Tiền Giang đăng cai “Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011″

      Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 25 đến 28/8, tỉnh Tiền Giang sẽ đăng cai tổ chức “Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011″. Có 25 đoàn nghệ thuật múa không chuyên của các tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền, dân tộc và một số ban, ngành trong cả nước tham dự liên hoan. Đơn vị tỉnh Tiền Giang xây dựng 4 tiết mục múa tham dự liên hoan. Trong thời gian diễn ra liên hoan, Ban tổ chức sẽ bố trí các đoàn đi lưu diễn phục vụ nhân dân ở một số huyện, thành, thị trong tỉnh. 
                                                               

       Liên hoan được tổ chức định kỳ hai năm một lần, là dịp để các đoàn giao lưu, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ, năng lực sáng tác dàn dựng các tiết mục múa của cán bộ chuyên môn ở cơ sở, đồng thời định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật múa, từng bước đưa nghệ thuật múa phát triển, phổ cập trong quần chúng nhân dân.