Phong trào thi đua cần bám sát mục tiêu phát triển KT-XH

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh yêu cầu trên tại phiên họp thứ 63 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thứ 63 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tham dự phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (HĐTĐKT) tổ chức sáng 1/3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch HĐTĐKT Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐTĐKT Trung ương và các thành viên Hội đồng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của HĐTĐKT Trung ương cho thấy, năm 2015, hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã bám sát những phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tích cực, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm.

HĐTĐKT Trung ương các cấp được tập trung củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương.

Công tác quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở để quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

HĐTĐKT Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành, địa phương.

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm phát động với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng bộ, ngành, địa phương.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Các bộ, ngành, mặt trận và đoàn thể Trung ương tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác quản lý và tham gia quản lý Nhà nước, công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách, pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề cũng được phát động thiết thực chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Các phong trào thi đua được phát động đã tạo được không khí thi đua sôi nổi ở khắp các vùng miền, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2015 và cả giai đoạn 2011-2015 theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới trong các phong trào thi đua; khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp được quan tâm… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tập trung thực hiện tốt.

Đại hội thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp được tổ chức từ cơ sở, bảo đảm nội dung, kế hoạch đề ra, gắn với tổng kết giai đoạn một phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thông qua đại hội từ cơ sở đã biểu dương tôn vinh được hơn 10.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm đại hội đảng các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2015 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐTĐKT quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với công tác khen thưởng; công tác khen thưởng được thực hiện chủ động và kịp thời hơn, nhất là khen thưởng người trực tiếp lao động, khen thưởng đột xuất…

Đề cập nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, đất nước đã bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng là phải bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn công tác thi đua khen thưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua hiện có; phong trào thi đua cần linh hoạt, sát cuộc sống, được thực hiện trong thời gian, lĩnh vực nhất định, có mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, có sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của hệ thống cơ quan truyền thông từ Trung ương đến các địa phương trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới.

Không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của HĐTĐKT các cấp, các cụm, khối thi đua và tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng trong việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời và quan tâm hơn nữa đến khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng cần được thực hiện trang trọng, nghiêm túc, đúng luật, đồng thời cần hết sức quan tâm đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu HĐTĐKT tiếp tục rà soát, để xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Nguồn Chinhphu.vn