Tỉnh ủy làm việc Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp

(THTG) Ngày 24/10, Đoàn công tác tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và cả năm 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015, công tác chuẩn bị tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp vào năm 2015.

3

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tiền Giang, trong 9 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy khối và cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung nhiều giải pháp, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị đặt ra. Các doanh nghiệp có nhiều giải pháp sát thực tế, khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt khá, thu nhập bình quân được nâng lên. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 11,92% so với cùng kỳ, lợi nhuận ước đạt trên 610 tỷ đồng, tăng trên 32% so với cùng kỳ; nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ; kim ngạch xuất khẩu trên 147 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu trên 45 triệu đồng. Về thu nhập bình quân của người lao động, có 16 doanh nghiệp đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng; 22 doanh nghiệp đạt từ 4 triệu đến dưới 6 triệu đồng, 11 doanh nghiệp đạt từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh tập trung phát triển sản xuất, các cơ sở Đảng còn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chú trọng công tác xây dựng đảng. Trong 9 tháng đầu năm, Ban thường vụ Đảng ủy khối ra quyết định kết nạp 63 đảng viên, nâng đến nay, Đảng bộ khối có trên 1500 đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp chưa đạt so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận thấp, thiếu vốn nên không mạnh dạn triển khai các giải pháp về đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất kinh doanh; một số nơi thực hiện công tác Xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể có phần hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức….

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: trong những tháng cuối năm 2014 và cả năm 2015, Đảng ủy khối doanh nghiệp cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, công tác phối hợp với các đơn vị và củng cố phát triển tổ chức cơ sở đảng để tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển ổn định.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy khối doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực đủ trình độ, năng lực phục vụ nhiệm kỳ mới.

Thanh Đào