Sơ kết chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở,Dân vận khéo – Dân vận chính quyền năm 2015

(THTG) Ngày 14/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị Sơ kết chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền năm 2015; Sơ kết công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016. Ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

1

Ảnh : Lê Long

Năm 2015, chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền được các cơ quan, đơn vị quan tâm và nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”, đảm bảo công khai, minh bạch các nội dung được biết, bàn, kiểm tra, giám sát theo đúng chủ trương, quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở. Công tác tiếp dân được quan tâm, gần gũi, lắng nghe, kéo giảm đáng kể những vụ khiếu nại, khiếu kiện mới phát sinh. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong quý I, năm 2016, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ Quốc, đoàn thể, các hội quần chúng đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Nắm bắt tình hình, diễn biến về chính trị, kinh tế, xã hội, những vấn đề tác động đến đời sống, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, từ đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để việc bầu cử diễn ra đúng luật; Ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng nhân dân, tôn giáo để kích động, gây mất an ninh trật tự nhất là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử; Tiếp tục triển khai hoạt động thi đua trong khối vận, đặc biệt là thi đua Dân vận khéo – Dân vận chính quyền…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền năm 2015.

 

MINH TOÀN