Tiền Giang lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Hòa giải cơ sở.

(THTG) Ngày 3/5 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến các ban, ngành chức năng đóng góp dự án Luật Hòa giải cơ sở, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Ông Nguyễn Văn Danh- Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tham dự.

Dự thảo Luật Hòa giải cơ sở có 5 chương, 33 điều, theo các đại biểu thì Luật ra đời là điều cần thiết phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bởi nếu hòa giải cơ sở thành công sẽ góp phần làm giảm áp lực cho chính quyền địa phương và tòa án.

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu có ý kiến xoay quanh các vấn đề cần đề xuất như: Bổ sung thêm nguyên tắc giữ vững tinh thần đoàn kết trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Nên có điều khoản riêng nêu rõ và thể hiện vai trò nòng cốt của Mặt trận. Bổ sung thêm nghĩa vụ hòa giải viên khi hòa giải thành, hướng dẫn các bước tiếp theo cho hòa giải viên nếu hòa giải không thành.

Nhiều đại biểu cho rằng, Luật lần này nên quy định rõ ràng, chi tiết về mức chi, cấp chi để hòa giải viên gắn bó với công việc, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của hòa giải viên trong công tác hòa giải. Nên lựa chọn và bầu hòa giải viên 5 năm 1 lần, khi bầu chọn nên qui định rỏ người dự, tỉ lệ người tán thành, hòa giải viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hiểu biết pháp luật, là người phải có uy tín trong cộng đồng.