Tân Phước sản xuất khóm theo hướng GAP

(THTG) Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Tân Phước thực hiện mô hình trình diễn “Sản xuất khóm theo hướng GAP” tại xã Hưng Thạnh từ tháng 7/2011.

Đến nay, mô hình “Sản xuất khóm theo hướng GAP” được thực hiện trên diện tích 2 ha của hai nông hộ ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh. Tham gia mô hình này, nông dân được cán bộ kỹ thuật Trung tâm và Trạm Khuyến nông chuyển giao kỹ thuật sản xuất khóm theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, tuân thủ các yêu cầu gắt gao như: sử dụng giống khóm sạch bệnh, chất lượng cao; hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học; ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, cắt phân trước khi thu hoạch đúng quy định, nhằm sản xuất ra trái khóm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Năng suất khóm trong mô hình này đạt 25 tấn/ha, cao hơn 2 tấn/ha so với khóm ngoài mô hình. Mẫu mã đẹp, độ đồng đều cao nên bán giá cao hơn giá thị trường. Đặc biệt, chi phí đầu tư sản xuất giảm nên lợi nhuân tăng cao hơn khoảng 10% so với cách sản xuất truyền thống trước đây.