Bộ Công an mở thêm kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội facebook

Sáng 31-10, Bộ Công an phát đi thông cáo báo chí về việc ra mắt trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội facebook có địa chỉ tại: https://www.facebook.com/mps.gov. Trang thông tin này thuộc danh mục cơ quan Chính phủ.

                        

Cùng với Cổng thông tin Bộ Công an, trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội là kênh thông tin chính thống của lực lượng công an; có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; thông tin về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng xã hội; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, website của Bộ Công an…

Việc đưa Trang thông tin Bộ Công an đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về an ninh, trật tự của công chúng trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Nguồn SGGP