ASEAN- UNESCO: Ưu tiên 7 lĩnh vực hợp tác

Ngày 17/12, tại trụ sở UNESCO ở Paris, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, đã ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác giữa hai tổ chức này.

 
Lễ ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TTXVN

 Thỏa thuận khung xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hợp tác, gồm: Giáo dục; khoa học, công nghệ và sáng tạo; giảm thiểu rủi ro thảm họa; phát triển bền vững môi trường; thúc đẩy khoa học xã hội và nhân văn với sự tham gia của người dân, nhất là thanh niên; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa và đa dạng văn hóa; tiếp cận thông tin và tri thức.

Mục đích chính của thỏa thuận là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm bổ sung cho các hoạt động hợp tác song phương mà UNESCO đã và đang tiến hành với từng quốc gia thành viên của ASEAN.

Thỏa thuận cũng nhằm phát huy các nguồn lực hợp tác sẵn có vào việc triển khai các hoạt động, dự án và chương trình, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN – một trong ba trụ cột của Cộng đồng chung ASEAN bên cạnh trụ cột về An ninh-Chính trị và Kinh tế- sẽ được hình thành vào năm 2015 với tầm nhìn sau 2015.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh nêu rõ thỏa thuận là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa ASEAN và UNESCO, xác định các định hướng hợp tác cho giai đoạn 2014-2018 và những năm tiếp theo.

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh thỏa thuận được ký kết vào thời điểm ASEAN đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng lấy con người làm trung tâm, gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm xã hội, tiến tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận và rộng mở với cuộc sống, mức sống và phúc lợi của người dân được nâng cao.

Về phía mình, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova nói thỏa thuận này ủng hộ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015. Nội dung thỏa thuận hoàn toàn phù hợp với chiến lược trung hạn 8 năm vừa được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại phiên họp lần thứ 37.

Thỏa thuận khung về hợp tác với UNESCO là văn bản hợp tác đầu tiên giữa ASEAN và một cơ quan của LHQ kể từ khi Hiến chương ASEAN được thông qua vào năm 2007 tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 13 ở Singapore.

Thỏa thuận nói trên được khởi động đàm phán từ năm 2009 và đã được 10 nước thành viên ASEAN cũng như các cơ quan lãnh đạo cao nhất của UNESCO thông qua vào tháng 11 vừa qua./.

Nguồn Chính phủ