Tiền Giang đầu tư 29 tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất rau và trái cây an toàn

      (THTG) Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học’’(gọi tắt là Qseap) vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á, tỉnh Tiền Giang đầu tư 29 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất rau và trái cây an toàn theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap.

         Từ nay đến cuối năm 2014, tỉnh triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Hệ thống đường giao thông, điện, nước ngầm, hố thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, khu sơ chế, nạo vét kênh thuỷ lợi nội đồng…cho 3 mô hình sản xuất rau và thanh long an toàn ở các huyện Châu Thành, thị xã Gò Công và huyện Chợ Gạo, trên diện tích 120 ha.  Trong số này, có 2 mô hình trồng rau an toàn ở các xã Thân Cửu Nghĩa, Long Hòa và Long Thuận, thị xã Gò Công trên diện tích 90 ha và 1 mô hình trồng thanh long an toàn ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo trên diện tích 30 ha. Các mô hình này thu hút 510 hộ nông dân trong vùng dự án tham gia.

     Sau khi hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đến năm 2015, các mô hình sản xuất rau và thanh long an toàn sẽ cung cấp ổn định cho thị trường 480 tấn thanh long an toàn/năm và 1.500 tấn sản phẩm rau an toàn/năm, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.