Tiếp tục hỗ trợ gạo cho 5 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.223,71 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt cho 5 tỉnh.

Ảnh minh họa
5 tỉnh được hỗ trợ gồm: Hà Nam 1.344,240 tấn; Quảng Bình 1.999,395 tấn; Bình Định 700 tấn; Lai Châu 713,2 tấn; Kon Tum 466,875 tấn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh nêu trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các địa phương báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Trong năm 2015, tình hình thời tiết và thiên tai có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây hạn hán trên diện rộng làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Để kịp thời hỗ trợ cứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo cho một số địa phương như tỉnh Lạng Sơn 324,3 tấn gạo; tỉnh Điện Biên 1.220,13 tấn gạo.

Nguồn http://baochinhphu.vn/