Thành phố Mỹ Tho – đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

(THTG) Căn cứ theo các tiêu chí phân loại đô thị tại Nghị định số 42 của Chính phủ, thành phố Mỹ Tho đã hội đủ các điều kiện để trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Chính vì vậy, ngày 5/2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 242, công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.


00

Một góc Mỹ Tho. Ảnh: Hải Sơn

Mỹ Tho là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang có lịch sử phát triển hơn 300 năm. Kể từ khi được công nhận là đô thị loại II vào năm 2005, trong 10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho đã không ngừng được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bộ mặt đô thị ngày càng được đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân thành phố ngày càng được nâng cao.

 

PV