UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Tiền Giang và Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

(THTG) Sáng ngày 30/5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Tiền Giang, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

1

 Quang cảnh buổi làm việc

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

2

Thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký tháng 7 năm 2013, Trường Đại học Tiền Giang đã phối hợp với Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo cho 59 thí sinh sau đại học các ngành tài nguyên và môi trường, kỹ thuật cơ khí, nuôi trồng thủy sản ; liên kết đào tạo đại học vừa học vừa làm các ngành tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, thú ý cho 64 học viên.

Về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hiện tại các tiểu ban thuộc Hội đồng khoa học công nghệ của tỉnh đang tập hợp thẩm định 98 đề tài để chuẩn bị trình Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh.

3

Trong đó có 3 đề tài nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm về đánh giá ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật, nghiên cứu đa dạng sinh học của tảo phục vụ trong quy trình nuôi tôm, khảo sát vi khuẩn trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Trường Đại học Tiền Giang đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất máy cuốn rơm từ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh TG ghi nhận sau hơn 10 tháng ký kết hợp tác đã đạt được một số kết quả nhất định, là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực trong thời gian tới. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh tiếp tục rà soát, xác định cụ thể các nhu cầu, xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể để phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm thực hiện tốt trong thời gian tới

Khánh Hồng