Tiền Giang hướng đến nâng cao chất lượng dân số

Chia sẻ ý nghĩa chủ đề Ngày Dân số thế giới năm nay “Thế giới 7 tỷ người - Mọi người cần giúp đỡ nhau để sống” là thông điệp kêu gọi chính phủ các nước tiếp tục có chính sách và nguồn lực cho việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tiếp cận với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, giáo dục dành cho trẻ em gái và tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ.

Ngày Dân số thế giới năm nay còn mang ý nghĩa, cùng với cả nước Tiền Giang đang bước vào thời kỳ “dân số vàng” khi lực lượng lao động tăng đều hằng năm. Đây là nguồn nhân lực quý giá cho sự phát triền kinh tế của tỉnh, nhưng cũng đòi hỏi phải có các giải pháp tích cực, hiệu quả về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Có thể nói, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thời gian qua có vai trò, đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng, phát triển chung của tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong những giải pháp căn cơ để phục vụ cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội khác.

Tiền Giang hiện có dân số trên 1 triệu 690 ngàn người, đạt mức sinh thay thế. Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Đội ngũ cán bộ chuyên trách và mạng lưới cộng tác viên dân số xã, phường, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Đến nay, Tiền Giang đã và sắp thực hiện nhiều mô hình giải pháp can thiệp như: sàng lọc trước sinh và sau sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 và tiếp tục hoạt động phối kết hợp Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản. Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho người dân, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Tuy nhiên, công tác dân số tỉnh Tiền Giang thời gian tới đứng trước nhiều thách thức: quy mô dân số ngày càng tăng, mất cân bằng giới tính khi sinh. Vì thế, công tác dân số tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động làm thay đổi nhận thức về công tác dân số, chuẩn bị tốt các điều kiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phương tiện chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho mọi đối tượng người dân. Tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020./.