Tiền Giang tiếp Đoàn Giám đốc Tiểu ban phân bổ ngân sách y tế dân sinh lao động Thượng viện Hoa kỳ

(THTG) Ngày 12/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, thừa ủy quyền Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở : Ngoại vụ, Y tế, Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang đã tiếp Đoàn Giám đốc Tiểu ban phân bổ ngân sách y tế dân sinh lao động Thượng viện Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

3

          Tại buổi tiếp, các vị khách đến từ Hoa Kỳ đã thông tin một số hoạt động về khảo sát, nghiên cứu phòng, chống các loại dịch bệnh tại Việt Nam và một số nước trong thời gian qua và trong chuyến đi này sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu một số hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng tại Tiền Giang.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Y tế cũng đã cung cấp một số thông tin khái quát về địa lý, khí hậu có liên quan đến sức khỏe con người tại Tiền Giang và  hệ thống tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế địa phương để làm cơ sở cho đoàn khách tìm hiểu, nghiên cứu.

Sau buổi làm việc tại Trung tâm hội nghị, Đoàn Giám đốc Tiểu ban phân bổ ngân sách y tế dân sinh lao động Thượng viên Hoa kỳ đã đến khảo sát thực tế hoạt động y tế tại Trung tâm y tế dự phòng Thị xã Cai Lậy và Trạm y tế xã Mỹ Hạnh Trung – Thị xã Cai Lậy.