Tập huấn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

(THTG) Ngày 27/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 cho thành viên các Ban bầu cử.

00

Ảnh: Minh Trí

Đến dự hội nghị có các ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh gồm ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung chính của Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử ở địa phương; cách thức trang trí và bố trí điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Ban bầu cử, Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo và một số vấn đề có liên quan khác.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; trình tự công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, đồng thời sẽ triển khai lại cho các tổ bầu cử tại cơ sở. Qua đó góp phần cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

                                              An Phước