UBND tỉnh Tiền Giang họp thường niên

(THTG) Sáng 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng chủ trì cuộc họp thành viên  Ủy ban  với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh .

Theo đánh giá chung từ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đã góp phần vào tăng trưởng mức khá 7,8 % của tỉnh Tiền Giang 9 tháng đầu năm 2016. So với 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang ở tốp đầu, bình quân tăng trưởng của toàn vùng là 6,5 %

1

Ảnh: Trần Liêm

Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý 10 vấn đề tập trung là : đầu tư xây dựng công, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, ban hành danh mục các xã nông thôn mới 2017, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, ban hành qui chế quyết định quản lý khu neo đậu tránh trú bão, quyết định mua sắm tài sản công tập trung, hỗ trợ công tác khuyến  công.

Các ngành báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, những thuận lợi khó khăn để UBND tỉnh định hướng giải pháp thực hiện nhằm tập  trung hơn nữa, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chỉ đạo điều hành  trong những tháng còn lại năm 2016 và những năm tiếp theo là : định hướng lại sự phát triển của các trung tâm phía Đông và phía Tây của tỉnh, khu vực phía Đông chú trọng phát triển xây dựng các cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, phía Tây triển khai xây dựng công viên trái cây ở Cái Bè, kêu gọi dự án đầu tư vào huyện Cai Lậy. Về nông thôn mới quyết tâm ra mắt 12 xã NTM trong năm 2016 và phê duyệt xây dựng NTM năm 2017.

Thanh Thảo