Hoàn thành tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, vào ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CHDCND Lào Thongsing Thammavong sẽ chủ trì Lễ tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CHDCND Lào Thongsing Thammavong bên cột mốc biên giới 460 ngày 9/7/2013. Ảnh: VGP

Ngày 18/7/1977, Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào được ký kết. Đến đầu năm 1987, hai nước cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới với 214 cột mốc.

Hệ thống cột mốc này đã khẳng định được sự phù hợp với thực tế của đường biên giới, luật pháp quốc tế và là cơ sở pháp lý quan trọng để hai Nhà nước Việt Nam, Lào thực hiện việc quản lý, bảo vệ biên giới và được nhân dân, chính quyền các cấp hai bên tôn trọng.

Ngày 30/1/2008, Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào thống nhất phối hợp xây dựng và thực hiện “Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào”, nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác lâu dài giữa hai nước, trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Nguồn Chinhphu.vn