Thường trực Ban Bí thư – ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

( THTG) Ngày 14/8, Ðoàn công tác của Ban Bí thư trung ương Ðảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – ông Lê Hồng Anh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ các cấp.

2

Ảnh: Báo Ấp Bắc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Danh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang đã báo cáo với Đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2014. Đại diện các ngành Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Kế hoạch – đầu tư, Ban Tổ chức Tinh ủy Tiền Giang cũng đã phát biểu làm rõ thêm thực trạng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng ở địa phương cùng các kiến nghị, đề xuất để Trung ương xem xét, , tạo điều kiện hỗ trợ giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2014; công tác chuẩn bị Ðại hội đảng bộ các cấp của Ðảng bộ tỉnh lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 – 2020), phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh biểu dương tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay đã phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP  9,1%, các mặt về văn hóa, an sinh xã hội cũng có bước phát triển tốt, bảo đảm quốc phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư – ông Lê Hồng Anh lưu ý: Mặc dù kinh tế của Tiền Giang tăng trưởng khá, nhưng chưa thật vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cần nghiên cứu kỹ nguyên nhân khiến kết quả giảm nghèo chưa bền vững; coi trọng việc dạy nghề cho lao động nông thôn. Tỉnh cần chú ý hơn nữa đời sống của người lao động, nhất là đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; cần tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm an toàn giao thông… Chú ý rà soát chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội cho phù hợp đặc điểm của tỉnh. Ðẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tạo bước phát triển mới trong sản xuất.

          CÔNG THỨC