+ Huyện Tân Phước thành lập chốt kiểm dịch động vậtđặt tại địa bàn ấp Phú Xuân xã Phú Mỹ, trên tỉnh lộ 866 thuộc địa phận huyện Tân Phước giáp ranh với địa bàn huyện Thủ Thừa - Long An. + Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang kiểm tra giám sát đánh giá dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 2 xã Xuân Đông và Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo. + HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát thực hiện chính sách xã hội hóa tại Sở TN-MT và Sở GD-ĐT + Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải và trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật sẽ được sáp nhập và có tên gọi chung là: Trường Cao đẳng Tiền Giang, trực thuộc UBND tỉnh + Chủ tịch UBND tỉnh Long An và chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển Kinh tế – xã hội giữa hai địa phương giai đoạn 2019-2010 và định hướng đến năm 2015.
Khoa học – Công nghệ