Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(THTG) Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền  Giang đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 19 tiêu chí theo từng năm. Trên cơ sở lộ trình thực hiện, xã phân công từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng  nông thôn mới phụ trách theo dõi, cũng như tổ chức thực hiện từng tiêu chí và có thời gian cụ thể hoàn thành, với phương thức thực hiện từ các tiêu chí từ  dễ đến khó, các tiêu chí không cần nhiều vốn như môi trường, nhà ở dân cư, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…thì thực hiện trước. Nhờ sự lãnh  đạo  của  chính  quyền  xã  và sự đồng  thuận của nhân dân, đến nay xã Tam Hiệp của huyện  Châu Thành đã hoàn thành  được 15/19 tiêu chí và dự kiến đến cuối  năm 2016, xã Tam Hiệp sẽ hoàn thành  các tiêu  chí  xã nông  thôn mới.

2

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã  Tam Hiệp chú trọng vào công tác tuyên truyền, nhằm chuyển hóa nhận thức trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đến người dân, để tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp, thành phần xã hội. Xã Tam Hiệp tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, chợ, trường học. Cùng với đó, xã ra sức vận động người dân cải thiện nhà ở dân cư, tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xung quanh thông thoáng mang tính đặc trưng nông thôn mới. Ông Lê Văn Mười ở ấp 4, xã Tam Hiệp là người đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn của xã.

Xã Tam Hiệp đã xây dựng xong 15 tiêu chí. Từ nay đến hết năm 2016, xã Tam Hiệp cố gắng hoàn thành 4 tiêu chí còn lại. Tuy nhiên đây là những  tiêu chí  cần nguồn vốn lớn như  hệ thống  điện, cơ sở vật  chất phục vụ văn hóa  thể thao…. Do đó ngoài nguồn vốn đầu tư Nhà nước, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Tam Hiệp cần quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại và  sẽ ra mắt  xã nông  thôn  mới  vào cuối năm nay.

Với  sự đồng  thuận và quyết  tâm của nhân dân địa phương trong  việc xây  dựng  nông thôn mới, hy vọng  xã Tam Hiệp sớm hoàn thành  các tiêu chí của mình để  góp phần thêm một xã nông thôn mới của tỉnh  Tiền Giang .

Công Luận