Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc tại Tiền Giang

       (THTG) Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực  HĐND tỉnh Tiền Giang và các sở ngành liên quan vào ngày 14/12.

Nội dung buổi làm việc xoay quanh kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Pháp lệnh dân số trên địa bàn tỉnh.

1

Đoàn nghe Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo và giải trình về công tác triển khai, kết quả thực hiện, công tác giám sát việc tổ chức thực hiện từ khi luật ban hành. Theo báo cáo của tỉnh, để tổ chức thực hiện luật, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết và quyết định để triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách trong từng giai đoạn và qui định chính sách, định mức hỗ trợ  cụ thể. Quá trình thực hiện đã nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức đồng thời cũng tác động và mang lại hiệu quả tích cực trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của người dân.

Qua làm việc, Đoàn đã ghi nhận các ý kiến phản ánh về những khó khăn, bất cập và kiến nghị của tỉnh chủ yếu về các chế định pháp luật liên quan đến việc thực hiện luật, cơ chế quản lý, phối hợp, tổ chức bộ máy,  kinh phí hoạt động…để tạo điều kiện cho các ngành, các cấp, các cơ quan tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

An Phước