Thông báo quyết định xử lý vi phạm Công ty TNHH Duy Quý

(THTG) Ngày 11/9, Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang tổ chức cuộc họp thông báo quyết định xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Duy Quý.

 

1

Ảnh: Minh Trí

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã thông báo bản kết luận kiểm tra số 4657 ngày 1/9/2015 của Tổng cục đường bộ Việt Nam, về việc chấp hành các qui định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Duy Quý. Theo kết quả thanh tra, về cơ bản, Công ty TNHH Duy Quý đã thực hiện đầy đủ các qui định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, sai phạm như không thực hiện việc lưu trữ lệnh vận chuyển theo qui định, chưa niêm yết các nội dung thông tin như lịch xuất bến của từng chuyến, dịch vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước tại quầy bán vé trên tuyến vận tải cố định; vận chuyển không có hợp đồng và danh sách hành khách theo qui định trên các tuyến vận tải theo hợp đồng.

Thực hiện kết luận kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành các quyết định đình chỉ khai thác tuyến cố định Bến xe Tiền Giang – Bến xe TP Hồ Chí Minh và quyết định thu hồi phù hiệu xe hợp đồng đối với 2 phương tiện vi phạm tuyến hợp đồng đối với Công ty TNHH Duy Quý trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 15/9/2015.

An Phước