTQ – Mối thù gia tộc T20 PTQ – Mối thù gia tộc T21 PTQ – Mối thù gia tộc T22 PTQ – Mối thù gia tộc T23 PTQ – Mối thù gia tộc T24 PTQ – Mối thù gia tộc T25 PTQ – Mối thù gia tộc T26
PTQ – Vụ án cây trâm vàng T13 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T14 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T15 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T16 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T17 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T18 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T19
3:15 PTQ – Nếu như yêu T21,22 PTQ – Nếu như yêu T23,24 PTQ – Nếu như yêu T25,26 PTQ – Nếu như yêu T27,28 PTQ – Nếu như yêu T29,30 PTQ – Nếu như yêu T31,32 PTQ – Nếu như yêu T33,34
KHUNG GIỜ THỨ 2 16/04/2018 THỨ 3 17/04/2018 THỨ 4 18/04/2018 THỨ 5 19/04/2018 THỨ 6 20/04/2018 THỨ 7 21/04/2018 CHỦ NHẬT 22/04/2018
7:05 PVN – Tỷ phú tưng T9 PVN – Tỷ phú tưng T10 PVN – Tỷ phú tưng T11 PVN – Tỷ phú tưng T12 PVN – Tỷ phú tưng T13 PVN – Tỷ phú tưng T14 PVN – Tỷ phú tưng T15
8:30 PHQ – Son môi hồng T30 PHQ – Son môi hồng T31 PHQ – Son môi hồng T32 PHQ – Son môi hồng T33 PHQ – Son môi hồng T34 PHQ – Son môi hồng T35 PHQ – Son môi hồng T36
12:00 PTQ – Nếu như yêu T35,36 PTQ – Nếu như yêu T37,38 PTQ – Nếu như yêu T39,40 PTQ – Nếu như yêu T41,42 (Hết) PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T1,2 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T3,4 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T5,6
14:00 PVN – Tỷ phú tưng T10 PVN – Tỷ phú tưng T11 PVN – Tỷ phú tưng T12 PVN – Tỷ phú tưng T13 PVN – Tỷ phú tưng T14 PVN – Tỷ phú tưng T15 PVN – Tỷ phú tưng T16
16:25 PTQ – Mối thù gia tộc T27 PTQ – Mối thù gia tộc T28 PTQ – Mối thù gia tộc T29 PTQ – Mối thù gia tộc T30 PTQ – Mối thù gia tộc T31 PTQ – Mối thù gia tộc T32 PTQ – Mối thù gia tộc T33
17:30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T20 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T21 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T22 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T23 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T24 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T25 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T26
19:47 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T12 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T13 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T14 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T15 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T16 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T17 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T18
20:50 PVN Mặn hơn muối T7 PVN Mặn hơn muối T8 PVN Mặn hơn muối T9 PVN Mặn hơn muối T10 PVN Mặn hơn muối T11 ĐĐVQ PVN Mặn hơn muối T12
21:35 PTL Linh hồn đáng yêu T29 PTL Linh hồn đáng yêu T30 (Hết) PTL – Anh là trăng, em là sao T1 PTL – Anh là trăng, em là sao T2 PTL – Anh là trăng, em là sao T3 PTL – Anh là trăng, em là sao T4 PTL – Anh là trăng, em là sao T5
22:45 PTQ Tiêu thập nhất lang T17 PTQ Tiêu thập nhất lang T18 PTQ Tiêu thập nhất lang T19 PTQ Tiêu thập nhất lang T20 PTQ Tiêu thập nhất lang T21 PTQ Tiêu thập nhất lang T22 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T30 PHQ – Son môi hồng T31 PHQ – Son môi hồng T32 PHQ – Son môi hồng T33 PHQ – Son môi hồng T34 PHQ – Son môi hồng T35 PHQ – Son môi hồng T36
1:00 PTQ – Mối thù gia tộc T27 PTQ – Mối thù gia tộc T28 PTQ – Mối thù gia tộc T29 PTQ – Mối thù gia tộc T30 PTQ – Mối thù gia tộc T31 PTQ – Mối thù gia tộc T32 PTQ – Mối thù gia tộc T33
PTQ – Vụ án cây trâm vàng T20 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T21 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T22 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T23 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T24 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T25 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T26
3:15 PTQ – Nếu như yêu T35,36 PTQ – Nếu như yêu T37,38 PTQ – Nếu như yêu T39,40 PTQ – Nếu như yêu T41,42 (Hết) PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T1,2 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T3,4 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T5,6
KHUNG GIỜ THỨ 2 23/04/2018 THỨ 3 24/04/2018 THỨ 4 25/04/2018 THỨ 5 26/04/2018 THỨ 6 27/04/2018 THỨ 7 28/04/2018 CHỦ NHẬT 29/04/2018
7:05 PVN – Tỷ phú tưng T16 PVN – Tỷ phú tưng T17 PVN – Tỷ phú tưng T18 PVN – Tỷ phú tưng T19 PVN – Tỷ phú tưng T20 PVN – Tỷ phú tưng T21 PVN – Giải phóng Sài Gòn T1
8:30 PHQ – Son môi hồng T37 PHQ – Son môi hồng T38 PHQ – Son môi hồng T39 PHQ – Son môi hồng T40 PHQ – Son môi hồng T41 PHQ – Son môi hồng T42 PHQ – Son môi hồng T43
12:00 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T7,8 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T9,10 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T11,12 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T13,14 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T15,16 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T17,18 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T19,20
14:00 PVN – Tỷ phú tưng T17 PVN – Tỷ phú tưng T18 PVN – Tỷ phú tưng T19 PVN – Tỷ phú tưng T20 PVN – Tỷ phú tưng T21 PVN – Giải phóng Sài Gòn T1 PVN – Giải phóng Sài Gòn T2
16:25 PTQ – Mối thù gia tộc T34 PTQ – Mối thù gia tộc T35 (Hết) PTQ – Bích huyết thư hương mộng T1 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T2 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T3 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T4 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T5
17:30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T27 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T28 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T29 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T31 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T32 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T33
19:47 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T19 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T20 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T21 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T22 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T23 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T24 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T25
20:50 PVN Mặn hơn muối T13 PVN Mặn hơn muối T14 PVN Mặn hơn muối T15 PVN Mặn hơn muối T16 PVN Mặn hơn muối T17 ĐĐVQ PVN Mặn hơn muối T18
21:35 PTL – Anh là trăng, em là sao T6 PTL – Anh là trăng, em là sao T7 PTL – Anh là trăng, em là sao T8 PTL – Anh là trăng, em là sao T9 PTL – Anh là trăng, em là sao T10 PTL – Anh là trăng, em là sao T11 PTL – Anh là trăng, em là sao T12
22:45 PTQ Tiêu thập nhất lang T23 PTQ Tiêu thập nhất lang T24 PTQ Tiêu thập nhất lang T25 PTQ Tiêu thập nhất lang T26 PTQ Tiêu thập nhất lang T27 PTQ Tiêu thập nhất lang T28 Sân khấu
0:00 PHQ – Son môi hồng T37 PHQ – Son môi hồng T38 PHQ – Son môi hồng T39 PHQ – Son môi hồng T40 PHQ – Son môi hồng T41 PHQ – Son môi hồng T42 PHQ – Son môi hồng T43
1:00 PTQ – Mối thù gia tộc T34 PTQ – Mối thù gia tộc T35 (Hết) PTQ – Bích huyết thư hương mộng T1 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T2 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T3 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T4 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T5
PTQ – Vụ án cây trâm vàng T27 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T28 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T29 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T31 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T32 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T33
3:15 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T7,8 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T9,10 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T11,12 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T13,14 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T15,16 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T17,18 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T19,20
KHUNG GIỜ THỨ 2 30/04/2018
7:05 PVN – Giải phóng Sài Gòn T2
8:30 PHQ – Son môi hồng T44
12:00 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T21,22
14:00 PVN – Giải phóng Sài Gòn T3 (Hết)
16:25 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T6
17:30 PTQ – Vụ án cây trâm vàng T34
19:47 PNN – Cô vợ bất đắt dĩ T26
20:50 PVN Mặn hơn muối T19
21:35 PTL – Anh là trăng, em là sao T13
22:45 PTQ Tiêu thập nhất lang T29
0:00 PHQ – Son môi hồng T44
1:00 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T6
PTQ – Vụ án cây trâm vàng T34
3:15 PAĐ – Trái tim mỹ nhân P1 – T21,22