ASEAN nhất trí nội dung hướng dẫn thực thi DOC

        Sáng 18/7, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Bali (Indonesia), các quan chức cấp cao mười nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu họp thảo luận hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến an ninh và phát triển của Hiệp hội.

       Cuộc họp trên nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 44 (AMM-44), Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 18 (ARF-18) và các hội nghị liên quan.

       Sau quá trình thảo luận về Biển Đông, các quan chức cấp cao đã thống nhất được nội dung hướng dẫn thực thi Tuyên bố của các bên về Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để trao đổi với phía Trung Quốc.

       Ngoài ra trong ngày 18/7, các quan chức cấp cao cũng lần lượt trao đổi ý kiến thành lập Viện hòa bình và hòa giải ASEAN, kết nối ASEAN, tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN trong năm 2011, xem xét diễn biến quan hệ ASEAN với các đối tác, dự thảo Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng toàn cầu của các quốc gia và quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-EU./.