Tiền Giang họp bàn về việc phân công thành viên Ban rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

(THTG) Ngày 8/5, UBND tỉnh Tiền Giang họp bàn về việc phân công thành viên Ban rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

1

Quyết định về việc thành lập Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện trong 2 năm 2014 – 2015, do ông Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Tổng rà soát lần này, tập trung vào 7 đối tượng: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong kháng chiến

Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh TG chỉ đạo : Ngay sau triển khai, Ban rà soát sẽ tổ chức tập huấn cho thành viên thực hiện công tác rà soát. Sau đó sẽ triển khai thí điểm mỗi huyện 1 xã thực hiện, nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đến tháng 9/2014, UBND cấp huyện và cấp tỉnh công bố kết quả rà soát, sau đó UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh và báo cáo kết quả tổng rà soát về Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 8/2015.

Thanh Thảo