CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 04/2014

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Thứ ba 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 22
1/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 22
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 7,8
14h PVN Gió nghịch mùa 19
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 25
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 23
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 61
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 65,66
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 2
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 10
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 60
Thứ  tư 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 23
2/4/0214 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 23
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 9,10
14h PVN Gió nghịch mùa 20
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 26
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 24
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 62
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 67,68
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 3
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 11
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 61
Thứ năm 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 24
3/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 24
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 11,12
14h PVN Gió nghịch mùa 21
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 27
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 25
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 63
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 69,70
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 4
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 12
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 62
Thứ sáu 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 25
4/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 25
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 13,14
14h PVN Gió nghịch mùa 22
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 28
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 26
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 64
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 71
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 13
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 63
Thứ bảy 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 26
5/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 26
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 15,16
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 29
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 27
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ P.Mỹ Chuyến đi ác mộng
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 5
00h45′ PT Một chuỗi chuyện khùng
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 14
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 64
Chủ nhật 6h25’ P.Mỹ Chuyến đi ác mộng
6/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 27
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 17,18
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 30
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 28
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 65
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 72,73
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 6
00h45′ PVN Học trò thủy thần
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 15
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 65
Thứ hai 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 27
7/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 28
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 19,20
14h PVN Gió nghịch mùa 23
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 31
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 29
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 66
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 74,75
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 7
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 16
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 66
Thứ ba 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 28
8/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 29
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 21,22
14h PVN Gió nghịch mùa 24
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 32
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 30
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 67
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 76,77
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 8
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 17
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 67
Thứ  tư 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 29
9/4/2014 8h30’ PTQ Sóng gió Ma Cao 30 hết
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 23,24
14h PVN Gió nghịch mùa 25
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 33
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 31
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 68
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 78,79
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 9
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 18
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 68
Thứ năm 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 30
10/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 1
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 25,26
14h PVN Gió nghịch mùa 26
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 34
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 32
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 69
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 80,81
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 10
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 19
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 69
Thứ sáu 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 31
11/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 2
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 27,28
14h PVN Gió nghịch mùa 27
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 35
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 33
19h55′ PHQ Gia đình đá quý 70 hết
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 82
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PTQ Hiệp nữ cảnh sát 20hết
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 70
Thứ bảy 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 32
12/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 3
11h30’ PHQ Âm mưu Athena 29,30 hết
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTQ Thiết liên hoa 36 hết
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 34
19h55′ CT: Đất nước mến yêu + ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ PVN Cát bụi hè đường
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 11
00h45′ PVN Chiến dịch trái tim bên phải
02h15′ PVN Bức tranh để lại
04h00′ PTL Trò đùa của số phận 71 hết
Chủ nhật 6h25’ PVN Cát bụi hè đường
13/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 4
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 1,2
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 1
17h15” PTQ Vó ngựa thảo nguyên 35 hết
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 1
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 83,84
22h00′ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 12
00h45′ PVN Hạ sĩ quan
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 1,2
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 1
Thứ hai 6h25’ P.Philipine Nữ hoàng sắc đẹp 33 hết
14/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 5
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 3,4
14h PVN Gió nghịch mùa 28
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 2
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 1
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 2
21h15’ PĐL+TQ+HK Tấm lòng cha mẹ P1 85,86
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 13
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 3,4
Thứ ba 6h25’ PHQ Vườn sao băng 1
15/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 6
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 5,6
14h PVN Gió nghịch mùa 29
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 3
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 2
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 3
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 87,88
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 14
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 5,6
Thứ  tư 6h25’ PHQ Vườn sao băng 2
16/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 7
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 7,8
14h PVN Gió nghịch mùa 30
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 4
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 3
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 4
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 89,90
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 15
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 7,8
Thứ năm 6h25’ PHQ Vườn sao băng 3
17/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 8
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 9,10
14h PVN Gió nghịch mùa 31
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 5
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 4
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 5
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 91,92
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 16
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 9,10
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 5
Thứ sáu 6h25’ PHQ Vườn sao băng 4
18/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 9
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 11,12
14h PVN Gió nghịch mùa 32
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 6
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 5
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 6
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 93
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 11,12
Thứ bảy 6h25’ PHQ Vườn sao băng 5
19/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 10
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 13,14
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 7
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 6
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ PVN Trận đấu cuối cùng
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 17
00h45′ PVN Còn lại một mình
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 13,14
Chủ nhật 6h25’ PVN Trận đấu cuối cùng
20/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 11
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 15,16
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 8
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 7
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 7
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 94,95
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 18
00h45′ PVN Bao giờ cho đến tháng mười
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 15,16
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 8
Thứ hai 6h25’ PHQ Vườn sao băng 6
21/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 12
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 17,18
14h PVN Gió nghịch mùa 33
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 9
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 8
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 8
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 96,97
00h00′ PHK Ván bài gia nghiệp 19
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 17,18
Thứ ba 6h25’ PHQ Vườn sao băng 7
22/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 13
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 19,20
14h PVN Gió nghịch mùa 34
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 10
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 9
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 9
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 98,99
00h00′ PTQ Câu chuyện tình yêu 20 hết
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 19,20
Thứ  tư 6h25’ PHQ Vườn sao băng 8
23/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 14
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 21,22
14h PVN Gió nghịch mùa 35
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 11
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 10
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 10
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 100,101
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 1
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 21,22
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 11
Thứ năm 6h25’ PHQ Vườn sao băng 9
24/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 15
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 23,24
14h PVN Gió nghịch mùa 36
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 12
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 11
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 11
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 102,103
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 2
00h45′ Khám phá thế giới
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 23,24
Thứ sáu 6h25’ PHQ Vườn sao băng 10
25/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 16
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 25,26
14h PVN Gió nghịch mùa 37
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 13
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 12
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 12
21h15’ Trực tiếp CT nông nghiệp
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 104
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ Sân khấu (PL)
00h45′ Sân khấu (PL)
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 25,26
Thứ bảy 6h25’ PHQ Vườn sao băng 11
26/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 17
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 27,28
14h Sân khấu- Cải lương
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 14
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 13
19h55′ CT: Đất nước mến yêu+ĐĐVQ
21h15’ CT: Sổ tay nội trợ
21h30′ CT: Quà tặng âm nhạc
22h00′ PVN Biển gọi
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 3
00h45′ PVN Huyền thoại người mẹ
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 27,28
Chủ nhật 6h25’ PVN Biển gọi
27/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 18
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 29,30
14h Trực tiếp khoa giáo
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 15
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 14
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 13
21h15’ CT: Sắc màu nghệ nhân
21h30′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 105,106
22h00′ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 4
00h45′ PVN Ngã ba Đồng Lộc
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 29,30
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 15
Thứ hai 6h25’ PHQ Vườn sao băng 12
28/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 19
11h30’ PHK Nghĩa hải hào tình 31,32 hết
14h PVN Chiến trường chia nữa vầng trăng 1
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 16
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 15
19h55′ PHQ Cánh chim mùa đông 14
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 107,108
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 5
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PHK Nghĩa hải hào tình 31,32 hết
Thứ ba 6h25’ PHQ Vườn sao băng 13
29/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 20
11h30’ PTQ+ĐL Tân bao thanh thiên 1,2
14h PVN Chiến trường chia nữa vầng trăng 2 hết
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 17
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 16
19h55′ TT
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 109,110
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 6
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ+ĐL Tân bao thanh thiên 1,2
04h00′ PTQ Kho báu Đông Lăng 17
Thứ  tư 6h25’ PHQ Vườn sao băng 14
30/4/2014 8h30’ PĐL Thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn P1 21
11h30’ PTQ+ĐL Tân bao thanh thiên 3,4
14h PVN Cánh đồng hoang 1
16h10′ PTL Tình yêu đam mê 18
17h15” PTQ Tinh võ Trần Chân 17
19h55′ PVN Giải phóng Sài Gòn 1
21h15’ PĐL Tấm lòng cha mẹ P1 111,112
00h00′ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 7
00h45′ CLB thể thao
02h15′ PTQ+ĐL Tân bao thanh thiên 3,4

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối